April 2018. Enkele honderden manifestanten protesteren voor het Witte Huis tegen bombardementen op Syrië. Foto Flickr: Stephen Melkisethian
and

Kantelende wereldverhoudingen: De heropname van Syrië in de Arabische Liga

De Arabische Liga heeft op zondag 7 mei tijdens een bijeenkomst in Caïro besloten Syrië opnieuw in hun organisatie op te nemen. In 2011 had de Liga het land van Assad uitgesloten onder druk van Saudi-Arabië, de belangrijkste bondgenoot van de Verenigde Staten in de regio op dat moment. De heropname is tekenend voor de verandering van de krachtsverhoudingen in de wereld.

maandag 22 mei 2023 16:28
Spread the love

 

Met de uitsluiting van Syrië in 2011 wilde de Liga een regimeverandering in Damascus opleggen, Iran tegenwerken en het Palestijnse verzet verder isoleren in het kader van de door Washington en de zionistische staat gepropageerde ‘verzoening’.

De heropname van Syrië is in feite een belangrijke nederlaag voor de zogenaamde “Syrische oppositie”. Die had namelijk officieel de zetel van Syrië ingenomen tijdens de conferentie van de Arabische Liga in Doha in 2013.

Jean-Paul Ghoneim, een wetenschappelijk medewerker van het Instituut voor Internationale en Strategische Betrekkingen ziet de betekenis ook breder: “De heropname van Syrië in de Arabische Liga na tien jaar uitsluiting is tekenend voor de evolutie van de internationale politiek en de verzwakking van het Westen.”

Heropname Syrië in Arabische Liga is tekenend voor de evolutie van de internationale politiek

Fiasco van VS plan in Midden-Oosten

Tien jaar na zijn uitsluiting betekent de terugkeer van Syrië ook niets minder dan de mislukking van het VS plan in de regio. Dat omvatte drie doelstellingen: dwarsliggende landen zoals Irak of Syrië uitschakelen, Iran isoleren, de regionale orde op basis van twee regionale machten opbouwen, Saudi-Arabië en Israël. Dat moest een duurzame greep op het hele Midden-Oosten verzekeren, een strategische sleutelregio in de context van de economische confrontatie van de VS met China.

Een decennium later werd het plan van de VS in duigen geslagen door een reeks gebeurtenissen die het machtsevenwicht in de regio ingrijpend veranderden. We vermelden enkel de drie belangrijkste:

  1. Het Russische besluit na de vernietiging van Libië om een gelijkaardig scenario in Syrië tegen te gaan en om Damascus wel permanent te steunen
  2. Het feit dat Saudi-Arabië  er maar niet in slaagt de bevolking van Jemen met militair geweld een oplossing op te leggen, ondanks het ontstellend aantal slachtoffers en een ongekende humanitaire crisis
  3. De verandering in het mondiale economische machtsevenwicht als gevolg van de opkomst van China, waardoor de met de Verenigde Staten geallieerde regimes werden gedwongen hun economische en politieke strategieën te heroverwegen.

Deze laatste gebeurtenis kreeg concreet gestalte in de weigering van Saudi-Arabië om zich aan te sluiten bij de sancties tegen Rusland, de aankondiging van Saudi-Arabië om zich aan te sluiten bij de BRICS en ten slotte de verzoening van Saudi-Arabië en Iran na bemiddeling door China.

87 procent wereldbevolking steunt sancties tegen Rusland niet

De heropname van Syrië in de Arabische Liga onthult, bevestigt en illustreert de veranderingen in het mondiale machtsevenwicht die de oorlog in Oekraïne aan het licht heeft gebracht.

David Rundell, voormalig hoofd van de Amerikaanse ambassade in Saudi-Arabië, en Michael Gfoeller, voormalig politiek adviseur van het US Central Command schreven daarover in een artikel van september 2022 over de sancties tegen Rusland:

“87 procent van de wereldbevolking heeft geweigerd ons te volgen. Economische sancties hebben onze tegenstanders samengebracht in een gemeenschappelijk verzet. Maar veel onverwachter is het uitbreken van de Tweede Koude Oorlog, waardoor landen die ooit als partners of niet-gebonden werden beschouwd, steeds meer multi-gebonden werden. […]

Er ontwikkelen zich allianties die deels zijn gevormd om de economische en politieke invloed van het Westen tegen te gaan. Egypte, Saudi-Arabië en Turkije hebben aangekondigd zich bij de BRICS aan te sluiten. De roep om de-dolarisering klinkt luider.

Globalisering kan alleen werken als de meerderheid van de deelnemers gelooft dat het hun belangen dient. Als de rest van de wereld gelooft dat het Westen het systeem op oneerlijke wijze gebruikt om zijn eigen belangen te dienen, valt de op regels gebaseerde internationale orde uiteen en ontstaan er alternatieven”.

De re-integratie van Syrië in de Arabische Liga lijkt dus een nieuwe episode in de wereldwijde oorlog tussen de door de VS geleide westerse hegemonie en het groeiende verlangen van vele landen met verschillende sociale en politieke stelsels maar met een gemeenschappelijk belang in een multipolaire wereld om daaraan een einde te maken.

 

Dit artikel is de vertaling door Frans De Maegd van een video die zal verschijnen op Investig’Action.

 

Om verder te gaan

– David Rundell en Michael Gfoeller, Nearly 90 Percent of the World Isn’t Following Us on Ukraine, News Week.
– Jean-Paul Ghoneim, La réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe, symbole de l’affaiblissement de l’Occident ?, IRIS.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!