Bron: Incirlik Air Base
Oproep, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Brussel - Furia

Veranker de zorgcentra na seksueel geweld in elke centrumstad

Een jaar geleden ging het pilootproject met specifieke zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld van start op 3 plaatsen: Gent (UZGent), Brussel (UMC Sint-Pieter) en Luik (UMC Luik). In een zorgcentrum na seksueel geweld kunnen slachtoffers 24 op 24 uur en 7 op 7 dagen terecht bij een multidisciplinair en gespecialiseerd team voor zowel medische en psychosociale zorg als voor het forensisch onderzoek en het indienen van een klacht. Zo worden slachtoffers niet langer van het kastje naar de muur gestuurd en professioneel bijgestaan.

donderdag 22 november 2018 12:39
Spread the love

Een zorgcentrum na seksueel geweld in elke centrumstad

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir maakt vandaag de balans op. ?De toevloed aan slachtoffers overstijgt de verwachtingen. Het is dan ook hoog tijd dat de zorgcentra na seksueel geweld een permanent karakter krijgen in plaats van een voorlopige verlenging met een jaar.

De centra beantwoorden aan een concrete nood. En zo kan de opgebouwde expertise behouden en verder ontwikkeld worden. Bovendien moet het project verder uitgerold worden: een zorgcentrum na seksueel geweld in elke centrumstad. Het is onaanvaardbaar dat de kwaliteit van de hulp voor slachtoffers van seksueel geweld afhangt van de plaats waar je woont. 

De nood is hoog 

Bijna 14 procent van de Belgische vrouwen werd sinds de leeftijd van 18 jaar slachtoffer van seksueel geweld. Er zijn gemiddeld 8 aangiftes van verkrachting of aanranding van de eerbaarheid per dag. Dat is slechts het topje van de ijsberg omdat de meerderheid van de slachtoffers geen klacht indient uit schaamte of angst.

In 2/3 van de gevallen van seksueel geweld is de dader een bekende van het slachtoffer. In de helft van de gevallen gaat het om de partner of ex-partner. Als klacht wordt ingediend, leidt dat in de helft van de gevallen tot seponering. Voor de helft hiervan omdat er onvoldoende bewijs is. In een kwart omdat de dader onbekend is. 

Een informatiecampagne die oog heeft voor kwetsbare groepen

Slachtoffers kunnen gratis en rechtstreeks terecht in de zorgcentra na seksueel geweld. Ze hoeven niet eerst naar de politie te stappen. En dat kan ook als ze niet of niet meteen een klacht indienen. Dat weten de meesten niet.

Een informatiecampagne moet de zorgcentra na seksueel geweld beter bekend maken bij het brede publiek. En dat geldt des te meer voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld vluchtelingen waarvan velen al seksueel geweld meemaakten. De informatie moet dan ook op maat van de verschillende doelgroepen. 

Actie op de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen

Zondag verzamelt Mirabal, een breed platform van vrouwen- en andere middenveldorganisaties, in Brussel op de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. Mirabal wil dat de Belgische overheid van de strijd tegen geweld op vrouwen een prioriteit te maakt.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!