Nieuws, Wereld, Samenleving, Voedselzekerheid, Brussel, Voedselsoevereiniteit, Wereldvoedseldag, Brusselse Zuidmarkt -

Wereldvoedseldag: actievoerders dansen kata van de hak

Enkele tientallen actievoerders van de Belgische beweging voor voedselsoevereiniteit dansten zondag 16 oktober, Wereldvoedseldag, een kata op de Brusselse Zuidmarkt. Met deze traditionele Japanse krijgsdans wilde het collectief met de hak in de hand hun strijd voor voedselsoevereiniteit zichtbaar maken voor de bezoekers van markt.

dinsdag 18 oktober 2011 11:40
Spread the love

De actievoerders waren zowel boeren, consumenten als leden van milieu- en Noord-Zuid-NGO’s. Ze kregen ook het gezelschap van boeren van de Braziliaanse beweging voor landloze boeren MST en van boeren uit Guatemala, die momenteel op uitnodiging van enkele NGO’s in ons land getuigen over hun strijd voor landrechten.

Voedselsoevereiniteit?

Voedselsoevereiniteit is het recht van volkeren om hun eigen voedsel- en landbouwsysteem democratisch zelf te bepalen, zonder schade te berokkenen aan andere mensen of het milieu. Het idee voor deze kata ontstond op het Europees Forum voor Voedselsoevereiniteit. Van 16 tot 21 augustus 2011 kwamen 20 Belgen met meer dan 400 burgers uit 33 andere Europese landen samen in Oostenrijk om een Europese verklaring voor voedselsoevereiniteit op te stellen.

De verklaring eist:

1. Een veerkrachtig productiesysteem dat alle mensen in Europa gezonde en veilige voeding biedt, dat biodiversiteit en natuurlijke grondstoffen spaart, en dierenwelzijn respecteert.

2. Korte marktketens en nauwere banden tussen producent en consument.

3. Waardige werkomstandigheden in de landbouw, met name ook voor seizoensarbeiders en voor zij die werken in de voedingsindustrie.

4. Zeggenschap over en toegang tot ons gemeenschappelijk erfgoed aan zaden, landbouwdieren, land, water en lucht, en landbouwkennis.

5. Een nieuw internationaal landbouwbeleid gebaseerd op voedselsoevereiniteit. Dit omvat in het bijzonder een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de afschaffing van de EU-biobrandstoffenrichtlijn. De controle op de internationale handel in landbouwproducten kan niet langer gebeuren door de Wereldhandelsorganisatie (WTO), maar moet worden overgelaten aan de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO).

take down
the paywall
steun ons nu!