Het pensioendebat (2): Brugpensioen of werkloos?

Het pensioendebat (2): Brugpensioen of werkloos?

woensdag 1 augustus 2012 17:13
Spread the love

Sedert het brugpensioen werd teruggeschroefd, werden aanzienlijk meer 50-plussers werkloos.

Het is de omgekeerde wereld…

De federale regering deed er alles aan om oudere werknemers die ontslagen worden te straffen:
De toeslag voor oudere werklozen tussen 50-54 jaar werd afgeschaft.
De toegang tot het brugpensioen wordt sterk bemoeilijkt, en sommige bruggepensioneerden zullen minder pensioen krijgen.

Ook de patroons die hun ontslagen oudere werknemers een minder slecht statuut gaven, onder de vorm van brugpensioen of canada dry (een bijpassing bovenop de werkloosheidsuitkering), worden gestraft. Zij moeten voortaan veel hogere sociale bijdragen betalen (meestal 50 procent).

Maar patroons die hun oudere werknemers gewoon op de dop gooien, zonder enig sociaal statuut, dikwijls na tientallen jaren van trouwe dienst, die moeten niets betalen!

… en het effect was voorspelbaar

De oudere werknemers worden daarom niet minder afgedankt.

Het aantal bruggepensioneerden daalt dan wel, maar het aantal oudere werklozen stijgt: in de laatste 14 maanden werden liefst 36.147 50-plussers gewoon werkloos. Dat is een enorm aantal.

Het aantal “oudere werklozen” is al veel groter (180.000 eenheden) dan het aantal bruggepensioneerden (111.000 eenheden). Hun aantal groeit meer dan dubbel zo snel aan als het aantal bruggepensioneerden.

In de twee eerste maanden van 2012 (de laatst gekende maanden bij de RVA) kwamen er voor elke bruggepensioneerde 2,2 nieuwe “oudere werklozen” bij.

De maatschappelijke kost is enorm

Volgens de RVA is bijna twee derde van deze 50-plussers een jaar later nog steeds werkloos.

Amper 6 procent van de nieuwe aanwervingen betreft 50-plussers, amper 2 procent zijn 55-plussers. “Wat betreft hertewerkstellingskansen van 50-plussers is België hekkensluiter van Europa”, aldus professor Luc Sels, die na studie ook concludeert “dat knippen in de uitkeringen niet de enige en meest geschikte weg is om 50-plussers aan het werk te helpen”.

Typisch daarbij is dat de nieuwe Belgische programmawet enorme boetes voorziet indien een collectief ontslag vooral opgevangen wordt door brugpensioen. Maar diezelfde programmawet voorzag geen enkele sanctie indien een patroon geen preventief werkgelegenheidsplan voor 50 plussers “ter informatie” meedeelt aan de ondernemingsraad.

Eindelijk beter doen

Indien de regering maatregelen wil nemen opdat 50-plussers écht zouden kunnen werken, dan moet ze ook en vooral de patroons responsabiliseren die hun 50-plussers op de dop gooien. En ervoor zorgen dat een preventief werkgelegenheidsplan verplicht moet onderhandeld worden in de bedrijven.

Jef Maes is directeur sociale studiedienst federaal ABVV

take down
the paywall
steun ons nu!