Het Amerikaanse vliegdekschip USS Harry S. Truman (foto: US Navy)

 

Opinie, Nieuws, Wereld, VS, Iran, Militaire macht -

Israël en VS zouden militaire aanval op Iran voorbereiden – Spin? Indeed

Er zijn in het Midden-Oosten de voorbije week verslagen opgedoken waarin beweerd wordt dat Israël en de VS voorbereidingen zouden treffen voor een militaire aanval op Iran. Deze berichten komen nadat Washington aandrong om strengere maatregelen tegen het land te nemen vanwege zijn nucleaire ambities.

vrijdag 2 juli 2010 11:15
Spread the love

De berichten worden gevoed door de combinatie van drie recente gebeurtenissen: activiteiten op een vermeende Israëlische basis in Saoedi-Arabië, de recente doortocht van een abnormaal grote vloot Amerikaanse oorlogsbodems door het Suezkanaal richting Perzische Golf, de concentratie van Amerikaanse troepen aan de grens tussen Azerbeidjan en Iran.

Uitvalsbasis Saoedi-Arabië?

De verslagen verschenen eerst in Iraanse semi-officiële media en werden later opgepikt door de meer mainstream Israëlische en Iraanse media. Volgens deze berichten heeft de Israëlische luchtmacht grote hoeveelheden militair materieel in het noorden van Saoedi-Arabië gedropt, acht kilometer van Tabuk, de dichtstbijzijnde Saoedische stad vanuit Israël.

Eerder al publiceerde The Sunday Times, eigendom van Rupert Murdoch, een verslag waarin melding gemaakt wordt dat het hoofd van de Mossad aan premier Nethanyanu heeft beweerd dat Saoedi-Arabië ermee instemde dat Israël over haar grondgebied zou vliegen tijdens een militaire operatie tegen Irans nucleaire sites. In het artikel werd nog beweerd dat een dergelijke missie in het voordeel zou zijn van zowel de Saoedies als Israël.

De Israëlische luchtmacht traint reeds vier jaar voor dergelijke aanval in Natanz, in het centrum van Israël, en op andere locaties.

Saoedi-Arabië heeft de beweringen met klem ontkend, volgens de krant  Ha’aretz en het Iraanse Fars. Hetzelfde Fars dat volgens, o.a. het Israëlische Arutz Sheva en Ha’aretz eerder berichtte over de Israëlische activiteit in Saoedi-Arabië onder de titel “Suspicious military activity of the Zionist regime in Saudi Arabia“, maar waar geen spoor van terug te vinden is op de Fars-webstek.

De berichtgeving over Israëlische activiteiten in Saoedi-Arabië wordt ook vermeld door de Islam Times, op wiens webstek nog dergelijke berichten te vinden zijn. De Islam Times vindt de ontkenning van Saoedi-Arabië echter twijfelachtig en blijft daarom achter haar eerdere berichtgeving omtrent een Israëlische basis in Saoedi-Arabië staan.

Fars echter zou de Islam Times geciteerd hebben volgens o.a. het Iraanse Alvadossadegh dat ook melding maakt van het bericht. Waarschijnijk was het bericht dermate twijfelachtig dat het van de Fars-webstek werd verwijderd. Het informatiespoor omtrent de Israëlische basis in Saoedi-Arabië wijst in ieder geval richting Islam Times.

Islam Times beweert een politieke, sociale, activistische nieuwssite te zijn die materiaal over de islamitische wereld en de islamitische minderheden in niet-islamitische landen publiceert.

Van Islam Times weten we via DomainTools dat de domeinnaam geregistreerd is door iemand uit het Canadese Toronto en via Whois dat hun IP-adres verwijst naar een server in Charlotte, North Carolina, Verenigde Staten. IP2Country bevestigd dat het IP-adres Amerikaans is.

Ook dat hun berichtgeving inzake Saoedi-Arabië erg tegen het beleid van dat land, zijn overheid en heersers gericht is. Integenstelling tot bijvoorbeeld de berichtgeving over Iran.

Ik ben niet geneigd veel geloof te hechten aan dit bericht.

Abnormale vlootbewegingen

Volgens Al-Quds al-Arabi, een Arabische krant uitgegeven in het VK, hebben Egyptische bronnen een Amerikaanse vloot door het Suezkanaal zien varen. Ooggetuigen zeggen dat de vloot bestond uit meer dan twaalf fregatten waaronder een vliegdekschip. Ze voegden eraan toe dat er zich een Israëlisch fregat onder de schepen bevond.

Op de Forbes webstek verscheen, in een commentaarstuk van een ex-CIA-agent die bij het Corps van Islamitische Revolutionaire Wachten (IRGC) heeft gediend, het bericht dat de regering-Obama opdracht heeft gegeven tot een massale opbouw van de Amerikaanse troepen in de Perzische Golf te beginnen met Carrier Strike Group 10, onder leiding van het vliegdekschip USS Harry S. Truman.

Zowel Israël en de VS zouden onderzeeërs met kernwapens in de regio gepositioneerd hebben. Amerikaanse en Israëlische speciale eenheden zouden ook reeds in Iran zijn ingezet om mogelijke doelen te onderzoeken.

Washington zou nog niet officieel gereageerd hebben op deze berichten, hoewel volgens Israël Today het Pentagon wel heeft toegegeven dat er een abnormaal grote vloot oorlogsbodems, vergezeld van een Israëlisch schip, door het Suezkanaal is gevaren richting Perzische Golf. Het Pentagon zou gemeld hebben dat dit een routineoperatie was.

Dat deze vlootbeweging plaatsvond, is zeer aannemelijk.

Troepenconcentratie aan Azerbeidjaanse grens

Ondertussen werd door het Iraanse Press TV bericht dat er een grote concentratie van VS-grondtroepen is waargenomen in Azerbeidjan. Dit zou bevestigd zijn door de onafhankelijke Azerbeidjaanse nieuwssite Trend dixit Israël Today.

Brigadier-Generaal Mehdi Moini, commandant van het IRGC in de Iraanse provincie West-Azerbeidjan, vertelde reporters dat bepaalde westerse landen er de etnische en religieuze conflicten willen aanwakkeren.

Iran heeft alvast meerdere divisies van haar IRGC naar de grens met Azerbeidjan gezonden om een mogelijke aanval terug te slaan.

De bevestiging van Trend heb ik niet kunnen terugvinden op hun webstek. Maar deze berichtgeving lijkt me plausibel en ik twijfel er niet aan dat het IRGC in de regio ontplooid is.

Spin? Mmmmm, ja

We kunnen maar hopen dat in al deze verslaggeving omtrent een imminente aanval op Iran goed wat spin zit. Ondanks dat alle kampen elkaars verhalen aanvullen en versterken, onder meer afgaande uit welke hoek het bericht omtrent de ‘Israëlische basis’ op Saoedische grond vandaan komt, zou ik dat durven te stellen.

Daarbij kan je ook in het achterhoofd houden wat Global Research schrijft op haar webstek over het bericht in The Sunday Times: “Een ernstiger onderzoek wijst uit dat er vervelende elementen, van wat psychologen en specialisten inzake militaire inlichtingendiensten ‘desinformatie’ noemen, aan het werk zijn in een poging om tweedracht te zaaien in de hele islamitische olieproducerende wereld. De vraag is Qui Bono?”

Wie kan er allemaal baat hebben bij de geruchten van een Saoedisch-Israëlisch complot tegen Iran? Is bepaalde berichtgeving bedoeld om Saoedi-Arabië in diskrediet te brengen? Of om dat land of Iran onder druk te zetten of te provoceren?

Is het een poging om de relaties tussen Saoedi-Arabië en Iran te vertroebelen? Het is geen geheim dat Saoedi-Arabië al eens verweten wordt te heulen met het imperialistische Amerika.

Wat Islam Times betreft speelt er mijns inziens een duidelijke anti-Saoedische agenda.

Komt dergelijke berichtgeving op dit moment goed uit voor de agenda van sommige of alle spelers in de regio? Wat me opvalt is de bereidheid van internationale media om zeer welwillend op de band wagon te springen en zo de geruchtenmolen aan te zwengelen.

There’s no business like oil business

Volgens een artikel in The Guardian heeft Rupert Murdoch indertijd een sterk pleidooi gehouden voor een oorlog tegen Irak en hij heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat de beweegreden daarvoor olie is.

“Zodra Irak achter de rug is, zal de hele wereld profiteren van goedkopere olie, dat zal een grotere stimulans zijn dan iets anders.”

“Het beste wat hieruit voort kan komen voor de wereldeconomie… zou 20 dollar per vat olie zijn. Dat is groter dan elke belastingsvermindering in eender welk land.” Wel, de olieprijs fluctueert momenteel boven de 75 dollar per vat. Maar ja, Irak is nog niet achter de rug natuurlijk…

Imperialisme en kolonialisme van de bovenste plank

Wat wel onmiskenbare realiteit is, is echter dat Iran op dit moment volledig omgeven is door Amerikaanse troepen. In het oosten in Pakistan en Afghanistan. In het zuiden door een vloot in de Perzische Golf. Er zouden ook nog vijf luchtmachtbasissen in Saoedi-Arabië zijn. In het zuidwesten in Koeweit. In het westen in Turkije en Irak. In het noorden in Turkmenistan, waar Amerika militair mee samenwerkt, en in Azerbeidjan.

Zal binnenkort de olieprijs weer stijgen? Daarvoor is een nieuwe oorlogsdreiging in het Midden-Oosten reeds voldoende.

Uiteraard was er al een prijsstijging merkbaar op het moment dat de geruchten omtrent Saoedi-Arabië en de daaraan gekoppelde dreiging naar Iran toe de wereld begonnen rond te gaan. Tot boven de 78 dollar. Maar stel u eens voor dat de spanningen in de regio voor langere tijd nog hoger oplopen dan nu reeds het geval is? Kassa!

Om het mogelijk effect van dergelijke berichten te illustreren: op 9 en 10 juli 2008 testte Iran meerdere kruisraketten, waaronder de lange afstandsraket Shahab-3, Deze testen waren een reactie van Iran op gezamenlijke militaire oefeningen van Israël en de VS toen, waarvan de Iraanse overheid vermoedde dat ze verband hielden met een voorgenomen aanval op haar nucleair programma.

Op 11 juli steeg de olieprijs vanwege de bezorgdheid omtrent deze testen tot een nieuw record van 147,27 dollar. Op 12 maart 2008 bedroeg de prijs nog 110 dolar, 9 mei 125 dollar, 22 mei 135 dollar, 26 juni 140 dollar en op 3 juli 145 dollar.

Op 24 juli, nog geen twee weken later, bedroeg de prijs opnieuw 125 dolar door onder meer een sterke daling in de vraag naar olie vanwege de VS. Er werd beduidend minder met de wagen gereden. En in december dat jaar is de prijs zelfs nog verder gezakt naar 33,87 dollar.

Na het dipje onder de 70 dollar in mei dit jaar, hebben sommige misschien heimwee gekregen naar de bedragen per vat van juli, haast exact twee jaar geleden. En toen is het toch ook gelukt met een vermeende dreiging op het nucleair programma van Iran?

Het kan natuurlijk ook zijn dat Rupert Murdoch hoopt op een olieprijs van 10 dollar per vat als Iran achter de rug is…

In ieder geval zal allicht ook het militair-industrieel complex zich in de handen wrijven bij al deze omineuze berichten.

Eerdere Israëlische aanvallen

We mogen echter niet vergeten dat Israël, tijdens Operatie Opera (ook Operatie Babylon genoemd) op 7 juni 1981,  reeds een luchtaanval uitvoerde op Irak om de lichtwaterreactor Osirak, ook de Tammuz 1 genoemd, uit te schakelen. Hierbij overvloog Israël Jordanië en Saoedi-Arabië. Boven Saoedi-Arabië deden de piloten zich toen voor als Jordaniërs.

Tijdens Operatie Boomgaard op 6 september 2007, herhaalde zich een dergelijke Israëlische aanval op Syrië onder het mom van een aanval op een, volgens de CIA en Israëlische inlichtingendiensten, militaire nucleaire site. Syrië heeft altijd ontkend dat het over dergelijke sites beschikt. Bij deze aanval zou mogelijk ook het Turkse luchtruim geschonden zijn.

In ieder geval maakt al dan niet vermeende nucleaire capaciteit in het Midden-Oosten sommigen zeer nerveus. Niet enkel Israël en de westerse regimes.

En met dit in het achterhoofd is een aanval op Iraanse nucleaire instalaties niet uit te sluiten. In dergelijk geval zullen de repercussies niet te overzien zijn. Mahmoud Ahmadinejad lijkt me in ieder geval iets complexlozer dan Saddam Hussein.

Een  bijkomende vraag die je kan stellen, is of Amerika, wiens publieke opinie meer en meer oorlogsmoe wordt, er nog wel een front bij wilt? Hoewel hij ze niet nauwgezet nakomt, is president Obama verkozen met de belofte zijn troepen in Afghanistan behoorlijk af te bouwen.

Al zijn er ook berichten die insinueren dat er zich haviken in het Pentagon bevinden die in Afghanistan wensen te blijven precies vanwege de bodemrijkdom aan ertsen.

Een andere vraag is of Israël op eigen initiatief Iran zou aandurven? Wetende dat Iran over kruisraketten beschikt, zoals de No Dong, waarvan ze de reikwijdte vergroot hebben, de KH-55, de Shahab-3 of de Sajil-2, die zonder problemen Tel Aviv halen?

Een normaal mens zou zeggen neen, maar zijn oorlogsstokers wel zo normaal? Winstopportuniteiten hebben ze al wel vaker voor vernietiging doen opteren onder het mom van nobele intenties.

Misschien moet Mahmoud Ahmadinejad ook eens aan zonne-energie beginnen denken.

Bronnen:

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!