Verslag, Nieuws, 11.11.11, Millenniumdoelstellingen -

Wetstraat wordt Wachtstraat

De deadline van de Millenniumdoelstellingen komt steeds dichterbij. Tegen 2015 moet de armoede wereldwijd gehalveerd zijn. Er is echter nog veel werk aan de winkel en de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11 wil niet langer wachten. Daarom is de Wetstraat in Brussel vandaag omgedoopt tot Wachtstraat.

maandag 6 september 2010 16:01
Spread the love

Met deze actie vraagt 11.11.11 samen met de ngo-coalitie 2015 DE TIJD LOOPT publieke aandacht voor de millenniumdoelstellingen. Ook eisen ze actie van de politici. “We hebben de Wetstraat de Wachtstraat genoemd, omdat we het wachten beu zijn”, zegt algemeen secretaris Bogdan Vanden Berghe van 11.11.11. “België wacht 85 dagen op een nieuwe regering, de wereld wacht al tien jaar op de realisatie van de Milleniumdoelstellingen.”

In 2000 tekenden 189 leden van de Verenigde Naties de Milleniumverklaring. Deze verklaring houdt acht concrete en meetbare doelstellingen in om de armoede uit de wereld te helpen. Zo is het onder meer belangrijk dat men het aantal mensen dat honger leidt, halveert. Momenteel leven bijna een miljard mensen in extreme armoede.

Ook moeten alle kinderen toegang krijgen tot het basisonderwijs. Momenteel kunnen nog steeds 69 miljoen kinderen niet naar school. In minder dan één derde van de landen met registratie gaan er evenveel meisjes als jongens naar school. Het tegengaan van de wereldwijde kinder- en moedersterfte en een duurzaam milieubeleid staan eveneens op de agenda.

Het samenwerkingsverband ‘2015 DE TIJD LOOPT’ stelt vast dat het bedrag dat rijke landen uitgeven om de doelstellingen te halen, daalt. “Wil men de doelstellingen halen, zijn er meer middelen én een beter beleid nodig”, aldus 11.11.11. Naast geld, kan België onder andere haar steentje bijdragen door eerlijke handel te promoten, door het kwijtschelden van oude schulden en door het voorzien van betaalbare medicijnen.

Op 11 september vindt in Gent de Wachtnacht plaats. Dit massa-evenement met meer dan 10.000 wachtenden moet duidelijk maken dat de wereld nog altijd wacht.

take down
the paywall
steun ons nu!