Foto van door de stad bij vorige verkiezingen geplaatste aanplakborden aan het Museum voor Schone Kunsten op het Antwerpse Zuid. De gemeenteraad besliste in strijd met de eigen politie codex deze af te schaffen. De Antwerpse gouverneur zegt : 'Het verbod is in strijd met het politie reglement'. Dit verbod is bedoeld om enkelen te bevoordelen en de kleinere partijen van links uit te schakelen op het openbaar domein. Men wenst geen 'stoorzenders'. Politieke informatie heet 'zwerfvuil'. Slechts de rijken kunnen propaganda kopen. Deze onwettelijke aantasting van de democratische rechten wordt aangevochten en brengt de meerderheid van burgemeester Janssens (SP.A of 'stadspartij') in woelig juridisch en politiek vaarwater.

Antwerpen – Verbod aanplakborden in strijd met politiecodex

donderdag 9 augustus 2012 12:20
Spread the love

Politiek is vuil. Eén pot nat, die partijen. Het is de mening van veel gewone mensen die schaamteloze postjespakkers zien overlopen naar waar er buit te rapen valt. In Antwerpen verhuist SP.A-gemeenteraadslid Youssef Slassi vlotjes naar de N-VA. Idem dito voor de Joodse rechtse zionist André Gantman. Een ex-VLD schepen die in 2006 correctioneel 18 maanden cel met uitstel wegens witwasserij opliep.

Propere stad

De Vlaams-Nationalisten halen niet alleen straatvechters en racisten als Jurgen Ceder van het VB met open armen binnen, maar ook veroordeelde criminelen als de zionistische extremist Gantman. De van alcohol ‘drooggelegde’ herrieschopper in cafés op de Grote Markt, de ex-VLD-er schepen Ludo Van Campenhout, is ook een mooie scalp voor Bart De Wever. Van enige consequente ideologische of politieke visie is geen sprake. Traditionele partijen en politici zijn inwisselbaar.

De zogenaamde burgemeesterstrijd tussen Patrick Janssens (SP.A of ‘stadspartij’) en De Wever (N-VA) is dan ook lood om oud ijzer. Het Vlaamse Nieuw Rechts van de N-VA werd binnen de kortste keren de beerput waar in opportunisten zich thuis voelen.

De vrije meningsuiting op het openbaar domein wordt met de GAS-wetgeving als politiek wapen tegen de oppositie gemuilkorfd. Officieel wordt toegegeven dat alles controlerende GAS-ambtenaren zo veel mogelijk ‘anoniem’ rond sluipen. De obsessie over een ‘propere stad’ krijgt het vuile smaakje van een ‘zuiver volk’. Gedisciplineerd tot éénheidsworst. ‘Gleichshaltung…’. (‘GAS-ambtenaren werken ‘zo anoniem mogelijk’) (1)

Opnieuw misbruik makend van de idee ‘propere stad’ en een zogenaamde bezorgdheid om het leefmilieu doen de meerderheidspartijen SP.A, CD&V, N-VA en Open VLD een aanslag op de vrije meningsuiting. De gemeenteraad stemde een verbod op het plaatsen van aanplakborden voor de komende lokale verkiezingen. Groen was het daar oorspronkelijk mee eens, maar bedacht zich op de valreep.  Het aanbrengen van affiches zou voor vervuiling en verspilling zorgen.

Politieke informatie ‘zwerfvuil’

Dat politieke informatie als ‘vuil’ beschouwd wordt door de politieke meerderheid, werd proper verwoord door de SP.A-fractievoorzitter Jo Vermeulen. Een ex-Groene die overliep naar de kiesvereniging van Janssens. Citaat : ‘Antwerpen is een propere stad en dat mag niet in het gedrang komen door het zwerfvuil en de loskomende affiches die het plakken en over plakken met zich meebrengen’.

Dat is duidelijk. Zoals ook activisten van onder meer Occupy-Antwerpen als ‘zwerfvuil’ gearresteerd en met de GAS beboet worden, zoals bewust sociaal uitgesloten mensen opgejaagd worden, zo is ook politiek ‘vuil’. Zo is ook het verspreiden van de vrije mening op het openbaar domein ‘vuil’. Het verdelen van fleyers is al lang aan banden gelegd. ‘Bijgeschoolde’ GAS-ambtenaren worden aangezet illegaal, onwettelijk, anoniem die ‘overlast’ bij de kraag te vatten.

Zoals in enkele andere Vlaamse steden en gemeenten, worden in Antwerpen de klassieke door de overheid geplaatste aanplakborden afgeschaft. Ze waren een alternatief voor het wildplakken en in oudere tijden, het kalken van slogans en partij nummers. Ze stonden verspreid, verdeeld in vakjes voor alle deelnemende partijen van klein tot groot. Er werd al eens over geplakt en afgescheurd. Maar Jo Vermeulen liegt dat dit tot niet aanvaardbare overlast zorgde. Met het verbod op aanplakborden zal het wildplakken herrijzen.

Het beleid dat zo bezorgd is om het leefmilieu, hakt wel in de ganse stad bomen om, verwoest groen, stort beton, verdrijft de armen. De stad beweert geen geld te hebben om stedelijke arbeiders de affiches te laten plakken. De ‘bruisende’ cocaïne hoofdstad van Europa organiseert wel in het wilde weg ‘feesten’. Dan wordt op geen cent gekeken. Wanneer het om de zogenaamde ‘hoogdag’ van de democratie gaat, verkiezingen waarvoor vele arbeiders stierven bij de strijd om het algemeen stemrecht, dan kan er geen euro af om deze in de best mogelijke voorwaarden te laten verlopen. Dan zijn democratische uitingen opnieuw een ‘smet’ op deze propere stad.

Stoorzenders

De meerderheidspartijen bevestigen de mening van velen dat politiek ‘vuil’ is met een marketing strategie waar in ex-reclame man Janssens gehaaid is. Hij spreidt aldus verder het bedje van zijn geestesgenoot De Wever. De toekomstige burgemeester en voorzitter van een partij die door het Franse parlement terecht ‘deels fascistisch’ geheten wordt. Janssens collaboreert met extreem rechts al dringt dat bij deze brave mens niet door. (‘VB undercover in N-VA’) (2)

In juni ’12 stelde de nieuwe partij Rood! : ‘Afschaffen aanplakborden is een kaakslag voor de democratie’. Lijsttrekker Ivo Janssen, een vakbondsman en actief bij Occupy-Antwerpen, zei toen : ‘De gemeenteraadsverkiezingen worden zowel door de ‘stadspartij’ als door de N-VA als ‘overbodig’, maar verplicht beschouwd. Men wil dan liefst niet teveel stoorzenders in een campagne’.

Deze stoorzenders zijn vooral de kleinere linkse partijen, zoals de PVDA dat in de lift zit en Rood! Formaties die niet over de financiële middelen beschikken om TV-spotjes en advertenties te kopen. Door de zichtbaarheid op straat van die ‘kleintjes’ te verhinderen ontstaan Amerikaanse toestanden, waar de grootte van het budget bepalend is voor het resultaat en waar het beleid beïnvloedt wordt door de grootste sponsor van de verkiezingscampagne.

Wat hier ‘democratie’ heet is reeds door de 1% ‘gekocht’ als een product. Wat de Antwerpse meerderheid beoogd is een ‘verkochte’ pseudo democratie door het grote geld te laten beslissen. Door goedkope aanplakborden die de niet rijken een kans geven zich kenbaar te maken,  bij het grofvuil te zetten.

Onwettelijk ? Politie codex ‘aanpassen’ dan maar

Maar… Dit bestuur, de bijna voltallige gemeenteraad incluis, draait haar hand niet om voor onwettelijke ingrepen. Eén er van is de recente onthulling op DeWereldMorgen.be dat stedelijke GAS-ambtenaren officieel aangezet worden ‘anoniem’ door de stad te sluipen. (1) Ook met het in de raad gestemde verbod op aanplakborden is veel mis. Deze beslissing heeft namelijk geen enkele wettelijke basis. Het is daarenboven in strijd met het eigen politie reglement…

Rood!-lijsttrekker Ivo Janssen diende een klacht in die bij de Antwerpse waarnemend gouverneur Luc Maes terechtkwam. Deze geeft Rood! gelijk. De waarnemend gouverneur besluit : ‘Het verbod is in strijd met het politiereglement’. Volgens die codex moet de stad Antwerpen bij verkiezingen aanplakborden ter beschikking stellen.

De gouverneur zal met aandrang het stadsbestuur verzoeken het eigen politiereglement na te leven. En dat vanaf 14 september, zoals verplicht. Het is duidelijk dat stadsbestuur en de meerderheid in de gemeenteraad wisten dat ze een beslissing namen die niet reglementair is. Arrogant verwachtend dat ook deze onwettelijke beslissing  ‘stoemelings’ kon uitgevoerd worden.

Met trugwerkende kracht…

De stad kan niet anders dan bevestigen dat het verbod in strijd is met het politiereglement. Ze beraadt zich over een ‘oplossing’. Het reglement creatief ‘aanpassen’… Klein probleem. De gemeenteraad komt pas eind september samen. De verkiezingsperiode begint op 14 september. Dat betekend dat politieke partijen vanaf half september aanplakborden kunnen eisen. Maar later, wanneer dat politiereglement zou ‘aangepast’ zijn, niet meer.

De overheid poogt met terugwerkende kracht een onwettelijk besluit te ‘regelen’.Politici zijn ‘regelaars’. Iets wat in de rechtspraak een vloek is die slechts in dictaturen kans maakt. P.Janssens wordt niet toevallig ‘Napoleon’ geheten.

Deze affaire beroert de Antwerpse media. Gazet van Antwerpen bracht een standpunt : ‘Rood! zet Antwerpse meerderheid in haar hemd’. Sacha Van Wiele : ‘Kiezers verwachten dat hun raadsleden zicxh goed informeren en onderbouwde beslissingen nemen. Alleen liet de meerderheid daar een steek vallen’. En : ‘Een andere beweegreden voor de meerderheidspartijen is misschien wel dat ze onvoldoende militanten hebben om dag en nacht te gaan plakken’.

Probleemgebied Antwerpen

De politieke meerderheid van burgemeester P.Janssens (SP.A) tracht de verkiezingen te vervalsen. Er worden naar ‘probleemgebieden’ als Congo internationale waarnemers gestuurd bij verkiezingen. Antwerpen is wat democratische rechten en burgerlijke vrijheden betreft in gevaar.

De verkiezingen worden gemanipuleerd ten voordele van enkelen. Dat kunnen geen honderd feestelijke Zomers van Antwerpen of het stedelijk propagandablad De Nieuwe Antwerpenaar verbergen. De Antwerpse gouverneur is zo’n controlerende waarnemer die kan sanctioneren. De minister van binnenlandse zaken ook. Waarop wacht men om Absurdistan Antwerpen tot probleemgebied uit te roepen?

1 – ‘GAS-ambtenaren werken zo anoniem mogelijk’.
2 – ‘VB undercover in N-VA’. (Zie ook onder artikel link ‘Deel N-VA de facto fascistisch’.

take down
the paywall
steun ons nu!