Voormalig historicus Bart De Wever riskeert zich in drijfzand vast te rijden!

Nu luidt het, volgens een bericht in de media, dat de laatste 15 jaar het integratie/migratiebeleid volgens Bart De Wever oké is. Tja, moet wel, want sedert 2004 bevindt minister Bourgeois zich in de Vlaamse regering. Eigenlijk had De Weverj moeten zeggen, dat de laatste 11 jaar oké zijn.

maandag 23 maart 2015 14:17
Spread the love

Terloops: BDW wil de indruk wekken dat het inburgeringsbeleid een N-VA-vondst is geweest, en dat is niet het geval. Het is er gekomen als een ‘complement’ bij het bestaande integratiebeleid door toedoen van Marino Keulen… en het bestond, als complement, de facto ook al op enkele plaatsen (zoals Molenbeek) (zie Compas van Foyer), zodra financiële middelen het toelieten. 

Maar goed, BDW houdt van ‘afronden’ in zijn voordeel, en je kan dit een politicus niet kwalijk nemen… een toppoliticus eigenlijk al iets meer..

Het zijn dus volgens hem de 25 jaren voordien waar het misliep en waar dus de radicalisering haar oorzaken zou gevonden hebben, dus de periode 1975-1999…. Reden? Dit zou een de facto “open grenzen”-beleid geweest zijn.

Ogenblikje a.u.b.: de radicalisering waarvan men in die hele periode 1975-1999 bij ons niets gemerkt heeft en dat zich in Europa een eerste maal in Parijs (met het geval Kelkal in 1994) aangemeld heeft, vindt haar oorsprong niet bij de Algerijnse GIA, noch in Afghanistan, noch in Irak, maar enkel en alleen bij ons en het beleid van mensen als Vande Lanotte e.d.. Waren er toen N-VA’ers in de regering geweest, dan zouden we nu een gederadicaliseerd eiland zijn in Europa.

Niemand heeft bij ons al die jaren iets gemerkt? Niemand. De eersten bij ons die iets signaleerden, waren Peter Calluy – veruit het duidelijkst! – (2003), Benno Barnard en nadien ook ikzelf (zie site foyer vzw in 2010, in verband met Anjem Choudary). Daarmee zitten we al na 2000, en… in de periode dat…. N-VA’ers het beleid ‘overgenomen’ hadden. Ik weet ook wel dat een beleid een tijdlang de prijs betaalt voor vroeger beleid… maar normaal wordt een beleid geacht om op 2 jaar tijd de kentering in te zetten. Met andere woorden: vanaf 2006 moest er een kentering gekomen zijn. Is dit gebeurd?

Overigens, wat de gehele periode 1975-1999 betreft, geldt, dat op vraag van de nationalistische partijen en van de nationalistische tendensen in de traditionele partijen, een grondig onderscheid gemaakt werd tussen migratiebeheersingsbeleid (federale materie) en integratiebeleid (Gemeenschapsmaterie)… Ik kan ervan meespreken. Je mocht vanuit het integratiebeleid nergens ofte nooit wijzen op een mogelijke relatie tussen migratie- en integratiebeleid, want de Gemeenschappen wilden niets met het federale discours te maken hebben.

BDW is een historicus. Maar aangezien hij zichzelf als betrokken partij ervaart, zet hij zijn historische bekwaamheid hier duidelijk even tussen haakjes. Is dit nodig? Hij moet opletten, want hij begint zichzelf in drijfzand vast te rijden, in een materie die hij duidelijk niet goed beheerst.

take down
the paywall
steun ons nu!