Dienstencheques: publieke dienstverlening voor wie al heeft

maandag 13 oktober 2014 19:22
Spread the love

Zoals deze Matteüs-regering:Zij
die al veel hebben zullen meer krijgen en
zij die niet hebben zal ontnomen worden wat ze verdienen
“,
Merton, 1968
.
   

130.062 jobs of 3,5% van de loontrekkende tewerkstelling, deel van de
publieke tewerkstelling die 49,8% bedraagt, zie

BuG 238. In totaal 3 mia

 overheidskost, of 40.000€ per VTE in 2013, inbegrepen subsidies aan werk-
gevers, andere lastenverminderingen voor laaggeschoolden, materiële
kosten, omkadering van het personeel en mindere inkomsten BTW.
De 3 Gewesten maken zich nu op om het verder te verkruimelen.
 

Voor alle hier verwerkte gegevens, zie tabel


Dienstencheques 05/2003-08/2014
          

 
Evaluatierapport Idea Consult:

2007


2008


2009


2010

2011


2012
                         

Rekenhof: 
Dienstencheques,
kostprijs en beheer – 2009

HIVA:

De
werkelijke kostprijs van de dienstencheques -2010 

HIVA:

De dienstencheque in
Vlaanderen. Tot uw dienst of ten dienste van de zorg? – 2011
  

  
Grote aantrek maar zeer grote uitval bij
dienstencheques gebruikers

DeWereldMorgen.be
   
Begin 2009 waren er 785.824 die ooit dienstencheques gebruikt hadden,
waarvan 558.157 de laatste 12 maanden, of 71%. In augustus 2014 waren
er 1.673.926 ooit-gebruikers waarvan 965.275 de laatste 12 maanden, of
57,7%. Dwz dat er 708.651 ooit gebruikers zijn op 08/2014 die het laatste
jaar geen gebruik gemaakt hebben van de dienstencheques.

Grote en zich vernieuwende aantrek gaat dus samen met grote uitval.
Gaan gebruikers opnieuw over op zwart werk wanneer zij enkele
dienstenchequeswerknemers kennen? Misschien kan Idea Consult of
het HIVA hier eens verder onderzoek naar doen.
  

DeWereldMorgen.be
 
In 2014 stagneert voor de eerste maal het gebruik en zakt terug op
het  niveau van 2012, zoals reeds het geval was 2de halfjaar 2013.
 
DeWereldMorgen.be
 
De aankoop dienstencheques was soms wisselvallig en soms anticiperend
op een verhoging van de prijs zoals in december 2008, 2012 en 2013. Maar
ook hier tekent zich een tendens van stabilisatie af in 2014. Er is ook
een grens aan de kuis en strijk, nu de mannen er meer aan doen.
 
DeWereldMorgen.be
    
DeWereldMorgen.be

Verwonderlijk toch dat Brussel met een een jonge
bevolking waarvan 3/4
met migratieachtergrond de grootste gebruikers zijn. Is het omdat in
Brussel
dienstencheques ook gebruikt worden om kantoren en bureaus te kuisen?

De statistische gegevens van de RVA laten toe om per maand de instroom
van nieuwe gebruikers te berekenen alsmede de uitval van gebruikers,
dwz gebruikers die de laatste 12 maand geen cheques hebben aangekocht.
In drie grafieken wordt hier een beeld van gegeven: de nieuwe gebruikers
in elke maand, de weggevallen gebruikers en het saldo, dwz de evolutie.
 

DeWereldMorgen.be
   
DeWereldMorgen.be
   
DeWereldMorgen.be
 

In Waals gewest is er de laatste maanden een negatief saldo van
gebruikers,
in Brussel de laatste 3 maanden,dwz dat er meer gebruikers zijn die de
laatste
12 maand geen cheques meer gekocht hebben dan er nieuwe gebruikers zijn.
Zien  hoe dit na de communautarisering zal zijn.
  
DeWereldMorgen.be
 
Door het verhoogd aantal controles van de RVA is het aantal ondernemingen
in 2011 gestabiliseerd en vanaf 03/2012 in alle gewesten fors gedaald.
 
DeWereldMorgen.be

Het gemiddeld aantal dienstencheques per gebruiker ligt in Brussel
relevant
hoger dan in de andere gewesten, men kan zich afvragen waarom.
   

  8. Kost dienstencheques 
  Aantal DC Kost in waarvan And. Rsz Andere Niet-bet. Totale 
  gebruikt mio € jaar Gebruiker Belast. RSZ lasten kosten BTW kost
2003 222.936 5 1 0 3 0 26 1 31
2004 5.619.745 118 26 11 80 12 39 25 183
2005 17.215.123 362 81 35 246 37 68 76 507
2006 32.123.919 675 151 65 459 69 104 142 925
2007 48.929.287 979 229 98 651 100 140 206 1.326
2008 65.154.366 1.303 306 131 867 134 178 274 1.758
2009 78.908.951 1.641 414 178 1.049 168 218 345 2.195
2010 94.441.400 1.964 496 212 1.256 202 256 413 2.622
2011 105.771.744 2.232 555 254 1.423 229 283 469 2.958
2012 113.989.128 2.451 646 277 1.527 251 303 515 3.243
2013 120.887.550 2.664 822 308 1.534 273 334 560 3.523
Kost gebruiker (- belastingen): 514      Kost overheid 2013: 3.009


 
De totale kost van de dienstencheques in 2013 is 3.523 mio € waarvan
3.009 op overheidsbudget en 514 mio ten laste van de gebruiker of 14,5%.
  

  9. Aantal dienstenchequeswerknemers
  Gem. Jobtime Uren 1 VTE Aantal VTE Aantal jobs
2003 0,58 1.600 139 240
2004 0,58 1.600 3.512 6.056
2005 0,58 1.600 10.759 18.551
2006 0,58 1.600 20.077 34.616
2007 0,58 1.600 30.581 52.726
2008 0,58 1.600 40.721 70.209
2009 0,58 1.600 49.318 85.031
2010 0,58 1.600 59.026 101.769
2011 0,58 1.600 66.107 113.978
2012 0,58 1.600 71.243 122.833
2013 0,58 1.600 75.555 130.267

   

Een afgeleide berekening van het aantal jobs
dat door de dienstencheques gecreëerd wordt komt uit op 75.555 VTE
of 130.267 jobs van gemiddeld 0,58 jobtime. Het aantal jobs
gaat voort op een toepassing van de arbeidswetgeving waarbij voor 1
effectief uur
dienstencheques werk (een cheque) in 1,25 uur
betaling wordt voorzien (1.600 arbeidsuren op 1976 betaalde
uren), rekening houdend met feestdagen, verlof, klein verlet, ziekte enz.

De ‘communautarisering’ van de dienstencheques kan voor werknemers
en vakbonden aanleiding zijn of een kans om de arbeidswetgeving nog
strikter toe te passen en bv de tijdelijke werkloosheid voor
dienstenchequeswerknemers te verbieden. Ook kan definitief een einde
gesteld aan de ‘opeenvolging van contracten’ die voor de
uitzendsector nog gemiddeld 15 contracten per in dienst genomen werknemer
bedroeg in 2012, zie rapport Idea Consult

2012
.


BuG 241 on-line
              
Printversie (7p)
 
Tabel

Dienstencheques 05/2003-08/2014

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!