Jongeren, Stampmedia, Kinderen, Sex, Sensoa, Vlaggensysteem, Erika Frans, Jo Vandeurzen, Seks, Seksueel grensoverschrijdend gedrag, Thierry Franck -

Sensoa brengt jong seksueel gedrag in kaart

Sensoa lanceerde onder het goedkeurend oog van gezondheidsminister Jo Vandeurzen (CD&V) het ‘Vlaggensysteem’. Een instrument om de omgang met seksueel grensoverschrijdend gedrag te verbeteren. Het is een eenvoudig systeem dat iedereen die met kinderen en jongeren in contact komt kan hanteren.

woensdag 5 mei 2010 18:31
Spread the love

Het Vlaggensysteem werd ontwikkeld door Erika Frans en Thierry Franck en is een antwoord op situaties waarmee vele opvoeders kampen. Namelijk hoe ga je om met seksuele ontwikkeling, waar trek je de grens en wat is aanvaardbaar? Kleuterkusjes, tante Julia’s borsten op je schouders of experimenten met intieme plekjes. Het systeem geeft een concrete afbakening voor omstanders om de aard van de situatie juist in te schatten en erop in te spelen.

Criteria

Aan de hand van vier verschillende vlaggen wordt een situatie van seksueel gedrag bestempeld van positief aanvaardbaar tot zwaar grensoverschrijdend. De vier vlaggen hebben de kleuren groen en geel voor normale seksuele nieuwsgierigheid. Vallen de handelingen onder rood en zwart, worden ze als onrustwekkend beschouwd. Voor de beoordeling worden zes criteria toegepast, waaronder wederzijdse toestemming, vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. De vlaggen zijn natuurlijk een abstract gegeven. Als didactisch materiaal voor zijn er echte vlaggetjes beschikbaarvoor professionals, aan te vragen bij sensoa.

Twijfelsituaties

Het Vlaggensysteem wordt gepubliceerd in de vorm van een boek door uitgeverij Garant. Hierin staan 44 tekeningen van vaak voorkomende twijfelsituaties, waar een vlag aan gegeven wordt aan de hand van criteria die eveneens beschreven zijn. Sommige acties zijn leeftijdgerelateerd, waardoor telkens andere normen gelden. Om dit onderscheid duidelijk te maken, staat er een normatieve lijst op de website van sensoa. Deze zal in de toekomst aangepast worden.

Multiculturaliteit

“Voorlopig zijn er alleen resultaten van West-Europese en Noord-Amerikaanse onderzoeken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Omdat we in een multiculturele maatschappij leven, volstaat dat niet. Er moeten dus in andere culturen eveneens onderzoeken worden gedaan, om vollediger te kunnen zijn, zegt Thierry Franck. “In India beginnen jongeren bijvoorbeeld veel vroeger met seks, waardoor er heel andere maatstaven zijn. Deze moeten op elkaar afgestemd worden.”

Objectieve maatstaf

Iedereen is opgevoed met verschillende normen en waarden, wat het moeilijk maakt om op een eenduidige manier om te gaan met seksualiteit. Jessy Liebens geeft les aan autistische kinderen en komt samen met haar collega’s heel vaak in aanraking met situaties waar kinderen of pubers de grenzen van het seksueel aanvaardbare aftasten. “Voor we het vlaggensysteem ontdekten, staken we heel veel tijd in discussiëren over hoe we iedere situatie het best konden benaderen. Iedereen had zijn eigen mening en we kwamen er eigenlijk nooit uit. Nu hebben we een objectieve maatstaf waarop we ons kunnen richten. We weten aan de hand daarvan ook hoe en of we moeten ingrijpen.”

© 2010 – StampMedia – Karen De Bruyn en Elise Meekers

take down
the paywall
steun ons nu!