Analyse - and

Afrikaanse Unie ontneemt Israël status van waarnemer

Op de voorbije top van de Afrikaanse Unie was er veel aandacht voor de genocide in Palestina en de economische blokkade van de VS tegen Cuba. Wat een contrast met de oorlogszuchtige agenda van de G7 een week later.

donderdag 7 maart 2024 11:39
Spread the love

 

Op 17 en 18 februari 2024 kwamen de staatshoofden en regeringsleiders van de Afrikaanse Unie in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba bijeen voor hun 37ste zitting.

Het was de voorzitter van Afrikaanse Unie zelf, Azali Assoumani van de Comoren, die de genocide in Palestina al in zijn openingstoespraak ter sprake bracht:

“Ik heb, als voorzitter van de Afrikaanse Unie, de klacht gesteund van Zuid-Afrika bij het Internationaal Gerechtshof. De internationale gemeenschap kan de ogen niet sluiten voor dergelijke wreedheden, die niet alleen chaos veroorzaken in Palestina, maar ook rampzalige gevolgen hebben voor de rest van de wereld, zie wat er gebeurt in de Rode Zee. Daarom roep ik onze Conferentie op om te helpen een einde te maken aan het lijden van het Palestijnse volk”.

De top besprak ook de kwestie van de status van Israël binnen de Afrikaanse Unie. Al meer dan tien jaar lobbyt de zionistische staat om de status van waarnemer in de Afrikaanse Unie te verkrijgen. Met succes: twee jaar geleden kreeg ze de status van waarnemer.

Maar een jaar later, tijdens de top van februari 2023, kregen Algerije en Zuid-Afrika het gedaan dat de Israëlische afgevaardigde op formele gronden uit de Algemene Vergadering van de Afrikaanse Unie werd gezet.

Israël niet langer waarnemend lid wegens genocide

Deze keer is er een beslissing over de grond van de zaak genomen, zoals de voorzitter van de Afrikaanse Unie verklaarde: “De zaak betreffende de accreditatie van Israël is gesloten. De status van waarnemer is ingetrokken voor dit land, dat genocide pleegt in Palestina.” Israël was niet uitgenodigd voor deze top.

De premier van de Palestijnse Autoriteit, Mohammad Shtayyeh, kreeg daarentegen een warm applaus, zijn toespraak een staande ovatie. In naam van de antikoloniale solidariteit riep hij Afrikaanse staatshoofden op om in actie te komen om de genocide in Gaza te stoppen: “De Palestijnen verdedigen hun land net zoals jullie in Afrika jullie land verdedigden tegen het kolonialisme”.

“Klacht Zuid-Afrika is overwinning voor Palestijnse volk”

Tijdens de openingszitting van de top beschreef de voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie, Moussa Faki, de acties van het Israëlische leger in Gaza als “de meest flagrante schending van het internationale humanitaire recht”. Hij noemde de klacht van Zuid-Afrika het Internationaal Gerechtshof “een overwinning voor het Palestijnse volk en een overwinning voor alle staten die de Palestijnse zaak steunen”.

In hun slotcommuniqué van de top roepen de staatshoofden en regeringsleiders op tot “het openen van een onafhankelijk internationaal onderzoek naar Israëlische schendingen van het internationaal humanitair recht in de Gazastrook, met name het gebruik van niet-conventionele wapens en het aanvallen van ziekenhuizen, scholen en journalisten”.

Ze vragen ook een onmiddellijke beëindiging van de Israëlische agressie: “Wij veroordelen unaniem het Israëlische offensief, roepen op tot de onmiddellijke stopzetting ervan en eisen dat Israël zich voegt naar de besluiten van het Internationaal Gerechtshof door een einde te maken aan de genocide en de blokkade op te heffen die aan de Gazastrook is opgelegd”.

Ze veroordelen “de wrede Israëlische oorlog en het illegale gebruik van disproportioneel geweld tegen 2,2 miljoen burgers die collectief zijn gestraft en uit hun huizen zijn verdreven en met geweld naar andere steden zijn verdreven met het oog op hun deportatie naar het Sinaï-schiereiland”.

VS-blokkade tegen Cuba

De top van de Afrikaanse Unie nam ook unaniem een resolutie aan die vraagt om een einde te maken aan de blokkade van de VS tegen Cuba. Ze wijst erop dat dit al de vijftiende opeenvolgende keer is dat de Afrikaanse Unie eist dat er een einde komt aan deze onmenselijke en moorddadige blokkade. In de slotresolutie staat:

“De Vergadering,

  1. spreekt haar ernstige bezorgdheid uit over de voortzetting van het illegale economische, commerciële en financiële embargo dat aan de regering en het volk van Cuba is opgelegd;
  2. bevestigt haar volledige steun aan de resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties getiteld “Noodzaak van de beëindiging van het economische, commerciële en financiële embargo dat door de Verenigde Staten van Amerika tegen Cuba is ingesteld”;
  3. betreurt de verslechtering van de bilaterale betrekkingen tussen de EU en Cuba;
  4. betreurt de verslechtering van de bilaterale betrekkingen tussen Cuba en de Verenigde Staten en dringt er nogmaals bij de regering van de Verenigde Staten van Amerika op aan om het langdurige en ongerechtvaardigde economische, commerciële en financiële embargo tegen het Cubaanse volk op te heffen;
  5. spreekt zijn ernstige bekommernis uit over de willekeurige plaatsing van Cuba op de unilaterale lijst van landen die het terrorisme zouden sponsoren, waardoor de financiële beperkingen en verboden die als gevolg van de blokkade aan Cuba zijn opgelegd, nog verder zijn verscherpt;
  6. verzoekt derhalve dat Cuba van deze lijst wordt geschrapt;
  7. bevestigt haar solidariteit met het Cubaanse volk”.

Of het nu over Palestina of Cuba ging, wat werd uitgedrukt op de top van de Afrikaanse Unie was een bewustzijn van de gemeenschappelijke belangen van volkeren, naties en landen die onderworpen zijn aan dezelfde bevelen en plunderende praktijken van de machten die onze planeet domineren.

Deze top vertolkt de gemeenschappelijke belangen van volkeren onderworpen aan dezelfde machten die onze planeet domineren

Een wereld van verschil met G7-top

Slechts een paar dagen na de top van de Afrikaanse Unie werd er nog een top gehouden, die van de G7, op 24 februari in de Oekraïense hoofdstad. De G7 verenigt de belangrijkste westerse mogendheden, namelijk de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Japan, Italië en Canada, evenals de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese Commissie.

De voornaamste zorg van deze top van de rijken was niet Palestina en de genocide waaronder de mensen in Gaza te lijden hebben, maar om te herbevestigen “onze niet aflatende steun voor Oekraïne en om nogmaals de moed te prijzen van het Oekraïense volk dat onvermoeibaar vecht voor de vrijheid en democratische toekomst van Oekraïne”.

Lees het artikel over deze G7-top op deze website.

 

Voor meer informatie

– Toespraak van de voorzitter van de Afrikaanse Unie op de 37e top van de Afrikaanse Unie, Addis Abeba, 17 februari 2024

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!