Piet Pauwels, decaan aan de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van de UHasselt, werkte mee aan het SALK-plan. (Foto: Stef Vananderoye)
Nieuws, Economie, België, Economie, Stampmedia, Genk, Werkgelegenheid, UHasselt, Haven van Antwerpen, Ford Genk, Piet Pauwels -

“Zelfs Antwerpse haven voelt gevolgen van Ford Genk”

De uitvoering van het Strategische Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) is volop aan de gang. Professor Piet Pauwels van de UHasselt, blikt terug op zijn bijdrage aan dit plan. “We moeten duurzame jobs creëren, bijvoorbeeld in nichesectoren”, geeft hij aan. Zelfs de Antwerpse haven voelt de gevolgen”.

donderdag 20 maart 2014 10:00
Spread the love

Begin vorig jaar stelde een expertengroep onder leiding van professor-emeritus Herman Daems (KULeuven) het ontwerp van het SALK-plan voor. Professor Piet Pauwels van de UHasselt gaf op 17 maart in het stadhuis van Genk een inzicht in zijn bijdrage aan de expertengroep, tijdens de lezing ‘Hoe slim is het SALK?’.

Ford Genk

“De sluiting van Ford Genk was de aanleiding voor het SALK-plan”, legt Pauwels uit. “Anders zou de Limburgse tewerkstelling op hetzelfde niveau terechtkomen als na de crisis in 2009. De economische groei van de afgelopen vijf jaar zou dan teniet worden gedaan. Ford Genk is echter niet het onderwerp van het plan geweest. De sluiting van de fabriek heeft wel grotere effecten gehad dan eerst gedacht werd, ook buiten Limburg. Zelfs de Antwerpse haven voelt er de gevolgen van”, zegt Pauwels.

Sinds 2008 is de arbeidsproductiviteit gestagneerd. Dat werd door de overheid gecompenseerd door jobcreatie in de openbare sector. Een verkeerde keuze, volgens Pauwels. “De welvaartsbijdrage van de maakindustrie ligt hoger dan in de openbare en de dienstensector. Het is dus verkeerd om te denken dat we de economie kunnen aanzwengelen met enkel jobs te creëren in de publieke sector. Als we kritischer waren geweest over de jobcreatie voor de sluiting van Ford, hadden we misschien de gevolgen ervan kunnen zien aankomen”, zegt hij.

Limburgse zeshoek

De oplossing voor de huidige crisis ligt volgens Pauwels in de zogeheten zeshoek: duurzame jobs creëren, beter opleiden, doelgericht innoveren, ruimer exporteren, sterker ondernemen en gericht ontsluiten. “De economie heropbouwen is een werk van lange termijn. Ondertussen moeten we investeren in zogenaamde quick wins, zoals de nieuwe IKEA in Hasselt (die enkele honderden banen zal opleveren, StampMedia). Maar dat alleen is niet genoeg. We moeten duurzame jobs creëren, bijvoorbeeld in nichesectoren”, aldus Pauwels.

Meer samenwerking, ook over de grens, is een must, vindt de professor. “In België zijn we wel goed in het verzinnen van nieuwe innovaties, maar we geraken vaak niet verder dan een prototype. In Nederland zijn ze veel beter in het omzetten van een idee naar een businessmodel. Als ze die expertise met ons kunnen delen, dan geraken wij sneller vooruit. De onderlinge samenwerking tussen Belgische universiteiten kan ook beter”.

Uitspraken over de uitvoering van het plan kan Pauwels nog niet doen. “Het is te vroeg om te zeggen of ze goed bezig zijn. We hebben wel voorgesteld om de uitvoering van het plan over te laten aan een klein team van apolitieke experts. Dat team zou dan opgevolgd worden door een tweede team. Ik vind het best jammer dat ze dat advies niet hebben gevolgd.”

© 2014 – C.H.I.P.S. StampMedia – Stef Vananderoye

take down
the paywall
steun ons nu!