Cultuur, Jongeren, Stampmedia, VRT, Openbare omroep, Ingrid Lieten, Vlaamse Scholierenkoepel, Sandra De Preter, Ketnet, Private omroep federatie -

Vlaamse Scholierenkoepel juicht jongerennet toe

Dat de VRT als openbare omroep alle bevolkingsgroepen aan hun trekken moet laten komen, heeft het bestuur in elk geval begrepen. Onlangs werd bekend gemaakt dat de VRT meer aandacht wil besteden aan jongeren. De omroep denkt daarbij aan de oprichting van een derde open net voor deze doelgroep. De Vlaamse Scholierenkoepel is alvast enthousiast.

maandag 24 januari 2011 21:30
Spread the love

In haar nieuwjaarstoespraak zette gedelegeerd bestuurder, Sandra De Preter, haar toekomstvisie voor de openbare omroep uiteen. Ze wil dat de VRT, meer nog dan vroeger, zijn maatschappelijke rol opneemt. Daarvoor denkt ze aan de oprichting van een derde open net voor kinderen en jongeren. “De VRT bereikt vandaag veel Vlamingen, maar de binding met bijvoorbeeld allochtonen en jongeren moet versterkt worden. Daarbij kan een derde open net helpen”, aldus De Preter.

Hierbij zouden Ketnet en Canvas van elkaar losgekoppeld worden, zodat er een volwaardige kinder- en jongerenzender kan worden uitgebouwd. Ook Vlaams minister van Media, Ingrid Lieten (sp.a), steunt het voorstel en beaamt dat er na acht uur ’s avonds voor tieners niets meer te beleven valt op de openbare omroep.

Veel te weinig aanbod

De Vlaamse Scholierenkoepel ziet heil in de oprichting van een jongerennet. “Wij vinden dat er veel te weinig aanbod is voor jongeren tussen veertien en achttien jaar. Er wordt dan vaak verwezen naar Studio Brussel, maar dat is toch voor een wat volwassener publiek”, zegt de voorzitter, Timur Michelashvili (16). Ze juichen het voorstel niet alleen toe, maar maken er ook drie kanttekeningen bij, waarvan ze hopen dat de VRT ze ter harte zal nemen.

Jongerenparticipatie, diversiteit en beeldvorming

De Vlaamse Scholierenkoepel legt de nadruk op jongerenparticipatie, zowel bij de productie als in de programma’s. “Jongeren moeten meer aan bod komen. Op zo’n zender zou dat perfect kunnen, maar ook in andere programma’s mag hun aandeel groter zijn”, aldus Michelashvili. Daarnaast pleit de Scholierenkoepel voor meer diversiteit op het scherm. De VRT is volgens hen de zender bij uitstek die komaf kan maken met vooroordelen over gender, seksuele geaardheid, afkomst… Tenslotte vinden ze dat zo’n derde net ook aandacht moet besteden aan de beeldvorming van jongeren. “In de media wordt geen al te mooi beeld van jongeren geschetst. Als ze al opgevoerd worden, kampen ze met problemen, laten ze zich in met vandalisme… Maar waarom vragen ze bijvoorbeeld niet eens de mening van jongeren over het kindermisbruik in de kerk?”, vraagt Michelashvili zich af.

Private Omroep Federatie biedt tegenstand

De Private Omroep Federatie (POF), de vertegenwoordiger van de commerciële zenders in Vlaanderen, is niet te spreken over een fulltime jongerenzender op de openbare omroep. POF vreest dat private initiatieven zullen lijden onder de extra concurrentie. “Er is al zoveel voor jongeren. Niet alleen op de specifieke jongerenzenders, zoals JIM of TMF, maar ook ACHT, 2BE en Canvas hebben een aanbod voor die doelgroep. We vinden het spijtig dat de VRT of de overheid niet eerst rond de tafel is gaan zitten met de actuele jongerenzenders om eventueel samen te werken”, reageert An Steylemans, persverantwoordelijke van TMF.

© 2011 – StampMedia/Lessius – Lien Claes

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!