Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Over het Executief van de moslims in België en de Europese islam

In de media lees ik dat minister Geens nu beslist heeft tot het bestaan van twee taalcolleges binnen het EMB. Voor mij niet gelaten, hoor, maar voor zover me bekend, bestond die toestand in de praktijk al een hele tijd en verwoordt de minister wat bestond. Dat kan natuurlijk nooit kwaad. Ik lees ...

Jihadisme: een poging tot rationele verklaring

In “Terreur dans l’Hexagone. Genèse du Djihad français” (Gallimaard 2016), ontwikkelt Gilles Kepel (auteur eertijds van Les banlieues de l’Islam, 1987), op zeer gedetailleerde wijze de idee dat we momenteel in Europa, sedert de moorden van Merah in Toulouse en Montauban (2012), de derde fase van ...

Mocht ooit iets vergelijkbaars als met de Parijs-Molenbeek link gebeuren in het Rabot in Gent met zeg maar Amsterdam, of in de Seefhoek in Antwerpen met een link naar Rotterdam, en men zou me vragen om er een opinie over te schrijven, reken er dan maar op dat ik het niet doe. Ik voel me niet gek...

MIPEX  (Migrant Integration Policy Index, van de Europese Commissie) en het Belgisch integratiebeleid

De zakelijke info: 1.     België scoort, alle opgegeven criteria bijeen genomen, 7de op 38 landen en krijgt 67% als eindresultaat. (w.o. ook Canada, de VS, Australië enz.) 2.     België scoort zeer goed voor wat toegang tot verblijfsstatuut betreft: 1ste op 38 land...

Na 10 jaar positief inburgeringsverhaal… radicalisering?

Uit De Morgen: "Homans verdedigde het inburgeringsbeleid dat de Vlaamse regering sinds 2004 voert en werd opgestart door toenmalig Open Vld-minister Marino Keulen. 'Het beleid sinds toen werpt nu zijn vruchten af. (...) Inburgering is een positief verhaal waarin we mensen kansen geve...

Terloops: BDW wil de indruk wekken dat het inburgeringsbeleid een N-VA-vondst is geweest, en dat is niet het geval. Het is er gekomen als een 'complement' bij het bestaande integratiebeleid door toedoen van Marino Keulen... en het bestond, als complement, de facto ook al op enkele pl...

Maatregelen Commissie Deradicalisering: Commentaar

Als ik De Standaard (5/3) mag geloven, dan zal de Commissie Deradicalisering volgende maatregelen voorstellen aan de Vlaamse regering: Website en groene lijn Snel interventieteam Trainingen voor de trainers Zelfhulpgroep voor moeders Ex-Jihadi’s laten getuigen....

Nederlandstalig Brussels basisonderwijs

Zo net een persconferentie bijgewoond door LOP Brussel op Foyer. Heel overzichtelijk opgesteld. Puik werk van de voorzitter. Ik heb eruit geleerd: dat er weliswaar plaatsen bijkomen (à rato van ongeveer 5%), maar dat het bij creëren van plaatsen eigenlijk gewoon de normale demo...

Jihadisme: ieder zijn waarheid

Laten we beginnen bij het begin: het fenomeen is de eerste jaren onderschat geweest. Voor zover me bekend hebben twee mensen er als eersten voor gewaarschuwd: als eerste Peter Calluy en later Benno Barnard. Wat me opvalt is dat die waarschuwingen met Boom en Antwerpen te maken hadde...

Waar halen sommige beleidvoerders hun informatie over het jihadisme?

In De Morgen lees ik dat minister Homans het volgende zou verklaard hebben om het jihadisme uit te leggen: "Syriëstrijders komen in 99 procent van de gevallen uit gebroken gezinnen. Die jongeren zijn op de dool, trekken op met de verkeerde vrienden. Die ouders zijn bezorgd. Op een be...

Load More