Nieuws, Politiek, België, ABVV, Rudy De Leeuw, SP.A, Bruno Tobback -

ABVV wil 13 miljard halen bij bedrijven, vermogens en uit aanpak fiscale fraude

In een nokvolle zaal van de 100-jarige Vooruit hielden SP.A-voorzitter Bruno Tobback en ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw aan de vooravond van 1 mei een pleidooi voor een herverdeling van de belastingdruk door de inkomens uit vermogen meer te laten meebetalen.

dinsdag 30 april 2013 21:10
Spread the love

Volgens ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw is het ongepast om te zeggen dat er geen geld is. “Moesten we nog maar 13 miljard van fiscale fraude en fiscale voordelen aan bedrijven zoals de notionele intrestaftrek kunnen recupereren, dan zouden we daarmee 150.000 jobs kunnen creëren, en investeren in beter en voor iedereen toegankelijk openbaar vervoer, in meer kinderopvang, met voor elk kind een plaats in de school naar keuze, hogere terugbetalingen in de gezondheidszorg, in goed geïsoleerde woningen”, zegt De Leeuw.

Om dat mogelijk te maken pleit De Leeuw voor de afschaffing van het bankgeheim, een taks op beursmeerwaarden, een minimumvennootschapsbelasting en een vermogenskadaster.

Bruno Tobback wil iets doen aan de arbeidskost in sectoren met een lage productiviteit en harde internationale concurrentie. Niet door die mensen te laten werken aan drie of vier euro per uur zoals in Duitsland, maar door “degenen aan te spreken die hun miljarden comfortabel onder een palmboom hebben verstopt”.

“Ons dubbelzinnig engagement moet zijn, dat iedere euro die John Crombez recupereert uit de strijd tegen sociale en fiscale fraude en iedere cent die hij kan opvissen uit tropische wateren zal dienen om lasten op arbeid te verlagen”, zegt Tobback.

Rudy De Leeuw riep nogmaals op om het besparingsbeleid de rug toe te keren. “Het bezuinigingsbeleid is mislukt. Economisch én sociaal. De motor van de economie slaat niet aan, de ongelijkheid is vergroot. 26 miljoen Europeanen zitten zonder werk. Eén jongere op vijf heeft geen job. Meer dan 120 miljoen Europeanen leeft dicht bij de armoedegrens. Een ongeziene naoorlogse catastrofe. Steeds meer politici, economen en zogezegd deskundigen geven toe dat ze de averechtse impact van de bezuinigingen op groei zwaar onderschat hebben. Waar wacht men dan op om het over een andere boeg te gooien?”

In aanwezigheid van onderwijsminister Pascal Smet brak Tobback ook een lans voor de opwaardering van technische en beroepsrichtingen. “De computers van morgen zullen draaien op wisselstroom uit een stopcontact en ik herinner me niet dat Cicero en Caesar daar enig benul van hadden. Het is in ons aller belang dat we stoppen met leerlingen in technische en beroepsrichtingen als tweede keus te beschouwen. En dat we dat ook in de organisatie en structuur van ons onderwijs moeten duidelijk maken als we niet willen morsen met de kwaliteiten en talenten van onze jongeren”, zegt Tobback.   

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!