G7 top februari 2024. Foto: Regering Oekraïne.
and

G7-top over Oekraïne: niks diplomatie, alleen nog meer wapens

Twee jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne zaten de zeven rijkste landen samen, niet om het te hebben over de genocide in Palestina, maar over meer militaire steun aan Oekraïne om ervoor te zorgen dat Rusland de oorlog verliest.

woensdag 6 maart 2024 15:24
Spread the love

 

Oorlogskoorts

De G7 – de VS, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Japan, Italië en Canada, evenals de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese Commissie – pretenderen “de fundamentele waarden zoals vrijheid, democratie en mensenrechten te delen”, en geregeld samen te komen “om van gedachten te wisselen over de wereldeconomie, regionale aangelegenheden en een reeks internationale kwesties”.

De voornaamste zorg van ‘de top van de rijken’ in Kiev was niet Palestina en de genocide waaronder de mensen in Gaza te lijden hebben, maar om “onze niet aflatende steun voor Oekraïne te herbevestigen en nogmaals de moed te prijzen van het Oekraïense volk dat onvermoeibaar vecht voor de vrijheid en democratische toekomst van Oekraïne”.

In plaats van initiatieven te nemen om een vredesakkoord te bevorderen, wakkerde de G7-top de oorlog nog aan, zo bleek uit een van de toespraken:

“Wij zullen het recht op zelfverdediging van Oekraïne blijven steunen. We herbevestigen onze inzet voor de veiligheid van Oekraïne op de lange termijn, onder andere door het sluiten en uitvoeren van bilaterale veiligheidstoezeggingen en -overeenkomsten op basis van de gezamenlijke verklaring van steun voor Oekraïne die we afgelopen juli in Vilnius hebben aangenomen. Wij verhogen onze veiligheidsbijstand aan Oekraïne en versterken onze productie- en leveringscapaciteiten ter ondersteuning van Oekraïne”.

Westerse troepen op Oekraïense bodem niet uitgesloten

Twee dagen na de top lichtte president Macron op een conferentie ter ondersteuning van Oekraïne die werd bijgewoond door 27 staatshoofden en regeringsleiders in het Elysée-paleis de beslissingen van de top toe. Hij opperde daar ook de mogelijkheid om westerse troepen te sturen: “De nederlaag van Rusland is essentieel voor de veiligheid en stabiliteit van Europa. De bondgenoten van Oekraïne willen een coalitie vormen om middellange- en langeafstandsraketten naar Oekraïne te sturen. (…)

Er is nog geen consensus over het sturen van troepen op een officiële, geaccepteerde en goedgekeurde manier, maar niets mag als vanzelfsprekend worden uitgesloten. We zullen alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat Rusland deze oorlog niet kan winnen”.

“We zullen alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat Rusland deze oorlog niet kan winnen”

Emmanuel Macron werpt daarmee de mogelijkheid op van een open oorlog van westerse landen tegen Oekraïne. Hij bevestigt dat deze hypothese inderdaad besproken en bediscussieerd wordt op G7-bijeenkomsten. Hij bevestigt ook de uitspraken van de Slowaakse premier Robert Fico: “Een vertrouwelijk document suggereert dat een aantal landen van de NAVO en de Europese Unie overwegen om op bilaterale basis troepen naar Oekraïne te sturen.”

Meer westerse inmenging, dreigementen voor landen die Rusland steunen

Dezelfde landen die overwegen om rechtstreeks troepen naar Oekraïne te sturen, bekritiseren en waarschuwen landen die handel blijven drijven met Rusland. In de verklaring van de G7 worden die bedreigd met vergelding: “We zullen actie blijven ondernemen tegen actoren in derde landen die de oorlog van Rusland materieel steunen, onder andere door waar nodig aanvullende maatregelen op te leggen aan entiteiten in derde landen.”

China, Noord-Korea en Iran worden daarbij bij naam genoemd.  Met betrekking tot China staat er: “Wij zijn bezorgd over de overdracht aan Rusland door ondernemingen in de Volksrepubliek China van materialen en onderdelen voor dubbel gebruik voor de productie van wapens en militaire apparatuur.”

Beijing heeft zich sinds het begin van het conflict neutraal opgesteld en verscheidene keren een initiatief genomen om vredesbesprekingen tussen de twee strijdende partijen te openen. De handel tussen China en Rusland groeit al sinds lang voor het begin van de oorlog, antwoordde Peking, waarbij het benadrukte: “China heeft het recht om zijn banden met Rusland in volledige soevereiniteit te ontwikkelen”.

Nog meer sancties voor China, Iran, Noord-Korea?

In navolging van de G7 sprak het Amerikaanse Congres opnieuw dreigementen uit. De Democratische senator Gerard Conolly, lid van de Commissie Buitenlandse Zaken, zei op de dag van de G7-top: “China moet begrijpen dat dezelfde soort sancties die de productiviteit, economische prestaties en levenskwaliteit in Rusland beginnen te ondermijnen, ook op China kunnen worden toegepast. […]

Als China brede sancties opgelegd zou krijgen, zou dat echt pijn doen. Hun economische prestaties zijn al zwak. Dus ik hoop dat China zorgvuldig zal berekenen dat er gevolgen zullen zijn voor zijn steun aan het Russische geweld in Oekraïne”.

“Als China brede sancties opgelegd zou krijgen, zou dat echt pijn doen”

China is niet de enige natie die het doelwit is van de dreigementen van de G7. De slotverklaring van de top is nog directer voor Iran en Noord-Korea: “Wij veroordelen krachtig de export door Noord-Korea en de aankoop door Rusland van Noord-Koreaanse ballistische raketten, die een directe schending zijn van de dwingende resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, en wij roepen hen op om deze activiteiten onmiddellijk te staken. Wij roepen Iran op om zijn steun aan het Russische leger en zijn oorlog in Oekraïne te staken.”

De vergelijking tussen de top van de Afrikaanse Unie en de G7-top alleen al vat de tegenstrijdigheden van onze wereld samen, die gekenmerkt wordt door een westerse overheersing die zich met alle middelen, inclusief oorlog, wil opdringen aan naties die deze overheersing afwijzen.

Voor meer informatie

– Verklaring van de G7-leiders, 24 februari 2024, beschikbaar op de website van de Europese Raad.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!