Kindergeld hoeft geen sociale correctie

Kindergeld hoeft geen sociale correctie

woensdag 20 november 2013 09:50
Spread the love

Bij de 6e staatshervorming heeft men het onheuse idee gehad om de kinderbijslag naar de gemeenschappen over te hevelen. Dit zet de politieke partijen aan om elk volgens zijn ideologische overtuiging een specifieke regeling binnen zijn gemeenschap te voorzien.

Kinderbijslag is een recht voor ieder kind. Ieder kind heeft dezelfde kosten inzake voeding kleding enzovoort. Eventueel zou men voor het eerste kind wat meer kunnen voorzien omdat er éénmalige kosten zijn voor het eerste kind die ook voor de volgende telgen kunnen gebruikt worden, denken we maar aan een wandelwagen en het eerste kinderbedje

Moeten er dan geen sociale correcties gebeuren? Voor het kindergeld zelf niet want we moeten hier uitgaan van het individueel recht van elk kind. Wanneer er sociale correcties nodig zijn dan moet dit via de belastingen gebeuren die op federaal vlak geheven worden Sterk herverdelende belastings-schalen op arbeid en vermogen kunnen armere ouders in staat stellen hun kinderen al het nodige te geven, het kindergeld zelf aanpassen is niet de juiste keuze.

take down
the paywall
steun ons nu!