Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Interview

Luc Van den Bossche, vader van de GAS-boete, herkent zijn kind niet meer

Luc Van den Bossche was in 1999 minister van Binnenlandse Zaken. Hij was het die de federale regering van het nut overtuigde om gemeentebesturen de mogelijkheid te geven zelf op te treden tegen kleine overlast. Hieruit ontstonden de fel omstreden GAS-boetes. Een interview.
maandag 19 november 2012

Mogen we u de vader van de GAS-boetes noemen?

Luc Van den Bossche: “Bwa, vaderschap … Een wet maak je niet alleen. Het is als een voetbalspel, een samenwerking. Uiteindelijk moet iemand de laatste trap geven.”

In Mechelen is een jongen beboet voor broodkruimels. Deelt u het gevoel dat uw wet in veel gemeenten zijn doel voorbij is geschoten?

“Nee, toch niet. Het is niet één fout die maakt dat het hele systeem slecht is. Er zou wetenschappelijk onderzoek moeten komen om te zien hoe groot het foutenpercentage is. Je moet met meer factoren rekening houden dan de verklaring van betrokkene, die niet noodzakelijkerwijs waarheidsgetrouw is. Die knaap kan ook naar de rechtbank stappen. Als het is gegaan zoals hij het vertelt, zal geen enkele rechter hem een sanctie geven.”

Procederen is vaak duurder dan de boete zelf.

“Als je gelijk hebt, moet je daarvoor vechten. Ik vind het zeer merkwaardig dat als iemand beweert gelijk te hebben daar toch in berust. Als ik morgen een GAS-boete krijg en ze onterecht acht, zal ik ze aanvechten.”

In uw wet van 1999 stond dat de ambtenaar die overlast vaststelt nooit dezelfde mag zijn als degene die de boete oplegt.

“Dat is juist, en ik vind dat dat principe gehandhaafd had moeten blijven.”

In 2005 is dat artikel eruit gehaald, daarna volgden de excessen.

“Dat denk ik ook. Het was fout om het artikel eruit te halen. De basisprincipes van een rechtssysteem moeten gehandhaafd blijven tot het einde. Dat principe opgeven is zeer slecht. Er is een vergissing begaan, waarschijnlijk vanwege de vox populi, wegens de effectiviteit."

"In dit geval moeten effectiviteit en rechtsprincipes elkaar een hand geven. De ene moet de andere beperken. Zoals vrijheid en willekeur elkaar moeten beperken. Ik zou de wet terugbrengen tot wat ik in 1999 indiende. Daar geloof ik in. Niet in de wijziging.”

In 1999 verklaarde u dat een GAS-ambtenaar geen speciale opleiding moet hebben, maar ‘verstandig en evenwichtig’ moet zijn.

“Juist. Ik zeg niet dat hij een grote jurist moet zijn. Het gaat erom dat iemand met verstand en evenwicht oordeelt.”

In 2002 werd u zelf betrapt op het roken van een sigaar in een ziekenhuis.

“Inderdaad. Ik vind dat voor dat soort banaliteiten geen GAS-boetes moeten worden uitgeschreven.”

Dit interview is onderdeel van een themanummer van PIDMAG, het magazine van het jongerenmedia-agentschap StampMedia, en handelt volledig over GAS-boetes. Het magazine is beschikbaar op www.stampmedia.be/pidmag

© 2012 – StampMedia

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

12 reacties

 • door Bernard Claeys op maandag 19 november 2012

  Gemakkelijk gezegd als je rijk bent zoals Luc Vandenbossche

  • door Geert B op maandag 19 november 2012

   Inderdaad, ik dacht net hetzelfde. Een ex-minister die zoiets zegt, leeft duidelijk in een ivoren toren en verdiend een onzettend ferme schop tegen zijn kont, en dan probeer ik mij zeer diplomatisch uit te drukken. Hang your head in shame. Maar ja, het komt van de vader van die andere sosjalisitische sjarelin die ons heeft opgezadeld met een zeer zieke elektriciteitsmarkt. Incompetentie zit blijkbaar in de familie!

  • door Brecht J. op maandag 19 november 2012

   Het zinnetje klinkt inderdaad pervers uit zijn mond (Brussels Airport anyone?) en hij vindt het blijkbaar niet meer dan normaal dat de rollen worden omgekeerd in een rechtstaat: schuldig ipv onschuldig tot het tegendeel wordt bewezen (door uzelf liefst en na uitgave van meer geld dan het bedrag van de boete). Maar ja, van iemand die 689.000 euro loon eiste bij zijn laatste job (en vervolgens een riante ontslagvergoeding hoewel hij zelf ontslag nam), mag je niet veel ethisch gedrag verwachten.

 • door jos nijsten op maandag 19 november 2012

  "Er zou wetenschappelijk onderzoek moeten komen om te zien hoe groot het foutenpercentage is". Een gouden raad mijnheer VdB, het is noodzakelijk dat wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt maar dan wel vooraleer een domme wet gestemd wordt door een advocatenassociatie.

 • door AmauryJ op dinsdag 20 november 2012

  GAS boetes raken juist de lagere klasse ( acties die worden beboet gebeuren in het publieke, niet in het private), en juist zij kunnen zich er niet zo makkelijk tegen verweren. De lagere klasse heeft al veel minder bewegingsvrijheid in vergelijk met de hogere klasse en dan maken we een systeem die deze bewegingsvrijheid, die zich in de marge van de wet bevindt, nog verder moet beteugelen. De GAS boete discrimineert nog op een andere manier: de boete zelf, die maakt geen onderscheid tussen rijk en arm. Een GAS boete kan een grote kost zijn voor bepaalde mensen en praktisch kosteloos voor anderen... Het willekeurige karakter van de GAS boetes en de afhankelijkheid van de goede wil en eerlijkheid van de mensen maken dit kindje lelijk.

  • door TC op dinsdag 20 november 2012

   "Als je gelijk hebt moet je daarvoor vechten"... Als een gestemde wet zo verminkt wordt als deze hier, dan had je moeten protesteren i.p.v. flauwtjes zeggen dat het jouw wet niet is, mijnheer de ex-minister!

 • door aronjaco op dinsdag 20 november 2012

  Luc Van Den Bossche lult er maar wat op los hier. Hij toont hier zijn misprijzen t.o.v. van ieder logisch denkend mens. "Er is een vergissing begaan, waarschijnlijk vanwege de vox populi, wegens de effectiviteit " De vox populi? Het gedrocht gasboetes is dus ontstaan ingevolge de roep ernaar van ons allen; de democratie heeft dat gewild dus ; ge moet maar durven. Effectiviteit ? Het is maar van wiens kant ge de zaak bekijkt niet! Geld in 't laatje van de gemeentekas zonder praktische mogelijkheid tot rechtstaatwaardig verweer,en dus willekeur, daarin is dat systeem inderdaad buitengewoon effectief “ ….Een GAS-ambtenaar geen speciale opleiding moet hebben, maar ‘verstandig en evenwichtig’ moet zijn”. Ja , en wie oordeelt over het al dan niet bezitten van genoemde kwaliteiten. Een gasambtenaar als verbalisant en rechter ; verstandig , al naar gelang wie de inbreuk begaat. Ik zou eens willen wetenschappelijk onderzoeken hoeveel vriendjes van de burgemeester gasboetes betalen en wat er zo allemaal in de vuilbak belandt. Ik kan dat ook , dooddoeners formuleren. En sigaren roken in een ziekenhuis moet wel kunnen volgens mijnheer !! Van rechtlijnigheid in denken kunt ge die man alleszins niet beschuldigen.

 • door André Colin op woensdag 21 november 2012

  In de realiteit zorgen de GAS-boetes zeker voor minder overlast en is de overgrote meerderheid o.i. ervan terecht. Je moet in jullie reacties bij de essentie blijven. Het is typisch voor een conservatieve of populistische denkwijze door met individuele uitzonderingsgevallen af te komen en details van, een maatregel aan te klagen. Weinig wetten zijn inderdaad volledig volmaakt, maar ook niet diegenen die door hun gedrag een GAS-boete hebben opgelopen. Je kan hooguit zeggen dat het spijtig is dat de "opvoeding" via dit soort boetes moet bijgewerkt worden en steeds minder via de schoolopvoeding wordt meegegeven, wegens de dalende invloed en overbevraging van leerkrachten enerzijds en het overpamperen van ouders en leerlingen anderzijds door expliciteren van hun rechten, maar tegelijk meer en meer abstractie maken van hun plichten.

  • door aronjaco op donderdag 22 november 2012

   @André Colin: En dat , hetgeen u hier schrijft , dat noemt ge " bij de essentie blijven". De essentie is dat de rechtsprincipes van de democratie worden verkracht. Wordt wakker i.p.v. cafépraat te verkopen. Waarschijnlijk hebt ge zelf geen kinderen en dus weet ge perfect hoe opvoeding van kinderen dient te gebeuren. Hebt ge wel kinderen , wel , dan valt mijnheer perfect vroeg of laat op zijn bek.

 • door Wilfried op maandag 26 november 2012

  [title]Rara, gas boete of niet: 1)[/title]Rara, gas boete of niet: 1) Voor Een minister die sigaren rookt in een ziekenhuis? of 2) Voor een 15 jarige die op de rugleuning van een zitbank in het park zit, of op het portaal van uw kantoor zijn boterhammetjes zit op te eten? Graag ook uw deskundig juridisch advies hoe de rechter te overtuigen dat beide overtredingen eigenlijk "banaliteiten zijn". Benieuwd wie vrijgesproken zal worden.

  En.... laat u maar eens goed gaan, beste Luc.

 • door Marc Zandecki op maandag 10 december 2012

  Gas boetes kunnen noodzakelijk zijn. Maar er moet goed nagedacht worden. Ik woon in een mijnstad van 30.000 inw. in limburg. Met veel problemen vandien. Ik stel voor dat indien we gas boetes wensen, we samen met mensen uit het verenigingsleven, handel, gewone burgers, politici enz. eens rond de tafel gaan zitten om te kijken wat ons logisch ligt en wat niet.

 • door Frommelaars op woensdag 13 februari 2013

  [title]quote: “Als je gelijk hebt,[/title]quote: “Als je gelijk hebt, moet je daarvoor vechten. Ik vind het zeer merkwaardig dat als iemand beweert gelijk te hebben daar toch in berust. Als ik morgen een GAS-boete krijg en ze onterecht acht, zal ik ze aanvechten.”einde quote goed gezegd als je matrassen gevuld zijn met geld ipv stof.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties