Syrische kinderen poseren in het Zaatari kamp, in buurland Jordanië. Ongeveer de helft van alle kinderen is betrokken in de burgeroorlog. (credit Flickr CC / Oxfam International)
Nieuws, Wereld, Samenleving, Politiek, Kinderen, UNICEF, Rechten van het kind -

Kinderen zijn de grote slachtoffers van conflict in Syrië

Op 15 maart is het de derde sombere verjaardag van de burgeroorlog in Syrië. In de laatste 12 maanden is het aantal kinderen dat op één of andere manier lijdt onder het conflict verdubbeld. Dat blijkt uit een rapport van UNICEF. Het leven van 5,5 miljoen of 56 procent van alle Syrische kinderen is verstoord.

woensdag 12 maart 2014 12:29
Spread the love

Sinds maart 2013 is het aantal kinderen dat betrokken is in het conflict verdubbeld, van 2,3 miljoen naar 5,5 miljoen. Ongeveer 3 miljoen kinderen verblijven nog in het land zelf maar moesten hun thuis verlaten. Daarnaast is 1 op 10 kinderen het land ontvlucht. Het rapport van UNICEF, ‘Under Siege – the devastating impact on children of three years of conflict in Syria‘, stelt verder dat maar liefst 1 miljoen kinderen leven in provincies afgesneden van alle humanitaire hulp.

Onderwijs weggeveegd

Het conflict heeft ook een grote impact op het onderwijzen van kinderen. Bijna 40 procent van alle schoolgerechtigde kinderen heeft geen toegang tot onderwijs. Eén van de factoren, naast gevaarlijke gebieden of verblijven in een ander land, is de verwoestende impact op de infrastructuur van Syrië. Bijna 20 procent van alle scholen is beschadigd of ingenomen door militaire strijders. Voor het conflict lag de graad van geletterdheid in Syrië boven de 90 procent[1].

In de directe buurlanden proberen lokale overheden en hulporganisaties naast de directe noden, ook te voorzien in onderwijs. In Libanon zijn ze bezig met onderwijs te organiseren voor 435.000 Syrische kinderen, een aantal dat hoger ligt dan alle schoolgaande Libanese kinderen in het openbaar onderwijs. Naast Libanon hebben Turkije en Jordanië het grootste aantal Syrische vluchtelingen binnen hun grenzen[2].

Getuigenissen van kinderen

UNICEF sprak met verschillende kinderen en/of hun ouders, over wat ze meemaakten in Syrië. De getuigenissen belichten de problemen en traumatische ervaringen die het lot zijn van veel Syrische kinderen.

Ahmed werkt 13 uur per dag in een restaurant in het noorden van Irak. Hij is 14 jaar en ging vroeger naar school, maar nu werkt hij uit financiële noodzaak.

Een ander verhaal uit het rapport is dat van Ghina. Zij was 14 maanden toen haar huis werd gebombardeerd. Na uren graafwerk werd ze van onder het puin bevrijd. “Fysiek is ze volledig in orde maar de gebeurtenissen hebben een grote impact gehad”, zegt haar vader in een gesprek met UNICEF.

Veel Syrische meisjes worden uitgehuwelijkt om te ontsnappen aan de vluchtelingenkampen. Manal was 16 jaar toen haar vader wou dat ze stopte met studeren en trouwde met een oudere man. Uiteindelijk kon ze haar vader overtuigen om eerst haar opleiding af te maken. In Jordanië is 1 op 5 Syrische vrouwen die trouwen, jonger dan 18.

Volgens de gegevens die UNICEF verzamelde, kwamen sinds het begin van het geweld meer dan 10.000 kinderen om het leven. Het rapport waarschuwt voor de situatie van vluchtelingen in de buurlanden. De druk op de plaatselijke sociale voorzieningen is groot. Zo vangt Libanon maar liefst 1 miljoen Syrische vluchtelingen op. Ter vergelijking: Libanon heeft zelf 4.822.000 inwoners.

Met het rapport wil UNICEF de aandacht vestigen op de humanitaire omstandigheden waarin kinderen opgroeien. Ze waarschuwen ook voor het feit dat kinderen steeds vaker een direct doelwit zijn in het conflict.

Het rapport sluit af met zes punten die het komende jaar moeten worden verwezenlijkt, om kinderen niet te laten opgroeien in een omgeving van geweld:

• Beëindig de spiraal van geweld in Syrië.

• Zorg dat de 1 miljoen geïsoleerde kinderen toegang krijgen tot humanitaire hulp.

• Schep een omgeving waarin kinderen kunnen opgroeien los van uitbuiting.

• Investeer in onderwijs.

• Zorg naast medische hulp ook voor psychologische ondersteuning.

• Ondersteun gemeenschappen en overheden om de sociale en economische impact van conflicten op gezinnen te beperken.

UNICEF directeur Anthony Lake hoopt dat het conflict geen vierde verjaardag kent. “Deze oorlog moet eindigen zodat kinderen en gezinnen terug kunnen keren naar hun huizen. Laten we ervoor zorgen dat deze mensen hun leven kunnen hervatten.”

Voetnoten

  • [1]World Bank data; spending on public education as a % of GDP 2004-2008 & 2009 onwards
  • [2]Syria Crisis: Education Interrupted. UNICEF and partners December 2013

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!