Occupy Wall Street-bezetters keren terug van Foley Square naar Liberty Plaza.
Nieuws, Samenleving, VS, Michael Moore, New york, Liberty Plaza, Zuccotti Park, Occupy Wall Street, National Lawyers Guild, LPLWG, Liberty Park Legal Working Group, Michael Bloomberg, NYPD -

Rechter beslist dat Occupy Wall Street-bezetters mogen terugkeren (update)

NEW YORK – Rond zes uur dinsdagochtend plaatselijke tijd verkregen advocaten van de Liberty Park Legal Working Group een tijdelijk verbod op de ontruiming door het stadsbestuur van New York, de verschillende stadsdiensten en Brookfield Properties van het bezette Liberty Plaza. Het bevelschrift bepaalde ook dat de bezetters én hun bezittingen weer moesten worden toegelaten op dat eigendom.

dinsdag 15 november 2011 18:40
Spread the love

(Laatste update onderaan.)

Eerder dinsdag, rond een uur ‘s ochtends plaatselijke tijd, verzamelde de New Yorkse politie zich massaal rond Zuccotti Park. Tijdens de volgende uren werd er verslag uitgebracht dat leden van de NYPD in gevechtsuitrusting het park, dat momenteel herdoopt is tot Liberty Plaza, betraden, ondersteund door tal van politievoertuigen, waaronder een bulldozer, om de Occupy Wall Street-bezetters op bevel van burgemeester Michael Bloomberg uit te zetten.

Tijdens deze uitzetting werden enorm veel eigendommen van de bezetters, waaronder tenten, tafels, laptops, telefoons en vijfduizend boeken die deel uitmaakten van de bibliotheek die de activisten hadden ingericht, vernield.

Een tweehonderdtal activisten werd hierbij gearresteerd volgens de politie (142 in het park en 50 à 60 in de omliggende straten), onder wie gemeenteraadslid Ydanis Rodriguez en districtbestuurder Paul Newell. Onder de gearresteerden waren ook minstens tien journalisten.

De politie maakte gebruik van de wapenstok en pepperspray tegen de vreedzame activisten, waarvan sommigen zich aan bomen en aan elkaar vastgeketend hadden. Er vielen enkele gewonden.

De ontruiming gebeurde onder het mom van bezorgdheid voor de activisten en de omgeving vanwege het toenemende gevaar voor de volksgezondheid en het brandgevaar, zo bleek uit mededelingen die de politie bij aanvang aan de activisten uitdeelde.

Nochtans heeft Occupy Wall Street zelf artsen en verplegers en mensen die instaan voor de veiligheid in haar midden. Die houden een oogje in het zeil bij mogelijke gezondheidsrisico’s en gevaren en die grijpen in wanneer nodig.

Tijdens de ontruiming hield de NYPD zo goed en kwaad als mogelijk de persmensen op een afstand en verhinderde ze omwonenden om poolshoogte te nemen. De buurt werd systematisch afgesloten. Als reden voor het weghouden van de pers zei Bloomberg: “Om te voorkomen dat de situatie verslechterde en om de leden van de pers te beschermen.”

Het was dus met nobele intenties, met name om hen te beschermen, dat verscheidene journalisten door de NYPD werden geduwd, in wurggrepen genomen, gearresteerd en gemolesteerd.

Tijdens de komende uren, dagen en weken zullen leden van de Liberty Park Legal Working Group (LPLWG) alle juridische mogelijkheden blijven uitputten opdat de bezetters hun rechten onder het eerste amendement van de grondwet van de VS, vrijheid van vergadering en meningsuiting, kunnen blijven uitoefenen.

Advocate Yetta Kurland, een van de advocaten die deel uitmaakt van de LPLWG verklaarde naar aanleiding van het bevelschrift dat afgeleverd werd door rechter Lucy Billings van het hooggerechtshof van de staat New York: “Dit is een overwinning voor iedereen die gelooft in het eerste amendement. We zullen blijven vechten voor ieders recht om door te gaan met deze bezetting.”

In reactie op het bevelschrift verklaarde meester Daniel Alterman, ook lid van de LPLWG: “Dit is een overwinning voor alle Amerikanen, voor de grondwet en voor de 99 procent.”

Advocaat Gideon Oliver verklaarde: “De LPLWG heeft vanaf de eerste dag van de bezetting gestreden om [het] recht op vrije meningsuiting te verzekeren. Het recht op vrije meningsuiting van de bezetters is gebaseerd op onze belangrijkste juridische beginselen en we zullen tot het einde strijden voor deze rechten.”

De National Lawyers Guild verklaarde dat het bevelschrift het stadsbestuur van New York eveneens verbood om zijn parkreglementen op te leggen aan de Occupy Wall Street-demonstranten. (Nvdr: verbod op tenten, zeilen, slaapzakken, … ) Bloomberg had immers verklaard dat de bezetters na de ‘reiniging’ door Brookfield Properties, de eigenaar van het park, mochten terugkeren, maar dan onder deze reglementering.

Burgemeester Bloomberg verklaarde dat het stadsbestuur van New York weet had van het bevelschrift, maar dat hij het nog niet gezien had. Hij verklaarde ook dat het bestuur van de stad van plan was om eveneens onmiddelijk naar de rechter te stappen.

Het stadsbestuur vermeldde in het inmiddels onwettige ontruimingsbevel ook dat alle bezittingen die het zou verwijderen in een opslagruimte bewaard zouden worden en dat demonstranten hun eigendommen kunnen terugkrijgen mits ze een identiteitsbewijs voorleggen. Dat zal echter niet eenvoudig zijn aangezien veel materiaal voor de camera van Democracy Now! werd afgevoerd door stadspersoneel met vuilniswagens naar een stortplaats.

Ondertussen trokken de bezetters in de loop van de voormiddag, gesterkt door de rechterlijke uitspraak, terug op van Foley Square en andere pleinen waarnaar ze waren uitgeweken, naar Liberty Plaza.

Liberty Plaza bleef echter voor hun afgesloten en werd nu bezet door politie en bewakingsagenten in fluo hesjes van Brookfield Properties. Dit in overtreding met het ontruimingsverbod afgeleverd door rechter Billings dat expliciet de bezetting met tenten en al het andere materiaal toeliet.

Om halftwaalf dinsdagmiddag, plaatselijke tijd, vatte er een nieuwe hoorzitting aan voor het hooggerechtshof van de staat New York met als doel het verkrijgen van een definitief ontruimingsverbod, zoals bepaald werd in het tijdelijk bevelschrift.

UPDATE 15/11/2011 22.57u:

Rechter Michael D. Stallman verwierp ‘s namiddags, in een vonnis dat langer op zich liet wachten dan men voorzag, het eerdere ontruimingsverbod van rechter Lucy Billings. Hij oordeelde ook dat de bezetters niet hadden aangetoond, onder het Eerste Amendement, recht te hebben om in Liberty Plaza te blijven “met  hun tenten, structuren, generatoren en andere installaties, met de uitsluiting van de redelijke rechten en plichten van de eigenaar.”

Tenten en dergelijke waren aanvankelijk ook al niet toegelaten. Deze uitspraak verandert dan ook niet veel aan wat de demonstranten feitelijk toegestaan is. De vraag is nu of er uiteindelijk terug tenten, fietsgeneratoren, etc. zullen opduiken en of dit een argument zal zijn voor de politie om nog repressiever op te treden dan voorheen?

Brookfield Properties verklaarde tijdens de zitting dat het de demonstranten terug toelaat tot het park en hun dit zal laten gebruiken voor zover dit in overeenstemming is met de wet en de regels van de eigenaar. Deze werden door Brookfield Properties pas na de aanvang van de bezetting, en ter gelegenheid daarvan, opgesteld. Aanvankelijk was er geen reglement.

Het is nu volgens hun reglement en de politie verboden tenten, slaapzakken, zeilen en dergelijke meer te gebruiken. Ook is het verboden om neer te liggen of dingen neer te zetten. Dit allemaal omwille van het gevaar voor de volksgezondheid, uiteraard, en omdat dit “onredelijk interfereert met het gebruik van het gebied door anderen.”

Een halfuur na de uitspraak werd het park, dat helemaal omgeven was met nadarhekken, terug door de politie vrijgegeven. Met mondjesmaat liet men de activisten terug toe, onder wie de animo zeer groot was.

De bezetters riepen iedereen op om af te zakken naar Liberty Plaza en verklaarden noch verslagen te zijn, noch op te zullen geven. Zij zijn ervan overtuigd dat Bloombergs optreden de Occupy-beweging enkel heeft versterkt en nog vastberadener heeft gemaakt.

Om zeven uur ‘s avonds, lokale tijd, werd er dan ook zoals op andere dagen terug een Algemene Vergadering gehouden. De grootste in de geschiedenis van Occupy Wall Street. De samenkomst begon met volgende woorden: “De voorbije nacht was zeer zwaar. We hebben veel verloren. Zij hebben hun kracht laten zien en nu tonen wij hen de onze.”

Dit werd herhaald via een ‘volksmicrofoon’ van drie- à vierduizend stemmen. Wat de tweet van Michael Moore kracht bijzette naar aanleiding van de ontruiming: “Fase Twee van deze massale, vreedzame MEERDERHEIDS-beweging zal nu aanvangen. Wall Street zal wensen dat ze het maar hadden laten begaan in het park. #ows” (Zie fotobijlage.)

Donderdag 17 november zal het twee maanden zijn dat Zuccotti Park bezet wordt. Voor die dag is er een grote actie gepland. Waarschijnlijk is het niet toevallig dat Bloomberg net nu overging tot de ‘opruiming’ van het park. Dit om de geest trachten te breken van een beweging die zich maar niet laat knechten.

Bronnen: Huffington Post, National Lawyers Guild, Supreme Court of the State of New York, Democracy Now!, ustream.tv, livestream.com, … .

take down
the paywall
steun ons nu!