Nederlandstalig Brussels basisonderwijs

Nederlandstalig Brussels basisonderwijs

maandag 2 maart 2015 14:21
Spread the love

Zo net een persconferentie bijgewoond door LOP Brussel op Foyer. Heel
overzichtelijk opgesteld. Puik werk van de voorzitter.

Ik heb eruit geleerd:

 • dat er weliswaar plaatsen bijkomen (à rato van ongeveer 5%), maar
  dat het bij creëren van plaatsen eigenlijk gewoon de normale
  demografische groei tracht bij te houden, zonder dat het historisch
  deficit weggewerkt wordt… M.a.w. er blijft
  plaatstekort

  • dat het plaatstekort zich vooral situeert op het niveau van het
   kleuteronderwijs;
  • dat er zich een serieus tekort (+/- 280 plaatsen) aankondigt in het
   1° leerjaar;
  • dat er in totaal van een vermoeden van 1213 tekort aan plaatsen moet
   gesproken worden, waarbij echter niet duidelijk is hoeveel hiervan
   ondertussen in het Franstalig onderwijs een plaats gevonden hebben
   of naar de rand uitgeweken zijn

En dan een tweetal vaststellingen die ik niet door het LOP laat
gezegd zijn, omdat ik die mensen in hun relatie met de overheid niet
wil in verlegenheid brengen:

 1. Het zoeken om de registratie van het N-talig onderwijs met die
  van het F-talig onderwijs in verband te brengen en op elkaar af te
  stemmen, duurt nu juist geteld al twintig jaar (nl van sedert de anti-spijbelprogramma’s). Vandaag is er
  sprake van “enige bereidheid om hier werk van te maken”.
 2. Er zijn te Brussel gebouwen beschikbaar… (kantoorgebouwen bv.),
  maar de verschillende beleidsniveaus slagen er niet in om dat binnen zes maanden geregeld te krijgen in functie van het onderwijs.

take down
the paywall
steun ons nu!