Nieuws, Economie, Samenleving, België, Sociaal-economische impact, Genk, Ford Genk, Universiteit Hasselt -

De economische krater na de sluiting van Ford Genk

Dat de sluiting van Ford Genk enorme weerslag zou hebben op de Limburgse en Vlaamse economie, was bekend. Maar hoe groot is de economische krater nu eigenlijk? Om daar achter te komen startte onderzoeksinstituut KIZOK van Universiteit Hasselt een studie over de economische impact van de sluiting van de Ford-fabriek. De resultaten zijn verbluffend.

woensdag 28 november 2012 17:25
Spread the love

1. Het banenverlies blijft niet beperkt tot Limburg

In Limburg zullen in totaal 8.195 mensen hun job verliezen. Dit aantal bestaat uit 4.337 banen binnen Ford Genk zelf, 2.816 banen bij de toeleveranciers en 1.042 banen door effecten van koopkrachtverlies. Maar daarbovenop komen ook nog eens de jobs die bij toeleveringsbedrijven elders in Vlaanderen verloren zullen gaan; dat zijn er 3.564.

In totaal zijn in Vlaanderen 11.759 mensen hun job kwijt door de sluiting van Ford Genk. In Limburg zal de werkloosheidsgraad stijgen van 6,8 naar 8,8 procent van de beroepsbevolking.

2. In Vlaanderen 875 miljoen euro welvaartsverlies

De sluiting van Ford Genk veroorzaakt een omzetverlies van 3,1 miljard euro. Dit heeft een welvaartsverlies tot gevolg van 587 miljoen euro in Limburg (Ford Genk zelf en haar toeleveranciers in Limburg) en 210,4 miljoen euro in de rest van Vlaanderen (de toeleveranciers in de rest van Vlaanderen).

Indien het koopkrachtverlies meegerekend wordt, is er een welvaartsverlies van 644,1 miljoen euro in Limburg en 875,1 miljoen euro in het geheel van Vlaanderen. Dat staat gelijk aan respectievelijk 2,88 procent van het Limburgse BBP en 0,43 procent van het BBP van Vlaanderen.

3. Extra banen- en welvaartsverlies door koopkrachtverlies

Doordat de ontslagen werknemers van Ford Genk en hun toeleveranciers in Limburg inkomensverlies lijden, zal de consumptie in Limburg dalen: dit worden ‘geïnduceerde’ effecten genoemd. Deze daling van de consumptie in Limburg wordt geraamd op 140 miljoen euro. Als gevolg daarvan verliezen nog eens 1.042 mensen hun job, wat dan weer een bijkomend welvaartsverlies van 57 miljoen euro oplevert. 

4. Begrotingstekort federale overheid neemt toe met 466,1 miljoen euro

Het welvaartsverlies van 875,1 miljoen euro in Vlaanderen (dit bedrag is inclusief het koopkrachtverlies) leidt tot een daling van het federale begrotingssaldo met 466,1 miljoen euro.

5. Daling van 10,9 procent van Limburgse productiviteitsgroei

De autoassemblage-industrie heeft een belangrijke rol gespeeld in de stijging van de arbeidsproductiviteit in Limburg, en Ford Genk en toeleveranciers op hun beurt in de productiviteitsgroei van Limburgse bedrijven. Wanneer Ford Genk en zijn toeleveranciers uit de markt verdwijnen, daalt de arbeidsproductiviteitsgroei in Limburg met 10,9 procent.

6. Te weinig gepaste jobs voor ontslagen Ford-werknemers

Momenteel zijn er ongeveer 6.200 openstaande vacatures in Limburg volgens de VDAB. Passende beroepsprofielen voor ex-werknemers van Ford zijn volgens de onderzoekers onder andere: aankoop, verkoop, distributie, bouw, metaal, elektronica, logistiek evenals administratie.

Als gekeken wordt naar de vacatures die betrekking hebben op een van deze beroepen, blijven er nog zo’n 4.400 openstaande vacatures over. Dit is niet genoeg om alle ontslagen werknemers van een nieuwe baan te voorzien; daarnaast is er veel competitie in Limburg doordat er op één moment veel mensen op straat komen te staan. Bovendien zullen de getroffen Ford-werknemers zeer waarschijnlijk lange afstanden moeten gaan pendelen voor een gepaste job.

Door de sluiting van Ford Genk gaan er dus zware klappen vallen in Limburg en Vlaanderen, en niet alleen bij werknemers van de fabriek zelf. De onderzoekers benadrukken wel dat het hier om een worst case scenario gaat, de ergst mogelijke situatie. Het valt te hopen dat beleidsmakers er een aansporing in zien om de juiste maatregelen te nemen om de krater dicht te gooien, zowel in het belang van Limburg als dat van Vlaanderen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!