Extreem weer overtuigt meer Amerikanen van klimaatverandering
Verslag, Nieuws -

Extreem weer overtuigt meer Amerikanen van klimaatverandering

Na meer dan een jaar van dalingen zijn voor het eerst weer meer Amerikanen ervan overtuigd dat het klimaat verandert. Uit een rondvraag blijkt dat 62 procent overtuigd is, een flinke stijging vergeleken met 2010.

donderdag 1 maart 2012 13:12
Spread the love

Op geregelde tijdstippen voert de National Survey of American Public Opinion on Climate Change (NSAPOCC) onderzoek uit naar mate waarin Amerikanen overtuigd zijn van het feit dat de aarde opwarmt. Sinds de herfst van 2008 daalde dat aandeel gestaag, tot een dieptepunt begin 2010. Maar uit het nieuwe onderzoek  blijkt dat een kentering is ingezet, nu opnieuw 62 procent van de Amerikanen zich overtuigd toont.

Opvallend is dat er maar erg kleine verschillen zijn als de respondenten onderverdeeld worden naar opleidingsniveau, geslacht of bevolkingsgroep. Wel zijn er enorme verschillen naar gelang politieke voorkeur. Van de Democraten zegt 78 procent dat er solide wetenschappelijk bewijs is voor de opwarming. Amper 15 procent beweert het tegendeel. Bij de Republikeinse aanhang gelooft niet eens de helft de wetenschappelijke consensus: 47 procent is overtuigd, 42 procent sceptisch en 7 procent onzeker.

Wetenschap

Amerikanen die niet overtuigd zijn, blijken minder vertrouwen te koesteren in de media en in wetenschappers. Acht op de tien sceptici vinden dat wetenschappers de bewijzen uitvergroten uit eigenbelang. Bij de respondenten die wel overtuigd zijn, is amper drie op tien het daarmee eens.

Toch blijkt uit het onderzoek dat lang niet alle overtuigde respondenten zich laten leiden door de wetenschappelijke bewijzen, maar eerder door de eigen indruk van het weer. Een kwart van de respondenten zegt aan den lijve de warmere temperaturen te ondervinden. Nog eens een kwart liet zich overtuigen door nieuws over extreme weerfenomenen zoals orkanen of overstromingen.

Geen menselijke invloed

Begin december vorig jaar kwam een gelijkaardig onderzoek door het Pew Research Center for the People and the Press al grotendeels tot dezelfde conclusie. Uit dat onderzoek bleek ook dat het aandeel stijgt van de Amerikanen die de opwarming van de aarde als een “ernstig probleem” zien.

Uit het onderzoek bleek evenwel ook dat dat de meeste respondenten de mens niet als oorzaak beschouwen van de opwarming van de aarde. Bij de Democraten gelooft ongeveer de helft dat menselijk handelen aan de basis ligt van de temperatuurstijging, bij de Republikeinen slechts een op vijf.

take down
the paywall
steun ons nu!