Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ik wil graag vandaag starten met een persoonlijke getuigenis. Elk jaar geef ik een vak, inleiding tot de antropologie, aan een grote groep eerstejaars studenten aan de universiteit van Leuven. Het is een vak dat ik heel graag geef, net omdat het mij de opportuniteit stelt om honderden Vlaamse jon...

Met grote bezorgdheid vernamen we het ontslag van Rachida Lamrabet bij Unia, de Interfederale instelling voor gelijke kansen en racismebestrijding. Sinds zestien jaar werkte Rachida Lamrabet als juriste bij de organisatie. Daarnaast slaagde Rachida Lamrabet erin om een succesvol parcours als aute...

De mislukking voorbij

© Sofie Decleene Multiculturalisme. Het is een -isme dat er te veel aan lijkt te zijn, in een tijdperk dat de strijd heeft aangebonden tegen alle vormen van ‘-ismen’: populisme, socialisme, liberalisme, fascisme. Multicul...

De repressieve dwang van de vrijheid in het racismedebat

Vrijheid is een hoog goed. Zo wordt ons althans geleerd. Niet alleen trachten ‘hogere beschavingen’ (voor hen die hier nog in geloven) zich te onderscheiden doorheen de mate van vrijheid waarme...

“Mijn ervaring is echter dat het vertoog van het postmoderne niet iets nieuws heeft voortgebracht, maar een soort erkenning van waar identiteit altijd al mee te maken had. In die zin wil ik het algemene gevoel herdefiniëren dat steeds meer mensen over zichzelf schijnen te hebben – da...

In haar boek wil de auteur een inkijk bieden op de verzuchtingen en verlangens van drie vrouwen die twee zaken met elkaar gemeen hebben: ze zijn of waren gehuwd en ze delen de geschiedenis van de migratie uit Turkije. Twee elementen die niet enkel biografische gegevens zijn, maar waa...

België maakt zich sinds een aantal weken zorgen over jonge moslims die naar Syrië trekken om de wapens op te nemen tegen het Assad-regime. Verschillende analisten werden daarom aangesproken om hun visie ter zake te bieden. De diagnose luidt unisono: het gaat om een ontredderde groep ...

Het intellectuele gladiatorendebat Het maatschappelijk debat, of althans wat we vaak als maatschappelijk debat begrijpen, fungeert als een van de plekken waarin tegenstrijdige meningen elkaar – het liefst met harde hand – confronteren. Althans, zo willen we het graag zien. Begrijp h...

Allochtoon. Einde van een term. Niet van het autochtoniedenken

Het is zover. De term allochtoon is niet meer. Een begrip dat menige jaren een doorn in het oog was van velen, en vaak voor de nodige misverstanden of beroering zorgde (“hoe moeten we ‘jullie’ anders noemen?” luidt immers dan de vraag). Een term die in de jaren negentig haar intrede ...

Het is echter belangrijk om - los van de media-hetze rond deze reportage (waartoe deze tekst onvermijdelijk ook bijdraagt) - toch even stil te staan bij dit voorval, evenals bij de elementen die het aanbrengt. Want meer dan enkel een reportage te zijn over een vrouw die lastiggevalle...

Load More