Washington denkt dat jullie dom zijn?
Nieuws, Politiek, Terrorisme, NSA, Al Qaeda, Column -

Washington denkt dat jullie dom zijn?

Paul Craig Roberts is een oudgediende van de regering van Republikeins president Ronald Reagan (1981-1989), de man die toen de eerste 'oorlog tegen het terrorisme' afkondigde. Roberts is sindsdien een scherpe criticus van zowel Republikeinse als Democratische presidenten. Volgens hem is het huidige terreuralarm een toonbeeld van Amerika's onmacht om de wereld naar zijn hand te zetten.

woensdag 7 augustus 2013 11:26
Spread the love

Washington: de Amerikanen zijn schapen

Een oud spreekwoord zegt dat als de regering bang is voor het volk, dat er dan vrijheid is. Als het volk de regering vreest, heerst er echter tirannie. De criminelen in Washington zijn niet alleen bang van ons, ze hebben ook geen enkele respect voor ons.

Washington kijkt op de Amerikanen neer als een stupide schapenvolkje. Washington gelooft dat het de bevolking eender wat kan vertellen en dat de mensen dat zullen geloven. De officiële lijn is bijvoorbeeld dat de recessie is begonnen in december 2007 en gestopt in juni 2009. Heel wat Amerikanen geloven dat, ook al hebben ze persoonlijk geen enkel economisch herstel ervaren. Integendeel, ze zinken werder weg in de armoede.

Vergeet ook niet de onbestaande massavernietigingswapens die Saddam Hoessein volgens Washington zou gehad hebben. Of het geveinsde incident in de Golf van Tonkin toen Washington beweerde dat één van hun oorlogsschepen werd aangevallen door Noord-Vietnam. De lijst van officiële leugens is erg lang.

Patriotisme of naïviteit?

Iedereen die zomaar alles gelooft wat Washington zegt, is te naïef om alleen de deur uit te mogen. Amerikanen geloven die leugens echter omdat ze denken dat dat nu eenmaal is wat een patriot hoort te doen. Washington rekent ook nu weer op de goedgelovigheid van het merendeel van de Amerikaanse bevolking en beweert een al Qaeda complot te hebben ontmaskerd om Amerikaanse ambassades in Noord-Afrika en het Midden-Oosten aan te vallen.

Om dat complot te voorkomen heeft Washington 19 ambassades gesloten sinds vorig weekend. Washington heeft niet uitgelegd hoe de sluiting van de ambassades dat complot zal verhinderen. Als al Qaeda ambassades wil opblazen, kan ze dat doen of die nu open of gesloten zijn. Als Al Qaeda diplomatiek personeel wil vermoorden, kan ze die evengoed afmaken op de weg naar hun werk, of gewoon later als de alarmen afgeblazen zijn.

Ik volg de media alleen maar om me er van te vergewissen of mijn huidige inschatting van hun prostitutie voor Washington nog accuraat is. Het zou dus kunnen dat ik hier of daar een uiting van scepticisme over die laatste terroirstische dreiging heb gemist. Ik heb in ieder geval de berichtgeving van NPR[1] gehoord. In de tijd van Ronald Reagan was NPR nog een onafhankelijke stem. Vandaag maakt het deel uit van de ‘deftige’ media. NPR moet voor geen van hen onderdoen qua liegen voor Washington.

De Fear Button doet het weer

De Amerikaanse media hebben het overduidelijk feit genegeerd dat Obama de ‘Fear Button’ (de angstknop’) heeft ingedrukt op het moment dat de Amerikaanse bevolking, het Congres en de marionet-bondgenoten zoals Duitsland van Washington een zaak maakten van de compleet ongrondwettelijke en duidelijk onwettige alomvattende spionage door het NSA. Hij hypet nu een terreurcomplot om de critici de mind te snoeren en zowel het Congres als Duitsland terug netjes in de rij te zetten.

Washington verkondigde dat een ‘bedreiging’ werd ontdekt dat al Qaeda – de organisatie die Washington gebruikt om de regering van Assad in Syrië omver te werpen en die zich financiert met de Amerikaanse militaire contracten voor groepen waar ze banden mee hebben in Afghanistan –  van plan is Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten en Noord-Afrika op te blazen.

Washington legt ook niet uit waarom al Qaeda, de genieter van zoveel Amerikaanse gulheid, die geldkraan zou afsluiten door Amerikaanse ambassades aan te vallen. Ik ben verbaasd dat er tot nu nog geen bommen zijn afgegaan zijn in die ambassades om het belang van de spionage door het National Stasi Agency[2] te bewijzen. Zo kunnen al die personen die er bezwaren tegen hadden in het Congres of in de marionettenstaten in Europa op hun plaats gezet worden.

Wie ook maar een ogenblik nadenkt over de beweringen van Washington, heeft zo door dat Washington zijn onmacht tentoon spreidt door dergelijke onbestaande dreigingen te hypen. Officieel is de VS al in staat van oorlog tegen al Qaeda sinds 7 oktober 2001. De ‘supermacht’ heeft dus al 12 jaar gevochten tegen enkele duizenden licht bewapende al Qaeda-strijders en wat is het resultaat?

Al Qaeda heeft gewonnen

Washington beweert alle topleiders van de beweging – waaronder Osama bin Laden zelf – te hebben gedood en toch heeft het de oorlog verloren. Al Qaeda is nu zo machtig dat het niet alleen in Syrië tegen Assad vecht met de hulp van Washington. Het heeft ook verhinderd dat het Amerikaans leger Afghanistan effectief kan bezetten.

Voor de 99 procent en voor de rest van de wereld buiten de VS is Washington niets anders dan een onderdrukker.

Boven op het militaire succes van al Qaeda tegen de ‘supermacht’ en de chaos die de organisatie blijft veroorzaken in Irak, is de beweging nu zo machtig dat het Amerikaanse ambassades kan doen sluiten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De ‘dreiging’ waarvan werd gehoopt dat ze de positie van het NSA zou opsmukken toont feitelijk de machteloosheid van Washington aan.

We kunnen alleen maar bidden dat al Qaeda binnenkort Washington zelf sluit. Beeld je het gevoel van Amerikaanse bevrijding in als Washington gewoon gesloten zou zijn, of beter nog, als Washington onder een magisch Indisch tapijt zou verdwijnen. Voor de 99 procent en voor de rest van de wereld buiten de VS is Washington niets anders dan een onderdrukker.

Paul Craig Roberts?

De auteur was onderminister voor financiën, bevoegd voor economisch beleid onder president Ronald Reagan (1981-1989). Zijn laatste boek is The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West.

Voetnoten

  • [1]National Public Radio is de Amerikaanse openbare radio, de VRT-Radio van de VS. Zie http://www.npr.org/. Opgericht in 1970 was de zender aanvankelijk een verademing in het Amerikaanse medialandschap. Vanaf de jaren ’90 werd het overheidsbudget fel ingekrompen. De zender werd verplicht commerciële inkomsten te verwerven om te overleven en is logischerwijze verworden tot een slechte kopie van de commerciële media.
  • [2]Een woordspeling van de auteur. Het NSA is voluit het National Security Agency. Stasi is de afkorting van Staatssicherheit, de geheime inlichtingendienst van Oost-Duitsland, die nog altijd berucht staat als de meest alomvattende spionagedienst ooit. De Stasi had dossiers van alle Oost-Duitse staatsburgers. Er werd in 2006 een prachtige film over gemaakt: ‘Das Leben der Anderen’.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!