Armoedebestrijding via kinderbijslag is een foute aanpak

Armoedebestrijding via kinderbijslag is een foute aanpak

zaterdag 29 juni 2013 13:17
Spread the love

De kinderbijslag berekenen op basis van het inkomen lijkt een lovenswaardig initiatief. Men heeft duidelijk de wil om onder impuls van de SP-a de kinderarmoede te bestrijden , dat kan ik alleen maar toejuichen.

Volgens mij gebruikt men in het kader van armoedebestrijding het verkeerde middel. Elk kind heeft recht op een bijslag ongeacht het inkomen van de ouders. Op die manier krijgen zij die veel bijdragen iets terug wat het solidariteitsdenken bevordert.

Een probaat middel om een betere verdeling van de rijkdom te bekomen zijn de belastingen. Eerlijke belastingen op arbeid en in gelijkmate op kapitaal zijn een veel beter instrument. Sterke progressieve belastingen zorgen immers voor een herverdeling van de rijkdom. Zij die heel weinig verdienen en quasi geen belasting betalen zouden hierdoor op het einde van het belastbaar jaar veel kunnen terugtrekken. Armoede beperken tot enkel kinderarmoede is te eng, vele alleenstaanden met en zonder kinderen en bejaarden met een klein pensioen  zouden met  eerlijke belastingen beter af zijn.

take down
the paywall
steun ons nu!