Niger, Veeteelt, Droogte, Voedselcrisis, Dierenartsen Zonder Grenzen, Sahel -

Niger: voedselcrisis dreigt al in januari

donderdag 22 december 2011 11:18
Spread the love

Meer dan 11 miljoen mensen in de Sahelregio dreigen volgend jaar opnieuw het slachtoffer te worden van een voedselcrisis. Vooral in Niger, waar meer dan een derde van de bevolking het risico loopt op ondervoeding. Ook het vee zal lijden onder de droogte, waardoor de voornaamste bron van voeding en inkomsten van vele Nigerezen in gevaar is.

Het laatste regenseizoen van juni tot september bracht onvoldoende regen voor een goede oogst. In de hele West-Afrikaanse regio hebben de landbouwers 25% minder granen geoogst dan vorig jaar. Daar waar een goede oogst de inwoners van eten kan voorzien tot maart, dreigen nu in januari al ernstige voedseltekorten voor zes miljoen Nigerezen. Niger heeft een tekort van 519.639 ton granen of 14% van de jaarlijkse behoefte van de bevolking. En er is een tekort aan 10.222.308 ton veevoer. Meer dan de helft van het vee zal honger lijden.

De prijs van basisgranen stijgt zienderogen, terwijl ze normaal zou moeten dalen tijdens de maanden vlak na de oogst. Gierst is momenteel 37% duurder dan dezelfde periode vorig jaar. Ook de prijs van sorghum en maïs is al met meer dan 20% gestegen. Vermits ook Mali, Mauritanië, Burkina Faso en Tsjaad een magere oogst hebben binnengehaald, zal Niger niet voldoende granen kunnen invoeren uit zijn buurlanden.

Tot 10 jaar om kudde te herstellen
De Nigerezen zijn nog niet hersteld van de vorige voedselcrisis in 2010. Toen verloren de veehouders in sommige gebieden 90% van hun dieren door de aanhoudende droogte. Het duurt minstens drie jaar voordat ze een kleine kudde van schapen en geiten kunnen heropbouwen. Voor een kudde van runderen kan dit tot 10 jaar duren. Koeien kunnen na een ernstige crisis pas na twee jaar terug jongen baren. Ze geven dan ook verschillende jaren minder melk.

De Nigerese overheid schat dat er op de meeste plaatsen in maart geen grasland meer zal zijn, tot het volgende regenseizoen in juni van start gaat. Door de droogte zijn de graasweiden onvoldoende aangegroeid en ook de waterreservoirs bevatten geen water om de dorst van mens en dier het hele jaar door te lessen. In sommige streken zijn de veehouders in november al weggetrokken op zoek naar grasland, terwijl ze normaal pas in januari aan hun seizoenstrek beginnen.

Nu ingrijpen is goedkoper dan noodhulp
Als er nu geen maatregelen worden genomen, zal binnenkort de prijs op de veemarkt in elkaar storten. Veehouders zullen hoe langer hoe moeilijker de duurdere granen kunnen kopen. Dierenartsen Zonder Grenzen stimuleert de veehouders daarom om hun dieren nu te verkopen aan een goede prijs, voordat ze niets meer waard zijn of sterven door ontbering. Door op tijd veevoer uit te delen en op te slaan, kunnen de veehouders het belangrijkste deel van hun kudde in leven houden. Zo’n vroegtijdige maatregelen zijn goedkoper dan noodhulp. Dierenartsen Zonder Grenzen roept dan ook de internationale gemeenschap op om in te grijpen voordat het te laat is.

take down
the paywall
steun ons nu!