Foto: Lec
Nieuws, Samenleving, Politiek, Betoging, België -

Betoging tegen GAS-boetes: wet goedgekeurd, maar strijd is niet gestreden

Op 30 mei keurde het federaal parlement een nog strengere wetgeving goed over GAS-boetes: jongeren mogen al vanaf 14 jaar beboet worden en boetes kunnen oplopen tot 350 euro. Bezorgde burgers en organisaties, wier stem genegeerd werd in de Kamer, laten het hoofd echter niet hangen. Op zaterdag 29 juni is er een grote betoging in Brussel tegen het systeem van GAS-boetes. Een betoging die zich al gesteund weet door meer dan 60 organisaties.

dinsdag 25 juni 2013 18:30
Spread the love

Op donderdag 30 mei 2013 werd er gestemd over de GAS-boetes in het federaal parlement. 213 middenveldorganisaties, die samen 1 miljoen burgers vertegenwoordigen, maakten een vuist om hun ongenoegen met het systeem van GAS-boetes te uiten, maar dat mocht niet baten: in ruime meerderheid werd het wetsontwerp voor de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) goedgekeurd.

Een verzoek tot hoorzitting van bezorgde (jongeren)organisaties werd afgewezen. De Vlaamse Jeugdraad voerde daarop wel actie in de Kamer toen de GAS-wet besproken werd: actievoerders zetten spontaan een gasmasker op, zij werden stante pede uit de ruimte verwijderd.

In het wetsontwerp staat dat lokale bestuurders bepalen voor welke gedragingen zij een GAS-boete uitdelen, zij mogen dit zelfs aan jongeren vanaf 14 jaar doen. Een GAS-boete kan voortaan ook oplopen tot 350 euro.

Aan de beoordeling of bepaald gedrag al dan niet GAS-boetewaardig is, komt geen rechter te pas, het college van burgemeester en schepenen van elke gemeente benoemt een GAS-ambtenaar die de GAS-scepter zwaait over die gemeente.

Willekeur viert hoogtij: waar je in de ene gemeente 250 euro kwijt bent voor het gooien van een sneeuwbal, kost in een andere gemeente het scheef zitten op een bankje in het park je een smak geld. Zelfs het vreedzaam betogen met kinderen schijnt in sommige gemeenten niet meer te mogen. Zo zagen we eind mei in Antwerpen, waar 80 mensen die actie voerden tegen Monsanto een GAS-boete aan hun been kregen.

Juridische stappen

De uitslag van de stemming betekent echter niet dat de strijd tegen GAS-boetes ophoudt: wel integendeel. Groen en Ecolo vroegen om een evocatie van de wet in de Senaat, waarbij deze wijzigingen aan de wet kan voorstellen en de wet daarna wordt herzien in het parlement. Maar de evocatie werd afgewezen.

De Vlaamse Jeugdraad kondigde na de stemming in het parlement aan dat zij juridische stappen gaat nemen tegen de wet.

“De goedgekeurde GAS-wetgeving rammelt van alle kanten. Rechtswaarborgen ontbreken, rechtszekerheid kan niet gegarandeerd worden, de scheiding der machten glijdt verder af en kinderen vanaf 14 jaar komen in het vizier. Allemaal zonder ernstige evaluatie van de huidige wetgeving en zonder grondig onderzoek. Wanneer experts en middenveldspelers vroegen om gehoord te worden, was daar geen tijd voor”, stelde Lander Piccart, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad.

Recent verklaarde een Leuvense politierechter nog een GAS-boete nietig voor de uitbater van een café in Haacht. Volgens de agent die de GAS-boete uitdeelde, was er sprake van geluidsoverlast vanuit het café. Er is geen gebruik gemaakt van een decibelmeter om objectief het geluidsniveau te bepalen, en op basis daarvan besloot de politierechter dat de GAS-boete onterecht verstrekt was.

GAS-betoging

Ook in de straten zal het niet stil blijven. Een aantal personen van verschillende organisaties sloeg de handen ineen en organiseert op zaterdag 29 juni een nationale betoging tegen de GAS-boetes in Brussel. De betoging klaagt de intolerantie, criminalisering, willekeur, repressie en de financiële motivatie achter het systeem van GAS-boetes aan.

“De belangrijkste bekommernis voor velen is de groeiende intolerantie tegenover jongerengedrag die eigen is aan de nieuwe wet. Sancties voor het spelen van voetbal op een basketbalterrein, niet correct op een bank zitten, belletje trek, sneeuwballen gooien, … zijn vanaf nu mogelijk voor kinderen vanaf 14 jaar. Kattenkwaad uithalen wordt hierdoor crimineel gedrag en ieder kind een potentiële misdadiger”, aldus de organisatie van de betoging.

“Het GAS-systeem brengt meer problemen met zich mee dan oplossingen. GAS lost de bepaalde maatschappelijke problemen namelijk helemaal niet op, ze criminaliseert ze alleen. De samenleving heeft nood aan sociale oplossingen voor sociale problemen. Wij, jongeren, ouders, burgers en activisten kiezen voor een open en sociale samenleving waar de oorzaken preventief worden aangepakt, niet één van intolerantie, verzuring en repressie”.

Maar liefst 64 organisaties, zowel van Nederlandstalige als Franstalige zijde, hebben inmiddels hun steun uitgesproken voor de demonstratie van zaterdag.

De lijst is indrukwekkend:

ABVV-jongeren
Actief Linkse Studenten & Scholieren
ACV
Animo, jong links
Bxl laique
CEF (Comité des élèves francophones)
Conseil de la Jeunesse
COMAC
Ctizenne
Daklozen Aktie Komitee
Datapanik.org
ÉGALITÉ
Etudiants de Gauche Actifs
Etudiants FGTB-Union syndicale étudiante
Federatie sociaal-cultureel werk
Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen
FOS – Open Scouting
Gezinsbond
Groen
HCA-OVL
Het Werkt – Sa Marche
Hiphopstraatgebeuren
Intal
JAC
JeugdClub Sfinx
Jeugdraad Limburg
Jeunes CSC Bruxelles
Jeunes CSC Mons
Jeunes CSC Verviers
JH Club 9 vzw
JNM
JOC
Jong Groen
KLJ & Groene Kring vzw
KSJ-KSA-VKSJ
LCR
LEF-FGE
Liga voor Mensenrechten
Ligue des droits de l’homme
LSP-PSL
Masereelfonds
Moc Bruxelles
Motief vzw
Netwerk tegen Armoede
Occupy Antwerp
Palestine Solidariteit
PVDA-PTB
ROOD!
Scouts en Gidsen Vlaanderen
Soft Revolution vzw
State of the Pigs
Stop-repression.be
StopSAC
Studiekring Vrij Onderzoek
TegenGAS
Victoria Deluxe
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
Vlaamse Jeugdraad
Vlaams-Socialistische Beweging
Vonk
Vrede vzw
Vrouwen Overleg Komitee
VVJ, Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
VVS

Meer informatie over de betoging is te vinden op de Facebookpagina.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!