the suffragette
Nieuws, Samenleving, Feminisme, Mannen, Suffragette - Jeroen Lievens

Feminisme: het einde van de man?

Weinig vrouwen durven vandaag nog hardop zeggen dat ze feministe zijn. Ook al staan ze volledig achter de principes van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en komen ze hier actief voor op, zichzelf feministe noemen is een brug te ver. Het woord ‘feministe’ is verbrand en staat bol van de clichés waar een moderne jonge vrouw liever niet mee geassocieerd wordt. Bovenal stelt men feminisme nog te veel gelijk aan de strijd tegen mannen.

donderdag 7 maart 2013 12:52
Spread the love

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het voor mannen nog veel moeilijker is om als feminist ‘uit de kast te komen’. Steeds vaker krijgen we als mannen te horen dat feminisme en de verwezenlijkingen die er mee gepaard gaan nefast zijn voor ons. Het zorgt er niet alleen voor dat we onze eeuwenoude privileges verliezen, maar ook dat mannen in de toekomst het nieuwe zwakke geslacht zullen zijn[1].

De argumenten? Jonge mannen zijn vandaag de dag gemiddeld lager opgeleid dan vrouwen; mannen hebben harder te leiden onder de economische crisis (de typisch mannelijke sectoren worden harder getroffen); mannen zijn oververtegenwoordigd in de kelder van de samenleving (gevangenissen, daklozen) én mannen hebben vandaag op bepaalde domeinen minder keuzevrijheid dan vrouwen.

Vrouwen kunnen bijvoorbeeld kiezen om te werken, thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen of beide te combineren. Mannen die bijvoorbeeld ook thuis willen blijven voor de kinderen worden nog te vaak scheef bekeken.

Het is inderdaad waar dat mannen het op bepaalde domeinen moeilijker hebben dan vrouwen, maar dit wil nog niet zeggen dat vrouwen de wereld regeren. Mannen zijn nog steeds oververtegenwoordigd aan de top van regeringen, bedrijven, justitie, zelfs middenveldorganisaties.

Mannen verdienen in België gemiddeld 21 procent meer dan vrouwen. Vrouwen zijn nog steeds het voornaamste slachtoffer van seksisme, uitbuiting en partnergeweld. Vrouwen worden vandaag nog steeds gezien als de verantwoordelijke voor zorg- en huishoudelijke taken.

Wat inderdaad wel klopt is dat vrouwen een enorme vooruitgang hebben gemaakt. Ze grepen hun kansen en werden actief op terreinen die voordien als ‘mannelijk’ werden gezien: arbeid, onderwijs, politiek, … Mannen hebben die beweging in veel mindere mate gemaakt. Typisch ‘vrouwelijke’ domeinen zoals zorg blijven overwegend vrouwelijk.

Dit is zowel een probleem voor vrouwen als voor mannen. Voor vrouwen omdat zij belast worden met een moeilijke combinatie van arbeid en zorg en voor mannen omdat zij niet van dezelfde keuzevrijheid als vrouwen kunnen genieten en nog steeds in een ‘mannelijk’ keurslijf gedwongen worden.

In feite gaat feminisme over het creëren van gelijkwaardigheid en gelijke kansen tussen mannen en vrouwen opdat iedereen zijn/haar potentieel kan ontplooien en keuzevrijheid geniet ongeacht zijn/haar geslacht. Het biedt mannen de kans om zich los te maken van genderstereotiepe rollen en ten volle zichzelf te zijn.

Feminisme vormt dus geen bedreiging voor mannen maar biedt mannen de opportuniteit om samen met vrouwen te strijden voor een samenleving waarin keuzevrijheid en zelfontplooiing centraal staat, los van genderstereotiepen.

Voetnoten

take down
the paywall
steun ons nu!