Vrijwilligers van Intro vzw
Nieuws, België -

Geen beperkingen op Sfinks Mixed

Boechout - Sfinks wil een festival zijn dat ook toegankelijk is voor mensen met een beperking. Ze werken daarvoor samen met Intro vzw. Fanny van Intro vzw vertelt ons hoe dat in zijn werk gaat.

vrijdag 27 juli 2012 23:29
Spread the love

Fanny: “Intro vzw werkt in opdracht van organisatoren van verschillende soorten events: van festivals tot voetbalmatchen, om deze ook toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Dit kan op verschillende manieren. Wanneer bijvoorbeeld een persoon met een visuele beperking graag een voetbalmatch wil bijwonen gaan wij zorgen voor  audiodescriptie. De persoon krijgt standaard een koptelefoon en luistert naar iemand die op een geanimeerde en gedetailleerde wijze het gebeuren beschrijft.”

Wat doen jullie concreet om Sfinks toegankelijker te maken voor mensen met een beperking?

Fanny: “We zorgen ervoor dat er zich er zich vóór het hoofdpodium een speciaal rolstoelpodium bevindt. Mensen met auditieve beperking kunnen hun hoorapparaat op de T-stand zetten binnen een aangelegde ringleiding. Deze zorgt ervoor dat storende geluiden, door de aanwezigheid van een magnetisch veld, weggefilterd worden waardoor men enkel het zuivere geluid van het optreden hoort.            

In de clubtent hebben we een voorbehouden zone voor mensen met een rolstoel voorzien. De brede vooringang is enkel voorzien voor mensen in een rolstoel. Wanneer zij binnen rijden kunnen ze zich makkelijker vooraan zetten.  Een kwartier voor de aanvang van de voorstelling staat er een assistent aan de ingang om een oogje in het zeil te houden en te helpen waar nodig.

Ten slotte hebben we de camping waar elk jaar een aantal mensen met een beperking komen kamperen. We hebben in samenspraak met de camping organisator gezorgd dat mensen met een beperking vooraan komen te staan, daar is met name ook een toegankelijke sanitaire voorziening geplaatst. Deze doelgroep mag ook met de wagen rechtstreeks van de voorbehouden parking naar de camping rijden.”

Hoe weten de festivalbezoekers met een beperking welke voorzieningen er voor hen zijn?

Fanny: “Een aantal mensen met een beperking laat op voorhand weten dat ze van plan zijn om te komen omdat ze dan een parkeerkaart krijgen waarmee ze op de voorbehouden parking kunnen parkeren. De parking is  enkel voor deze doelgroep voorbehouden. Ook mensen met een beperking die niet tijdig hebben verwittigd worden op de parking toegelaten. Hier wordt niet moeilijk over gedaan. Bij aankomst krijgen ze een flyer waarop alle aanpassingen op het Sfinksterrein terug te vinden zijn. Er staat ook een telefoonnummer op dat ze ten allen tijde kunnen bellen indien ze op een gegeven moment assistentie nodig hebben. Dit kan gaan van hulp bij het eten tot begeleiding naar één van de twee rolstoelvriendelijke toiletten. Het telefoonnummer en e-mailadres van Intro kan men terugvinden in het programmaboekje en op onze website. Vrijwilligers van Intro zijn te herkennen aan hun witte vestjes met het Intro logo op en kunnen altijd aangesproken worden.”

Worden de vrijwilligers opgeleid voor een dergelijke begeleiding?

Fanny: “We werken met een 300-tal vrijwilligers en een paar professionele krachten. Op elk festival loopt er een professionele kracht rond. Hij of zij is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de organisatie.

De beginnende vrijwilligers krijgen altijd een vorming over hoe ze met mensen met een beperking moeten omgaan. Ze krijgen tevens professionele vorming rond hef- en tiltechnieken. Tijdens zo’n cursus leren ze bijvoorbeeld hoe ze mensen op het toilet kunnen zetten, aankleden, enzovoort.”

Bevordert deze toegankelijkheid sociale contacten tussen mensen met een beperking en de ander festivalgangers?

Fanny: “Ja dat wel. Vroeger verliep dit iets moeizamer, omdat ze zich toen nog moesten aanpassen aan de beperkte toegankelijkheid van festivals. Maar deze worden nu meer en meer toegankelijk gemaakt waardoor het voor mensen met een beperking ook gemakkelijker wordt om ook daar sociale contacten te leggen. We merken dat de sociale contacten toenemen naarmate er meer locaties op een festival toegankelijk zijn voor deze mensen. Op Sfinks zijn ondertussen alle locaties toegankelijk.”

Wat doen jullie met de feedback van de doelgroep?

Fanny: “We komen minstens één maal per jaar samen met de organisatoren van de de events waarmee we samenwerken om de praktische kant te organiseren, en het voorgaande jaar te evalueren. Vorig jaar kregen we bijvoorbeeld de opmerking dat het rolstoelpodium soms achter een paal stond op sommige festivals waardoor de zichtbaarheid voor de mensen iets minder was. Een aandachtspunt waar we volgend jaar meer aandacht aan zullen besteden is het verkorten van de afstand tussen de voorbehouden parking voor mensen met een beperking en het festival.”

Hebben jullie nog andere plannen?

Fanny: “We hebben reeds een toegankelijkheidslabel ontwikkeld dat we toekennen aan organisatoren die voldoen aan de basisvoorwaarden wat betreft het toegankelijk maken van hun festival. Onze droom is dat we aan alle evenementen dit toegankelijkheidslabel zouden kunnen uitreiken, omdat deze basisvoorwaarden het minimum zijn waaraan elk evenement zou moeten voldoen.”

We trokken het Sfinks terrein op om de bezoekers met een beperking zelf eens aan het woord te laten over de toegankelijkheid van het festival. Op de camping van sfinks spraken we met Joost van Gent, vervolgens trokken we naar de clubtent om vanop het rolstoelpodium een babbeltje te slaan met Annick Verhaert.

DeWereldMorgen.be - 

“Ik ben eigenlijk vol lof over Sfinks

Joost van Gent: “Ik kom al 4 jaar vanuit Nederland naar Boechout om het Sfinks festival bij te wonen. Via de website heb ik voor mezelf en mijn vrienden gevraagd om een plekje vooraan op de camping. Dit was totaal geen probleem. Er wordt goed rekening gehouden met mijn visuele beperking. Toen ik bijvoorbeeld een armbandje ging halen werd ik meteen geholpen, dat is prima! Het telefoonnummer van Sfinks staat geprogrammeerd in mijn gsm, wanneer ik hen bel word ik prima verder geholpen. Ik ben eigenlijk vol lof over Sfinks.

Ik weet nog niet welke groepen ik vandaag wil horen, maar het gaat waarschijnlijk, zoals altijd, geweldig worden!”

 DeWereldMorgen.be - 

“Ik kom graag naar Sfinks omdat ik van het multiculturele hou”

Annick Verhaert: “Ik ben eigenlijk naar Sfinks beginnen te komen omdat mijn vriend de sleur eens wilde doorbreken. Ik vertelde hem toen dat ik best wel mee wilde gaan op voorwaarde dat er  begeleiding voor gehandicapten aanwezig zou zijn. We contacteerden Sfinks en zij vertelden ons dat de organisatie Intro hiervoor in stond. Ik vind dit wel belangrijk omdat mijn vriend dan ter plaatste kan doen wat hij wil en ik hulp kan krijgen wanneer nodig.”

“Praktisch gaat dit als volgt: we hebben een voorbehouden parking. Mensen van Intro staan ons daar op te wachten en brengen ons naar onze bestemming. Ik kom graag naar Sfinks omdat ik van het multiculturele hou. Dit is ook de reden waarom ik sinds 15 jaar vrijwilligerswerk doe in de wereldwinkel, daar kom ik namelijk ook in contact met verschillende culturen.“

“Ik zit vooral in de concerttent, waar ik op het rolstoelpodium vaak met dezelfde mensen in contact kom. Ik ben ervan overtuigd dat er meer mensen met een beperking naar het Sfinks festival zouden komen als er meer geld zou zijn om de hulpverlening voor ons te verzorgen. Ik vind het spijtig dat door de verschuiving naar rechts hier in geknipt wordt. Maar ja, wij brengen niet op, wij kosten de overheid alleen maar geld, daarom bezuinigen ze het eerste op ons.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!