Grensovergang tussen Turkije en Bulgarije (Graneits, CC 2.0 on Flickr)

Bulgarije sluit grenzen voor Syrische asielzoekers

Al sinds november 2013 houdt Bulgarije zijn grenzen gesloten tegen de instroom van Syrische asielzoekers en andere migranten die het land binnenkomen vanuit Turkije. De bevoegde instellingen van de EU lijken een gedoogbeleid te voeren.

zondag 18 mei 2014 11:20
Spread the love

In
2013 implementeerde Bulgarije een plan “om de crisis als gevolg
van de toenemende migratiedruk te beheersen”. In 2013 vroegen
11.000 mensen asiel aan in het land, tegenover gemiddeld 1000 de
jaren daarvoor. Het plan omvat onder meer een hek van 33 kilometer
langs de Turkse grens en 1500 extra politiemensen voor
grenspatrouilles.

Volgens
het Bulgaarse ministerie van Binnenlandse Zaken werpt het plan zijn
vruchten af. “Tijdens de eerste helft van dit jaar slaagden
iedere maand iets meer dan honderd asielzoekers erin Bulgarije binnen
te komen. Bij de start van het plan moesten we nog dagelijks tot
honderd mensen verhinderen het land binnen te komen”, klinkt
het.

Misbruik

Human
Rights Watch documenteert in een recent rapport hoe mensen die vanuit
Turkije de grens wilden oversteken naar Bulgarije, zomaar
teruggestuurd worden, zonder dat ze de kans krijgen om een
asielaanvraag in te dienen. Soms ondervonden ze ook misbruik door
grenswachten. Human Rights Watch nam 177 interviews af van migranten
in Bulgarije, Turkije en Syrië, waarin 44 gevallen van onmiddellijke
terugzending gereconstrueerd werden, en waarbij in totaal 519 mensen
betrokken waren.

“Human
Rights Watch gaat er vanuit dat de Bulgaarse regering sinds 6
november 2013 een systematisch beleid voert om asielzoekers zonder
papieren te verhinderen het land binnen te komen met een verzoek voor
internationale bescherming”, zegt het rapport.

De
Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken Tsvetlin Yovchev, de
belangrijkste figuur achter het plan, is het niet eens met de
stelling van Human Rights Watch dat de grenspolitie geweld zou
gebruiken tegen migranten. Aan Bulgaarse media vertelde hij dat de
voortdurende aanwezigheid van specialisten van Frontex, het Europese
grensagentschap, een garantie is op correct gedrag van de Bulgaarse
politie.

Europese
verantwoordelijkheid

Frontex-woordvoerder
Ewa Moncure zegt dat Frontex als operationeel agentschap louter
toezicht houdt op grenzen, zoals overeengekomen met de regering in
Sofia. Het Bulgaarse migratiebeleid is de verantwoordelijkheid van
het land zelf, benadrukt het agentschap. Frontex beweert ook geen
klachten ontvangen te hebben over de mensenrechtenschendingen die
Human Rights Watch vermeldt.

Volgens
Ana Fontal van de European Council on Refugees and Exile (ECRE), een
Europese alliantie van 82 migrantenrechtenorganisaties, “spreken
de cijfers voor zich: 3000 mensen staken de Bulgaarse grens over in
oktober 2013, tegenover 99 in januari 2014”.

“De
Europese Commissie moet zonder uitstel de grenspraktijken aan de
Bulgaars-Turkse grens onder de loep nemen. Ze moet mogelijke
inbreuken tegen Europese migratiewetgeving onderzoeken en indien
nodig sancties te nemen tegen het land”, zegt Fontal. “Andere
EU-landen mogen geen asielzoekers terugsturen naar Bulgarije, zolang
de omstandigheden in het land niet verbeteren en de Bulgaarse
autoriteiten de internationale en Europese wetgeving niet
respecteren.”

Bulgaria, No Country For Syrian Refugees

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!