Waar halen sommige beleidvoerders hun informatie over het jihadisme?

Waar halen sommige beleidvoerders hun informatie over het jihadisme?

zaterdag 17 januari 2015 12:57
Spread the love

In De Morgen lees
ik dat minister Homans het volgende zou verklaard hebben om het
jihadisme uit te leggen: “Syriëstrijders komen in 99 procent
van de gevallen uit gebroken gezinnen. Die jongeren zijn op de dool,
trekken op met de verkeerde vrienden. Die ouders zijn bezorgd. Op een
bepaald moment trekt die jongere zich terug op zijn kamer met een
boek – de Koran – en zijn computer, waardoor de ouders gerustgesteld
zijn. Als moeder begrijp ik dat. We moeten die ouders beter
informeren over de gevaren en over hoe ze die kunnen detecteren.”

Zelf heb ik de
moeite gedaan om 20 gevallen, een beperkt aantal – dat geef ik toe
– goed uit te vlooien. Van die 20 zijn er 18 die rechtstreeks met
reëel engagement voor de Syrische jihadistrijd te maken hebben. Twee
anderen deradicaliseerden tijdig. Van de 18 die dus echt voor de
uitspraken van minister Homans in aanmerking komen, zijn er 6 waar ik
heel formeel kan over zeggen dat ze absoluut niet uit een gebroken
gezin komen. In 3 van die 6 gezinnen is er wél een in mijn ogen vrij
autoritaire vader… maar is dat daarom een gebroken gezin? Van 2
moet ik grif toegeven dat ze uit een gebroken gezin komen. Van 10
weet ik het niet… Is dat 99%?

“Ze trekken op
met de verkeerde vrienden”… Klopt!

Derde bewering
die ik kan controleren bij de 20 casussen: “Op een bepaald moment
trekt die jongere zich terug op zijn kamer met een boek – de Koran
– en zijn computer, waardoor de ouders gerustgesteld zijn.” Van
de 20 families die ik ken, ben ik honderd percent zeker dat in 8
gevallen de ouders hoogst ongerust zijn en er alles aan doen om zoon
of dochter uit hun kamer weg te krijgen… De andere gevallen kan ik
niet beoordelen.

Oké, misschien
hebben de informanten van de minister meer precieze en meer volledige
gegevens. Ik leg me daarbij neer. Persoonlijk pleit ik er echter voor
om op te letten met veralgemeningen. Wie preventief beleid wil voeren
heeft er alle belang bij om over de meest concreet mogelijke en best
getoetste gegevens te beschikken… Dit is althans mijn bescheiden
aanvoelen. Ik heb niet de indruk dat die complete, concrete
informatie momenteel beschikbaar is.

take down
the paywall
steun ons nu!