Maatregelen Commissie Deradicalisering: Commentaar

Maatregelen Commissie Deradicalisering: Commentaar

donderdag 5 maart 2015 10:54
Spread the love

Als ik De Standaard (5/3) mag geloven, dan zal de Commissie
Deradicalisering volgende maatregelen voorstellen aan de Vlaamse
regering:

 1. Website en groene lijn

 2. Snel interventieteam

 3. Trainingen voor de trainers

 4. Zelfhulpgroep voor moeders

 5. Ex-Jihadi’s laten getuigen.

Mij lijken die maatregelen heel goed. Er ontbreken er echter minstens
twee:

 1. een programma “virale” alternatieve boodschappen via sociale
  media via eerstelijnsactivisten die tot de eigen
  jongeren/tegencultuur gerekend worden (wellicht verwijst men
  hiervoor naar het federale initiatief, maar ik geloof niet dat een
  initiatief in die materie dat door de overheid gepiloteerd wordt,
  voldoende geloofwaardig en krachtig zal zijn voor de betrokkenen). Hier betreft het in mijn ogen echt een heel belangrijke, zo niet
  de belangrijkste trigger bij de jihadisering

 2. inzet en training van werkers op diensten extramurale geestelijke
  gezondheidszorg die getraind worden om gesectariseerden op te
  vangen.

Motivatie voor die twee bijkomende voorstellen:

 • het aspect tegencultuur

 • het aspect sectarisering.

Zie www.johanleman.be, onder “manuscripts”.

take down
the paywall
steun ons nu!