Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De actievoerders waren zowel boeren, consumenten als leden van milieu- en Noord-Zuid-NGO’s. Ze kregen ook het gezelschap van boeren van de Braziliaanse beweging voor landloze boeren MST en van boeren uit Guatemala, die momenteel op uitnodiging van enkele NGO’s in ons land getuigen ov...

Het is dan ook van groot belang dat de grootste oppervlaktes – ingenomen door de landbouwsector – beter het water doorlaten. Daar begint de 'trapsgewijze' aanpak, zoals Vlaams minister van Milieu, Joke Schauvliege (CD&V), ze zondag uit de doeken deed: "we zorgen er eerst voor da...