Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Seksisme: wanneer wetenschappelijk onderzoek gevaarlijk wordt

Het artikel 'Seksisme in Brussel: Law and Order Herstellen' heeft blijkbaar gevoelige snaren geraakt. Na uithalen in De Standaard van Joost Vandecasteele over mijn ‘politiek correct denken’ en Luckas Vander Taelen over mijn selectieve verontwaardiging is het nu de beurt aan Mia Doornaert om mij van "onwetenschappelijke blinde vlekken" te beschuldigen. Een antwoord.
maandag 12 november 2012

Het intellectuele gladiatorendebat

Het maatschappelijk debat, of althans wat we vaak als maatschappelijk debat begrijpen, fungeert als een van de plekken waarin tegenstrijdige meningen elkaar – het liefst met harde hand – confronteren. Althans, zo willen we het graag zien. Begrijp het als het gladiatorengevecht van een intellectuele elite, die de wapens heeft geruild voor de pen (of het toetsenbord) en elkaar tot ieders vermaak met alle ruwheid confronteert.

Lang heb ik aan dit gladiatorengevecht deelgenomen. Ondertussen ben ik echter tot de conclusie gekomen dat ik meer kan bereiken in de strijd voor een inclusieve en multiculturele samenleving door dit gladiatorengevecht te aanschouwen, te bestuderen en vooral zijn werking bloot te leggen. Daarom een poging om volgens de code van het maatschappelijk debat even tussenbeide te komen.

Enkele 'regels' van het debat

Tot spijt van wie het benijdt, mijn artikel voor DeWereldMorgen.be was geen poging om seksisme in Brussel goed te praten, noch om te ontkennen dat de Anneessenswijk welig tiert van mannen – inderdaad vaak van Marokkaanse achtergrond – die elk loslopend vrouwelijk wild graag aanklampen (regel nummer een: de realiteit erkennen).

Los van het feit dat ik de verhalen ken, heb ik die zelf proefondervindelijk mogen ervaren toen ik twee jaar op de Lemonnierlaan woonde (regel nummer twee: zichzelf presenteren als iemand die de realiteit kent).

Bovendien vond ik de reportage van Sofie Peeters sterk (regel nummer drie: positioneer je in het pro/contra kamp).

Femme de la rue

De documentaire ‘Femme de la Rue’ slaagde er immers in om iets te doen wat weinige commentatoren in de hele polemiek konden, namelijk de problematiek van seksisme niet tot de Arabische man herleiden maar consequent als een structureel probleem kaderen en duiden. Bovendien getuigde de reportage van Peeters van een bijzonder groot kritisch bewustzijn over de machtsdynamieken die het thema ‘seksisme’ en ‘multiculturalisme’ omringen.

Meer dan louter een reportage te zijn over Arabische mannen en seksisme in Brussel, was het ook vooral een reportage over de ruimte die er is om een bepaald probleem aan te kaarten zonder onmiddellijk in het pro/contra kamp van de multiculturalisten te worden geduwd. Alleen daarom verdiende deze reportage alle aandacht die ze kreeg.

De ironie wil nu net dat zelfs zo’n kritische reportage, doordrongen van introspectie en zelfreflectie, niet kan ontsnappen aan de machinerie van ons ‘multicutlureel debat’ – dat nog het liefst met behulp van angstbeelden en ultieme tegenstanders opereert.

Analyse van machtsdynamiek

Voor alle duidelijkheid, mijn artikel op DeWereldMorgen.be was geen poging om aanklachten rond seksisme in Brussel te muilkorven. Het was vooral een analyse van de machtsdynamieken die werkzaam zijn zodra het thema ‘seksisme’ en ‘multiculturalisme’ aan bod komen. De mechanismen die dan ingezet worden zijn de volgende.

1. Seksisme wordt vooral als een probleem van de ‘ander’, i.c. de moslimander, gezien. De manier waarop seksisme zich in ons alledaags leven uitdrukt – of het nu gaat om het glazen plafond, de loonverschillen tussen mannen en vrouwen, of het feit dat het vrouwenlichaam nog steeds de grond is op basis waarvan onze reclame-industrie haar producten aan de man brengt – blijven dan ondergeschikt aan dit ene grote probleem (iets wat de reportage van Peeters nu juist wél aan bod laat komen).

2. De problematiek in zulke termen kaderen zal niets verhelpen, noch aan het seksisme binnen minderheidsgroepen, noch aan het seksisme binnen de bredere samenleving. De beste wijze om seksisme in alle rangen te bestrijden is om vrouwen die reeds jaren met zulke gevechten bezig zijn te ondersteunen. De ironie wil nu net dat vrouwenorganisaties sinds de eeuwwisseling met een structurele onderfinanciering worden geconfronteerd en vele ‘allochtone’ vrouwenorganisaties intussen van het Vlaams socio-cultureel landschap zijn gevaagd. 

3. De problematiek van seksisme aanklagen in bepaalde grootstedelijke buurten fungeert als een van de prioritaire middelen waarmee een sterker veiligheidsdiscours zich nestelt. Dat is niet alleen mijn ‘mening’, het gaat hier om een mechanisme dat intussen ruim gedocumenteerd werd – getuige de werken van David Theo Goldberg, Guy Baeten en nog vele andere onderzoekers die over de thema's stad en multiculturaliteit werken.

4. Het seksisme van de Arabische man (net zoals dat van de Afro-Amerikaanse man in de VS of de Surinamer in Nederland) is niet louter een cultureel gegeven maar een uitdrukking van hypermasculiniteit, die typisch is voor mannen die uit het systeem worden geweerd, en die dus hun ‘mannelijkheid’ als enig verweermiddel hebben.

Zulke stellingen innemen is niet minimaliseren, goedpraten of wegcijferen. Het is kaderen. Dit is wat een wetenschapper doet en dit is waarom een antropologie of sociologie van de multiculturele samenleving vandaag ‘gevaarlijk’ is. Niet omdat het dogma’s verspreidt, maar vooral omdat het niet meegaat in het huidige ‘clash-of-civilization’ dogma's en deze juist tot onderzoeksobject heeft gemaakt.

Nadia Fadil

Nadia Fadil is docente van de vakgroep antropologie aan de KU Leuven en verricht onderzoek naar minderheden, multiculturalisme en religie 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

33 reacties

 • door Félicien Manon op maandag 12 november 2012

  Onze beleidsmensen moeten eindelijk iets doen tegen het importeren en opdringen van culturen, tradities en levensbeshouwelijke dogma’s, die de klok van onze tolerante samenleving 50 jaar en meer terugzet. Onze politici moeten ophouden met tolerant te zijn met de intolerantie. Sommige culturen beschouwen tolerantie, democratie, pluralisme en secularisme als een tekens van een zwakke samenleving en dus gemakkelijk te onderwerpen aan hun dogmatische leefregels. Integratie is geen synoniem voor kolonisatie, hoogtijd dat men dit aan bepaalde mensen in ons land klaar en duidelijk laat verstaan.

  • door J. Blommaert op maandag 12 november 2012

   Spreek eens duidelijke taal. "bepaalde mensen", "sommige culturen", "HUN dogmatische leefregels". Ik neem aan dat je het hier over de Tea Party en Mitt Romney hebt, neen?

   • door Ron op dinsdag 13 november 2012

    Over de koran in bedekte termen!!

 • door J. Blommaert op maandag 12 november 2012

  Nadia, ik zou me niet te veel gelegen laten aan het oordeel van Mia Doornaert en konsoorten. Als zij zich storen aan je standpunt wil dat zeggen dat je goed bezig bent.

  En wat die 'onwetenschappelijkheid" betreft: diezelfde mensen bejubelen het oeuvre van vader en zoon Van Rooy als hoogtepunt van de wetenschap. Ook daaraan zou ik dus niet te zwaar tillen.

 • door Anouar El Allaoui op maandag 12 november 2012

  Ik heb het artikel van Mia in De standaard gelezen en vind het antwoord van Nadia correct. Ik kan het niet laten om vast te stellen dat wanneer de Vlaamse media het heeft over de Islam ze systematisch voorbij gaan aan de grote diversiteit die aanwezig is bij mensen van het Islamitische geloof. Zeggen dat de meeste moslims extremisten zijn is hetzelfde als zeggen dat de meeste Vlamingen Nva-VB aanhangers zijn. De werkelijkheid kan niet beschreven worden door zulke simpele beschrijvingen.

 • door Robert op maandag 12 november 2012

  seksisme heeft niets met islam op zich te maken. Elke godsdienst maakt zich schuldig aan het beschouwen van de vrouw (in het beste geval) als een tweederangs burger. Het wordt dringend tijd dat iedereen eens zijn ogen opendoet en beseft dat 'onzichtbare vriendjes' - want dat zijn goden toch - geen plaats hebben in een volwassen samenleving. Tenzij dan om folkoristische doeleinden. Elke godsdienst is gezever, bullshit, belachelijk, idioot, onozel, fictief, etc... Leg er je bij neer: er is geen opperwezen. Er is geen enkele rationele reden om zelfs maar ergens te vermoeden dat er zoiets zou kunnen bestaan, laat staan dat er enig vaststaand bewijs voor te vinden is. Zolang er godsdiensten bestaan, zullen er conflicten en oorlogen zijn. Schaf godsdiensten af en 3/4 van alle conflicten (man/vrouw, israel/palestina, moslim/niet-moslim, etc....) zijn automatisch opgelost. Mohamed was een klootzak, Jezus een ADHD-er, etc... vergeet die bullshit gewoon. Iedere mens is een zak stront en ingewanden met wat beenderen erin voor de stevigheid, niemand is meer of minder dan een ander. Hoe eerder je dat beseft, hoe eerder iedereen overeen kan komen.

  • door Bert C op maandag 12 november 2012

   "seksisme heeft niets met islam op zich te maken. Elke godsdienst maakt zich schuldig aan het beschouwen van de vrouw (in het beste geval) als een tweederangs burger."

   Zoek de verschillen: in het christendom mogen vrouwen geen priester worden. In de islam bidden mannen en vrouwen gescheiden (en zwemmen ze gescheiden, en ... ). Veroordeelt u een zwakke slag met de vlakke hand op de wang dan ook even hard als een harde vuistslag midden in het gezicht? Het is immers twee keer "geweld".

   "Elke godsdienst is gezever, bullshit, belachelijk, idioot, onozel, fictief, etc..."

   U scheert elke godsdienst over dezelfde kam om niet te moeten inzien dat sommige godsdiensten veel erger zijn dan andere. Zegt u "Mohamed was een klootzak" maar eens in het gezicht van een moslim! En zeg dan eens in het gezicht van een mormoon dat Joseph Smith een charlatan was.

   "Iedere mens is een zak stront en ingewanden met wat beenderen erin voor de stevigheid." Oei! Ik had beter eerst de hele commentaar gelezen voor te beginnen met antwoorden. Na het lezen van die zin kan ik u nog moeilijk serieus nemen! Veel succes met godsdienstige mensen, die in alles de hand van een goedaardige schepper zien, te converteren tot het atheïsme, met o.a. de stelling dat "ieder mens een zak stront en ingewanden met wat beenderen erin voor de stevigheid" is.

   • door Robert op dinsdag 13 november 2012

    "U scheert elke godsdienst over dezelfde kam om niet te moeten inzien dat sommige godsdiensten veel erger zijn dan andere. Zegt u "Mohamed was een klootzak" maar eens in het gezicht van een moslim! En zeg dan eens in het gezicht van een mormoon dat Joseph Smith een charlatan was."

    Dat weet ik ook wel. Maar elke godsdienst is even idioot. Sommige idioten zijn gewoon gewelddadiger dan andere idioten. Trouwens als je tegen een moslim zegt dat geloof zever is, dan is er niets aan de hand als die moslim alleen is. Dan blijft het bij verbaal gelul. In groep zwijg je er idd beter over.

    "Veel succes met godsdienstige mensen, die in alles de hand van een goedaardige schepper zien, te converteren tot het atheïsme, met o.a. de stelling dat "ieder mens een zak stront en ingewanden met wat beenderen erin voor de stevigheid" is." Ik heb absoluut niet de intentie van godsdienstige mensen te converteren naar het atheïsme, dat is namelijk onbegonnen werk, die mensen zijn zodanig gebrainwashed dat alle rede zoek is. Het is onmogelijk om met gelovige mensen een rationele discussie te voeren. Van zodra je raakt aan de fundamenten van hun geloof (of het nu christenen of moslims zijn) worden ze boos en is 't gedaan met discussieren. En wat mijn "iedere mens is een...." opmerking betreft, dat is gewoon ter illustratie: de mens is niets speciaals, er is geen goddelijke schepping, gewoon een hoopje biologische smurrie die toevallig door evolutie 'mens' geworden is, er is dus geen enkele reden om iemand puur om biologische redenen (ras/geslacht) minderwaardig te vinden. Geloof daarentegen.... daar mag iedereen mee lachen.

    "Na het lezen van die zin kan ik u nog moeilijk serieus nemen! " Typische reaktie van een gelovig iemand: één detail er uit pikken en daarop gaan focussen om de rest niet te moeten onder ogen zien.

    • door Bert C op dinsdag 13 november 2012

     "Typische reaktie van een gelovig iemand: één detail er uit pikken en daarop gaan focussen om de rest niet te moeten onder ogen zien."

     Ik ben nochtans atheïst!

  • door Willem Van den Panhuysen op woensdag 14 november 2012

   Een atheïst is niet meer waard dan een christen of moslim. Ik kan wel in de redenering komen dat er niet een of ander goddelijke, oppermachtige entiteit buiten onszelf en de wereld rondom ons bestaat. We moeten ervoor oppassen niet de mensen die een godsdienst aanhangen te bekritiseren - want iedereen gelooft wat hij of zij wil - maar we kunnen wel het geloofssysteem op zichzelf bekritiseren. Ik zou dat niet doen aan de hand van wetenschappelijke bewijzen. De wetenschap heeft zich nooit beziggehouden met het kunnen bewijzen of er nu zo'n opperwezen bestaat dat door Kerken "God" of "Allah" genoemd wordt. Maar goed ook. Het lijkt mij echter een foute redenering om te stellen dat als iets niet met wetenschappelijke instrumenten kan bewezen worden, dat er dan reden is om te denken dat het niet bestaat. Zijn er in ons leven geen opmerkelijke momenten die aanleiding geven om in bepaalde helpende krachten te geloven, ook al kan dit niet bewezen worden, of ontbreekt ons een bewijs: een vonk die overslaat tussen twee personen (verliefdheid), voorgevoelens van toekomstige gebeurtenissen, mensen die vertellen dat ze zich in een andere wereld bevonden, op een moment van hartstilstand of coma of tijdelijke klinische dood. Mensen zijn bovendien vrij om al dan niet te geloven in de biologische verklaringen van hoe het leven in elkaar zit. Er zijn geen absolute waarheden.. Wetenschappers zijn bovendien handelaars in onzekerheden.

 • door maarten vt op dinsdag 13 november 2012

  Citaat: "Het seksisme van de Arabische man is een uitdrukking van hypermasculiniteit, die typisch is voor mannen die uit het systeem worden geweerd, en die dus hun ‘mannelijkheid’ als enig verweermiddel hebben."

  Hoewel ik de slachtofferrol van de moderne immigrant zeker ruimte geef, en deels gerechtvaardigd vind, kan ik mij toch niet van de indruk ontdoen dat u de zwarte piet hier onterecht doorschuift naar de "discriminerende autochtoon"

  akkoord: Het ganse immigratiebeleid was onvoorzichtig. We hadden vroeger gastarbeiders nodig en hebben ons opportunistisch opgesteld in het feit dat we er wel de lust maar niet de last van wilden. "Vreemdelingen" krijgen minder kansen in EEN samenleving.

  Ik accentueer het woordje EEN, want een heleboel mensen doen alsof de vreemdeling er hier erger aan toe is dan ergens anders. Elk land kent zo zijn verstotenen en vreemdelingen.

  Maar ik vind vooral dat mensen hun gedrag nooit bij anderen kunnen leggen. De omgeving kan bepaald gedrag versterken, maar is er nooit de oorzaak van. Waarom wil een Tibetaan bijvoorbeeld lijdzaam, in een poging van mededogen, zijn Chinese overheerser ondergaan, en waarom staan alle westerse ambassades in brand wanneer een zoveelste mohammed cartoon verschijnt?

  Wanneer we in de situatie uit Brussel de twee schijnbaar door u gepolariseerde uitersten extraheren die ik in uw citaat terugvind; namelijk de seksistische allochtone machoman zonder kansen, en de xenofobe egoïstische vlaams belanger, en we beiden eventjes goed onder de loep nemen, dan moeten we toch erkennen dat er veel gelijkenissen zullen zijn... niet? Daarom kunnen we voortdurend elkaars "kamp" met de vinger wijzen want in elk kamp zijn de slechte voorbeelden oververtegenwoordigd.

  In dit verhaal staat naar mijn mening de opvoeding, omgaan met emoties, en angst centraal. Een macho is per definitie een persoon met een onvolmaakte psychologie. elke mens heeft vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten. In vele culturen en subculturen ontstaan er als reactie op omgevingsfactoren bepaalde taboes die een deel van de psychologische ontwikkeling onmogelijk maken.

  U legt deze omgevingsfactoren vooral bij de discriminerende samenleving. Ik leg deze vooral bij de thuiscultuur van deze personen, zonder de invloed van onze samenleving te ontkennen.

  Mijn "wetenschappelijk" antwoord op uw citaat is dat sommige opiniemakers van allochtone origine mogelijks onbewust beïnvloed worden door een knagend hartzeer, dat zijn oorsprong vindt in een diepgewortelde loyaliteit naar de cultuur van de voorouders, waaruit een deel van de persoonlijke identiteit is opgebouwd, en waarover men zich, uit zelfbehoud, nog niet kritisch genoeg durft uitlaten.

  Deze loyaliteit zie ik vooral bij mensen wiens geschiedenis en vooroudercultuur geladen is van waarden en emotionele termen als "vaderland, vader, patriottisme, god, waardigheid, respect, geboden, moed, sterk zijn, verdediging..." Deze waarden zijn kernwaarden in de meeste godsdiensten, en godsdiensten zijn vooral beïnvloed door een angst voor al wat vrouwelijk, gevoelig, onvoorspelbaar en dus ook "oncontroleerbaar" is. Zoals onze driften bijvoorbeeld. Vandaar ook het dogmatisch gescheiden houden van de seksen. Mannen weten niets van vrouwen en andersom omdat ze er niet mee in verstandelijke uitwisseling gaan tijdens hun opvoeding. De samenleving blijft zo steken in de wet van de sterkste en de onderdrukking van de vrouwelijke psychologie door onkunde, onbegrip en angst. We kunnen toch vaststellen dat de meest seksueel driftige mannen ook het minst emotionele zelfkennis hebben? Het lijkt er zelfs op dat de mannen die het meest vervreemd zijn van hun vrouwelijke kant, de grootste drift hebben. Misschien is die ontembare drang naar seks, een lichamelijke respons op dit tekort aan vrouwelijke kwaliteiten, en drijft het lichaam van de té mannelijke man hem naar de boezem van de vrouw om zich daar te volmaken en zijn kwetsbaarheid te omarmen. Maar het blijft helaas meestal bij zelfbevredigende seks waar de vrouw de man moet behagen en ontladen, om hem in zijn trots te sterken...

  De patriarchale samenleving is volgens mij de wieg voor seksisme. Onze samenleving is ook nog steeds patriarchaal, maar vergeleken met de meeste arabische landen heeft de vrouw hier toch al een langere weg naar bevrijding afgelegd.

  • door Ron op dinsdag 13 november 2012

   Om nog maar te zwijgen over de mooie blanke huid die in vele culturen als goddelijk wordt bestempeld. En wat loop je als man dan achterna. Juist jouw pik.

 • door Bruno Delarue op dinsdag 13 november 2012

  In interim, VDAB, en OCMW kantoren gebeurt het heel regelmatig dat vrouwen heel grof kunnen zijn tegenover werkloze mannen. Heeft dat te maken met seksisme of hyperfemininiteit omdat vrouwen met een diploma psychologie of sociaal assistent uit het systeem worden geweerd? Ik weet dat niet, maar wat ik wel weet, is dat toeristen die naar België komen eerder zien wat er op straat gebeurt, dan wat er in een kantoor gebeurt.

 • door Félicien Manon op dinsdag 13 november 2012

  Ook wetenswaardig is het artikel van Cam McGrathvan in De WereldMorgen. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/10/25/egyptische-vrouwen-slechter-af-na-de-revolutie. CAÏRO — Tijdens de opstand die leidde tot de val van de Egyptische dictator Hosni Moebarak, stonden demonstrerende vrouwen schouder aan schouder met mannen op het Tahrirplein in Caïro. Maar wie hoopt dat de revolutie meer vrijheid voor vrouwen zou opleveren, komt bedrogen uit." Of nooit eerlijk zijn met oneerlijke lui en de Egyptische vrouwen als ze het nog niet wisten, zullen het nu geweten hebben. Maar alle niet selectief verontwaardigde lezers die het boek " De Gesluierde Eva (Vrouwen in de Arabische wereld) "van Nawal El Saadawi gelezen hebben, wisten het al wel. PS:maarten vt, proficiat voor je reactie, meer moet dat niet zijn voor diegenen die willen weten.

 • door falco op dinsdag 13 november 2012

  De Koran is duidelijk geschreven vanuit mannelijk perspectief. Allah is zonder meer een seksist. Vrouwen zijn tweederangs-wezens die vooral hun man moeten dienen en plezieren. 'Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet goed voor uzelf (2:224). De vrouw is in de islamitische leer de verleidster die Adam aanzette tot het eten van de verboden vrucht. Zij is het werktuig van Satan. Moreel, mentaal en fysiek is zij de mindere van de man. Soera 4:35 zegt het onomwonden: 'Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah den enen boven de anderen heeft doen uitmunten (...). Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn (...). En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar.'

  Er zijn maar weinig teksten, schrijft de Egyptische moslima Nahed Selim in haar boek De vrouwen van de profeet, 'die je als vrouw harder kunnen raken en dieper kunnen kwetsen. Ik kan me moeilijk aan de indruk onttrekken dat het een partijdige God moet zijn geweest die zo'n tekst geopenbaard heeft.'

  • door Tom V. op dinsdag 13 november 2012

   Dat het de vrouw was die Adam ertoe aanzette van de appel te bijten en er dus verantwoordelijk voor was dat de mensheid het paradijs uitgejaagd werd illustreert net hoezeer de islam leentje-buur speelde bij de andere godsdiensten van het boek. Het verhaal over Eva is oud-testamentisch. Misschien is het beter alles bij elkaar te nemen en tot de conclussie te komen dat godsdiensten en gelijke rechten voor mannen en vrouwen in de vroege periodes van deze religies - toen hun fundamentele teksten opgesteld werden - niet zo goed samengingen en er naar te streven waar en in welke godsdienst dan ook dergelijke ideëen te bestrijden.

  • door Ron op dinsdag 13 november 2012

   En wie jaagt er altijd op verboden vruchten? in 99% van de gevallen de man. Niet moeilijk dat de vrouw negatief bekeken wordt het is de schoonheid die ze niet kunnen weerstaan.

 • door Kristof Decoster op dinsdag 13 november 2012

  Fijn stuk, Nadia. Ook al ben ik het niet altijd eens met wat je schrijft, ik hoop dat je gaat blijven deelnemen aan het gladiatorendebat. Maar een meta-stukje mag ook :)

 • door Marc Vandepitte op dinsdag 13 november 2012

  Goed werk Nadia. Dat M. Doornaert en Cie (en de commerciële media) het de moeite vinden om je aan te vallen, bewijst dat je een gevoelige snaar geraakt hebt. Het klimaat verbetert er in elk geval niet op. Scherpe analyses als die van jou zijn meer dan ooit nodig.

  • door Pleimion op dinsdag 13 november 2012

   'Dat M. Doornaert en Cie (en de commerciële media) het de moeite vinden om je aan te vallen, bewijst dat je een gevoelige snaar geraakt hebt.'

   Dat Nadia Fadil liever naast de kwestie antwoordt dan concreet in te gaan op de geformuleerde kritiek (dat van 'wijken temmen', weet u wel), bewijst dan weer dat Doornaert en co wel degelijk een punt hebben. Beetje flauw om eerst zelf het debat op gang te trekken en als er tegenwind komt, snel het petje van wetenschapper op te zetten de discussie te ontlopen.

 • door Ria Willems op dinsdag 13 november 2012

  Beste Nadia, Ik lees telkens met veel aandacht de analyses die je maakt. Ik maak nog steeds dankbaar gebruik van de kritische en breed maatschappelijk gekaderde inzichten over het hoofddoekendebat waarover je jaren geleden publiceerde als ik les geef aan mijn studenten.

 • door David op dinsdag 13 november 2012

  @Nadia. Je opmerking over wijken 'temmen' en "controleren" blijft onbegrijpelijk. Je critici hebben daar - terecht - aanstoot van genomen. Het is de taak van de overheid om te investeren in die wijken - van onderuit, maar ik lees weinig over de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mannen die vrouwen seksueel intimideren. Zij moeten als het ware minst van al inspanningen doen om te 'veranderen'.

 • door RIK PINXTEN op dinsdag 13 november 2012

  Schitterend stuk. Inderdaad, antropologie en sociologie van ons niet kunnen omgaan met verschil is vandaag gedoemd. Waarin een cultuur dus blind en klein kan zijn.

  • door Dave op dinsdag 13 november 2012

   De houding van de Arabische mannen in Brussel is voornamelijk het gevolg is van hun uitsluiting van de maatschappij, zegt u. Dan zou het ook zo moeten zijn, dat dit in de Arabische wereld niet het geval is? In pakweg Afghanistan, Pakistan en Saoudi-Arabië worden vrouwen en homoseksuelen dus niet uitgesloten, maar kunnen ze in alle vrijheid over straat lopen, in de kledij die zij willen?

   De vergelijking met het Christendom loopt ook mank. In Christelijke landen staat op homoseksualiteit niet de doodstraf.

   Het zal pas verbeteren wanneer moslims (eindelijk) hun Renaissance beleven, en terug gaan beseffen dat de Islam een zaak is tussen de persoon en Allah, en niemand anders (zo staat het ook letterlijk in de Koran). Zoals de Islam nu wordt toegepast is het geen gewone religie meer maar een (uiterst rechtse) ideologie.

   • door Dave op dinsdag 13 november 2012

    Excuses, dit antwoord was niet tot u gericht!

  • door Bram op woensdag 14 november 2012

   Leren omgaan met verschillen... het ontbreekt nog steeds in vele regionen van ons samenleven. Niet in onderwijs, nauwelijks in beleidsvoering, afwezig in de beeldvorming van media allerhande. Leren omgaan met verschillen... dé meest waardevolle les in ieders leven én voor een samenleving. Omgaan met verschillen... de weg naar de toekomst.

 • door Frank Vanspauwen op dinsdag 13 november 2012

  Hypermasculiniteit heb ik niet alleen aangetroffen bij mannen die uit het systeem worden geweerd. Integendeel. Ik heb jaren gefunctioneerd in een werkomgeving waar de normen als volgt waren: - werken van 7 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds; - grijs pak, omdat managers nu eenmaal grijze pakken dragen ( ik heb er veel versleten grijze broeken aan overgehouden); - casual friday: merkkleding die op dat moment in is; - op het einde van casual friday: zuipen; - gespreksonderwerpen tijdens het middageten: voetbal, auto's, elektronische gadgets en babes; - hoe meer buzzwoorden, hoe beter; - seksistische opmerkingen over vrouwelijke collega's; - porno rondmailen; - teambuilding: racen en paintball; - carrièreplanning: omhoog, anders eruit; - ziek zijn is voor watjes; hoe minder dagen factureerbaar, hoe slechter voor je eindejaarsgesprek

  • door Bruno Delarue op woensdag 14 november 2012

   Natuurlijk Frans, men kan over alles een theorie uitvissen, maar dat is wel goed voor marketing strategen: echte mannen drinken dat bier, moderne vrouwen rijden met zo een auto,.. Maar onbetanterikken zijn gewoon onberanterikken. Ik heb nog last gehad met hyperfemininiteit van vrouwen, of het waren vrouwen met hypermasculiniteit gedrag. Maar ja, je kunt er natuurlijk een massa theorieën over uitvinden, maar het is heel simpel, mannen, vrouwen, kinderen, moslims, pastoors, nonnen en sociaal assistenten kunnen heel grof doen als er geen belemmeringen voor zijn. In extreem zie je dat in oorlogen.

   Ik heb er ook een filmpje van gemaakt.

   http://www.youtube.com/watch?v=24I1UcNqxI8

 • door Dave op dinsdag 13 november 2012

  De houding van de Arabische mannen in Brussel is voornamelijk het gevolg is van hun uitsluiting van de maatschappij, zegt u. Dan zou het ook zo moeten zijn, dat dit in de Arabische wereld niet het geval is? In pakweg Afghanistan, Pakistan en Saoudi-Arabië worden vrouwen en homoseksuelen dus niet uitgesloten, maar kunnen ze in alle vrijheid over straat lopen, in de kledij die zij willen?

  De vergelijking met het Christendom loopt ook mank. In Christelijke landen staat op homoseksualiteit niet de doodstraf.

  Het zal pas verbeteren wanneer moslims (eindelijk) hun Renaissance beleven, en terug gaan beseffen dat de Islam een zaak is tussen de persoon en Allah, en niemand anders (zo staat het ook letterlijk in de Koran). Zoals de Islam nu wordt toegepast is het geen gewone religie meer maar een (uiterst rechtse) ideologie.

  • door MM op woensdag 14 november 2012

   @ Dave

   Ik kan wel begrijpen dat in de overheersende anti-islam context (die eigenlijk een anti-moslim context is) in Belgie/Europa het moeilijk is om de zin voor nuance of kritische geest hoog te houden...Maar ik ga ervan uit dat u toch slimmer bent dan om de meute achterna te lopen (gestuurd door nedia, politiek en bepaalde 'islam-kenners' als de van Rooys). Het is merkwaardig dat u er net de meest conservatieve moslimlanden uitpikt om uw 'punt' te maken. Blijkbaar nog nooit gehoord van de brede diversiteit in de Islam. Blijkbaar nog nooit gehoord dat de situatie in pakweg Tunesie radicaal verschilt van Saoudie-Arabie? Blijkbaar nog niet gehoord dat bepaalde conservatieve houdingen en denkwijzen eerder te maken hebben met de sociaal-economische ontwikkeling van bepaalde lagen van de bevolking in moslimlanden dan met 'de Islam' op zich? Waarom denkt u dat men op 'het platteland' die fenomenen eerder aantreft dan in de steden? Blijkbaar nooit gehoord van hoge graad van ontwikkeling van de Afghaanse vrouwen vooraleer de VS het land de verdoemnis inholp met de meest conservatieve islamitische 'moejdhaidien' te steunen en te bewapenen? Blijkbaar niet gehoord dat Saoudie-Arabie en tot voor kort Pakistan net heel trouwe bondgenoten waren van de Westerse belangen in de regio? Als je dan toch eenzijdig bezig wil zijn...Ik nodig u uit om de situatie van holebies te gaan bekijken in oer-katholieke landen als Polen en Kroatie bijvoorbeeld. Of het geweld waaraan holebies blootstaan in bepaalde Christelijke Afrikaanse landen (om maar van het gewelddadige incidenten te zwijgen die in West-Europa plaatsgrijpt tegen holebis en deze zijn niet altijd aan de 'bruine man' te wijten). Maw het fenomeen is veel complexer dan uw simplisme Islam/moslims slecht/homofoob/sexistisch versus 'wij'/christelijk/goed/niet-sexistisch/voor gendergelijkheid. Zoals het reeds werd gesteld 'wij' zijn ook niet volledig vrij van sexisme, enz...

   • door Gert B op donderdag 15 november 2012

    Het is merkwaardig dat u er net het (alleszins tot voor kort) meest seculiere/liberale moslimland uitpikt om uw 'punt' te maken.

    “Blijkbaar nog nooit gehoord dat de situatie in pakweg Tunesie radicaal verschilt van Saoudie-Arabie?” => Inderdaad, in S-A wordt een verkrachte vrouw gestenigd, in Tunesië wordt ze alleen maar aangeklaagd voor zedenschennis (http://www.amnesty.org/en/news/tunisia-woman-allegedly-raped-police-may-face-jail-time-2012-09-27). Een radicaal verschil, en we kunnen dat technisch gezien zelfs een vooruitgang noemen. Aan dat tempo geraakt verkrachting misschien zelfs in het strafwetboek (voor de verkrachter dan) tegen pakweg het jaar 3000.

    “Blijkbaar nog niet gehoord dat bepaalde conservatieve houdingen en denkwijzen eerder te maken hebben met de sociaal-economische ontwikkeling van bepaalde lagen van de bevolking in moslimlanden dan met 'de Islam' op zich?” => Wat is oorzaak en wat is gevolg? Blijkbaar nog niet gehoord dat de sociaal-economische onderontwikkeling van (moslims in) moslimlanden) mee een gevolg is van een onderwijs gefocust op religieuze indoctrinatie (het leren reciteren van de volledige Koran in het Arabisch, of ze er nu een jota van begrijpen of niet) en een vertekening van de geschiedenis, op loyaliteit in plaats van kennis en individuele ontplooiing en op verheerlijking in plaats van het vrije denken, alsook van de passieve en initiatiefafwijzende houding die gepropageerd wordt door de islam (“inch'allah”: als god het wil, doe dus vooral zelf geen inspanning om iets te bereiken in het leven, samen met “bakshish” (fooi) hét ordewoord) en vooral door het afblokken en als een bedreiging beschouwen van het potentieel van de helft van de bevolking.

    “Waarom denkt u dat men op 'het platteland' die fenomenen eerder aantreft dan in de steden?” => Tunis (cfr. supra) is de hoofdstad van Tunesië met 2 miljoen inwoners, en het Tahrirplein, toneel van openbare verkrachtingen en talloze dagelijkse aanrandingen, ligt in de Egyptische hoofdstad Caïro, een megapolis met meer dan 18 miljoen inwoners en het “intellectuele centrum” van de Arabisch-islamitische wereld. “A 2008 report by the Egyptian Center for Women's Rights says two-thirds of women in Egypt experienced sexual harassment on a daily basis”: http://www.cbc.ca/news/world/story/2012/06/08/egypt-marchers-assaulted.html. U leest het goed: 2/3 van alle vrouwen! Dagelijks! En wat dacht u van de uitspraak “When I want a sex-slave, I go to the market and pick whichever female I desire and buy her” van de vooraanstaande Egyptische godsdienstgeleerde Abu Ishaq Al Huwaini (lezen op eigen risico, best met het kotszakje binnen handbereik: deze godsdienstgeleerde is ook voorstander van o.a. (weliswaar enkel christelijke) slavernij en vrouwen- en kinderhandel: http://www.raymondibrahim.com/muslim-persecution-of-christians/raped-and-ransacked-in-the-muslim-world/).

    “Blijkbaar nooit gehoord van hoge graad van ontwikkeling van de Afghaanse vrouwen vooraleer de VS het land de verdoemnis inholp met de meest conservatieve islamitische 'moejdhaidien' te steunen en te bewapenen?” => U schrijft het zelf al: dat was in de periode dat het atheïsme van de Sovjet-Unie de islam onder de knoet hield. Sinds de islam terug aan de macht is, is de situatie er voor vrouwen verschrikkelijk.

    “Blijkbaar niet gehoord dat Saoudie-Arabie en tot voor kort Pakistan net heel trouwe bondgenoten waren van de Westerse belangen in de regio?” => Wat heeft dat er mee te maken? Zijn misogynie en homofobie wél aanvaardbaar als het westerse bondgenoten zijn?

    Uw vergelijking met oer-katholieke en Afrikaanse landen is naast de kwestie. Dat er ook vrouwen- en homohaat bestaat in andere culturen/religies is geen rechtvaardiging voor en staat totaal niet in verhouding tot de barbaarse ideologische vormen die dit in de islam aanneemt. All religions suck, but some religions suck more than others.

 • door Thomas d'Ursel op vrijdag 23 november 2012

  Het "kaderen" van Nadia heeft een zweem van cognitieve consonantie en doorstaat de criteria van wetenschappelijkheid m.i. niet. Zowel these (sexistische allochtonen) als antithese (niet-sexistische allochtonen) kunnen verklaard worden door haar theorie van "hypermasculiniteit". Ik ben dan ook zeer benieuwd naar een volgend opiniestuk waarin arabisch sexisme in het Midden Oosten of in Noord Afrika wordt uitgelegd. Als je sexisme niet wil veroordelen dan is dat prima, maar doe aub niet alsof het zich spontaan manifesteert bij een willekeurige materieel gedepriveerde of statusgedepriveerde groepen. Bovenstaand stukje is onversneden ideologie en voorzien van huizenhoge oogkleppen. Een typisch marxistisch verklaringskader waarin elk maatschappelijk verschijnsel ten volle kan teruggevoerd worden op materiele oorzaken. Hierbij dragen het handelend voorwerp van maatschappelijke verschijnselen de verantwoordelijkheid, maar slecht de samenleving die de materiele oorzaken laat bestaan. Als socioloog begrijp ik de belangrijke impact van materiele oorzaken op menselijk gedrag, maar er is een nog grotere bibiliotheek die de impact van culturele en sociale oorzaken uit de doeken doet. Dit is een typisch stuk dat wel de krantenverkoop opstuwt maar het maatschappelijk debat geen millimeter verder brengt; het zorgt slechts voor polarisatie door het debat te vergiftigen met ideologische drogredeneringen.

 • door Bruno Delarue op zondag 2 december 2012
Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties