Het aantal kankergevallen in België ligt opmerkelijk hoger dan in de ons omliggende landen. (Illustratie: Nick Baelemans)
Nieuws, België, Stampmedia, Gezondheid, Kanker, Gsm-straling, Obesitas, Borstkanker, Jacques De Grève -

België is koploper van kanker

Het aantal mensen dat getroffen wordt door kanker, ligt in ons land hoger dan in de meeste omringende landen. Borstkanker komt in ons land minstens 10% vaker voor dan in de rest van de wereld. “De overheid probeert op zo veel mogelijke domeinen in te grijpen”, klinkt het bij het ministerie van Volksgezondheid.

dinsdag 18 maart 2014 13:58
Spread the love

Uit statistieken van de Wereldgezondheidsorganisatie Globocan blijkt dat er een globaal stijgende golf is van kankergevallen. In ons land ligt het aantal mensen dat getroffen wordt door kanker bijzonder hoog ten opzichte van andere West-Europese landen. Vooral de incidentie van borstkanker ligt enorm hoog in ons land.

De precieze oorzaken daarvan zijn niet bekend. Oncoloog aan de UZ Brussel, Jacques De Grève veronderstelt dat onze westerse levensstijl en genetische overdracht de voornaamste redenen zijn: “Borstvoeding geven kent een dalende trend, wat het risico op kanker verhoogt. Ook lopen jongeren meer kans op kanker door het toenemend overgewicht”, stelt De Grève.

Obesitas

Obesitas aanpakken blijft een belangrijk element van het kankerplan, dat zes jaar geleden in voege trad. Daarom zullen een aantal Belgen uitgebreid ondervraagd worden over hun eetgewoonten. Hieruit hoopt de overheid informatie te verkrijgen over welke voedingsstoffen risicovol zijn voor kanker. Er lopen intussen 32 soortgelijke pilootprojecten, die het kankerplan van 2008 zullen uitbreiden. Onderzoekers zullen onder meer analyseren welke producten in de bouwsector het meeste schade toebrengen.

De Grève vertelt wel dat de behandelingen in België doeltreffend zijn, wat ook blijkt uit de sterftecijfers. Die liggen dan lager dan de ons omliggende landen. “Dat duidt op het feit dat de preventiemaatregelen die ons land neemt doeltreffend zijn”, meent de oncoloog. De overheid werkt dan ook samen met verschillende universiteiten die onderzoek voeren naar oorzaken die nog niet gekend zijn.

Gsm-straling

De minister van Volksgezondheid kan voorzorgsmaatregelen nemen om toekomstige gevaren te vermijden. Jan Eyckmans, woordvoerder van het Ministerie van Volksgezondheid, licht toe: “Het ontstaan van kanker ligt enorm complex in elkaar. De overheid probeert op zo veel mogelijke domeinen in te grijpen tegen elementen die kanker kunnen veroorzaken.”

Begin deze maand traden al twee wetten in werking betreffende gsm-straling. Enerzijds verplicht het de handelaars van gsm’s om de stralingswaarde te vermelden op elk toestel. Anderzijds zullen mobiele toestellen, die speciaal ontworpen zijn voor kinderen, verboden worden. “Dat komt omdat blootstelling aan gsm-straling bij jonge kinderen 4 tot 5 keer gevaarlijker is dan bij volwassenen”, legt Eyckmans uit.

Intussen blijft het aantal kankergevallen wereldwijd zorgwekkend toenemen. Dat komt deels door de stijgende wereldbevolking, waardoor meer mensen kanker kunnen ontwikkelen. Kanker wordt vaak gezien als een westerse ziekte, maar uit de cijfers dat het fenomeen ook steeds vaker voorkomt in derde wereldlanden.

© 2014 – C.H.I.P.S. StampMedia – Elvin Vanzeebroeck, Illustratie: Nick Baelemans

take down
the paywall
steun ons nu!