Universiteit van Athene sluit de deuren
Nieuws, Europa, Besparingsmaatregelen, Academisch onderwijs -

Griekse universiteiten sluiten de deuren wegens besparingsmaatregelen

Op dinsdag 23 september besloot de rectorraad van de Universiteit van Athene in een buitengewone vergadering om alle werkzaamheden van de de grootste universiteit van Griekenland voor onbepaalde tijd op te schorten. Het bericht sloeg in als een bom en kwam er als reactie op de zoveelste besparingsmaatregel in het Griekse onderwijs.

woensdag 25 september 2013 08:54
Spread the love

De aankondiging werd gemaakt aan de vooravond van de tweede 48-uren staking van de vakbonden van de openbare sector in minder dan 2 weken tijd, en luidt als volgt:

“De Rectorraad van de Universiteit van Athene ( UOA ) is tot de conclusie gekomen

  • dat de UOA objectief gezien niet in staat is om haar onderwijs- , onderzoeks- en administratieve taken uit te voeren.
  • dat de onbegrijpelijke hardnekkigheid van het Griekse ministerie van Onderwijs op geen enkele wijze kan worden aanvaard; het beleid van het ministerie leidt tot ondermijning van het hoger onderwijs en van de nieuwe generatie in Griekenland, de generatie die de sociale en economische crisis het hoofd moet gaan bieden in de komende jaren.
  • dat het Griekse ministerie van Onderwijs – met niet onderbouwd boekhoudkundige truuks en onlogische conclusies, die ongepast zijn voor verantwoordelijke instellingen en die niet thuishoren in een goed staatsbestuur – de eerste universiteit van de Balkan, die sinds 1837 continue met onderwijs, onderzoek en maatschappelijk werk van zeer aanzienlijk kwaliteit aan de ontwikkeling van het land heeft bijgedragen, marginaliseert.

De Rectorraad is genoodzaakt om een rechtszaak aan te spannen bij de bevoegde rechtbanken van het land en van Europa. Hij beroept zich daarbij op de grondwettelijke rechten en op de internationale verdragen die geldig zijn in de Europese ruimte voor hoger onderwijs.

De Rectorraad van de Universiteit van Athene betreurt het publiek te informeren dat de Universiteit gedwongen is en onvrijwillig in onmacht verkeert om de inschrijving van nieuwe studenten te verwerken, examens af te nemen, studenten te laten afstuderen of te kunnen voldoen aan alle andere academische en maatschappelijke verplichtingen, inclusief internationale verplichtingen.

De Senaat richt tenslotte een dringend verzoek tot alle bevoegden om, zelfs op het laatste moment, de pijnlijke maatregelen tegen de UOA stop te zetten.”

Structurele hervormingen – in het lager en secundair onderwijs

Waarover gaat het precies? De overheid moet in het kader van de leenovereenkomst met de trojka (Europese Commissie, Europese Centrale Bank, IMF) structurele hervormingen doorvoeren. Dat houdt onder meer in dat men het in de openbare sector met minder personeel gaat moeten doen.

De Griekse overheid heeft de zomervakantie gebruikt om meteen al alle schoonmaak- en bewakingspersoneel van de scholen te ontslagen. Hun posities zijn afgeschaft en de beroepsgroepen hebben hun toevlucht gezocht tot het Internationaal Strafhof van Den Haag. Ondertussen worden de schoolgebouwen niet schoongemaakt en moeten de leerkrachten zelf instaan voor de bewaking van de gebouwen.

Een aantal lessen zijn afgeschaft, en leerkrachten die dit schooljaar hun lesrooster niet vol krijgen, zullen samen met leerkrachten die nog niet vast waren aangenomen. in een mobiliteitsreserve worden geplaatst. Dat betekent dat ze 8 maanden thuis zitten aan 75% van hun loon, tot de overheid een andere job voor hen heeft gevonden in een ander sector, waarvoor ze wel evaluatieproeven moeten afnemen. Iedereen weet nu al dat die mobiliteitsreserve het voorgeborgte van het ontslag is. Deze maatregel heeft er al toe geleid dat de leerkrachten van de middelbare scholen vorige week een 5 dagen staking hielden, die compleet werd overschaduwd door de moord op Pavlos Fyssas door een aanhanger van de neo-nazi beweging Gouden Dageraad (volgens velen is het tijdstip waarop Fyssas werd vermoord, geen toeval). Daarom staakte het onderwijzend personeel deze week nog eens 48 uren.

Structurele hervormingen – in het hoger onderwijs

De volgende structurele hervorming die de regering wil doorvoeren, is om 1.349 leden van het bestuurlijk personeel van de universiteiten (die in Griekenland allemaal openbare instituten zijn) in de mobiliteitsreserve te stoppen. De maatregel komt bovenop het feit dat het personeel en de academici van de universiteiten de afgelopen jaren hun loon al met 40% ingekort hebben gezien. Verder hebben de Griekse universiteiten, door het terugschroeven van de budgetten, hun abonnementen op academische tijdschriften moeten stop zetten. De bibliotheken worden ook al jaren niet meer bijgevuld met de laatste academische publicaties.

Eerder dit jaar had de regering een plan aangekondigd voor meer besparingen in het hoger onderwijs: het plan “Athina”. Dat plan voorzag dat bepaalde universiteiten en faculteiten zouden worden gesloten tijdens de zomer en zouden worden samengevoegd met andere faculteiten. De bijzonderheden van het plan waren zo slecht uitgewerkt, dat studenten wiens studierichting werd gesloten, niet wisten waar ze in september precies zouden moeten verder gaan studeren, laat staan dat ze al wisten welke lessen ze precies zouden moeten volgen en welk diploma ze precies zouden krijgen. Het plan was opgesteld door externe “specialisten”, van wie later bleek dat ze behoorden tot een privéinstelling die een aantal van de afgeschafte lessen zelf onderwees.

Universiteiten kunnen niet functioneren

Volgens de rector van de Universiteit van Athene (volledige naam: National & Kapodistrian University of Athens) kan de instelling daarom niet meer en daarom werd de beslissing genomen om de werkzaamheden stop te zetten.

Later op dinsdag 24 september lieten nog twee andere universiteiten weten dat ze vanaf woensdag 25 september ook hun werkzaamheden zullen stopzetten. Het gaat om de universiteit van Ioannina, in het noorden van het land, en de Metsovio Universiteit, ook bekend als de Polytechnio, de universiteit waar in 1973 de junta een tank naar binnen stuurde om het studentenprotest tegen de junta te stoppen.

En op woensdag 25 september volgde de universiteit van Thessaloniki,

Protestmaatregel

De soep zal natuurlijk niet zo heet gegeten worden als ze wordt opgediend, en bronnen weten nu al dat de universiteiten binnenkort wel weer zullen verder werken, maar de aankondiging moet worden gezien in het bredere kader van het algemene protest dat is uitgebroken tegen de ontslagen in de openbare sector.

De druk op de Griekse regering zal er enkel maar mee worden opgedreven, net op het moment dat een afvaardiging van de trojka is aangekomen om te kijken in hoeverre Griekenland vordering heeft gemaakt met het programma dat is afgesproken. En als de excelletjes niet kloppen – en daar heeft het op dit moment alle schijn van – dan zal de betaling van de nieuwe schijf van de noodlening weer eens worden uitgesteld. En dat zal dan weer klinken als een oude vinylplaat die steeds maar blijft haperen.

take down
the paywall
steun ons nu!