Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Analyse

Griekse premier Papadimos laat zijn ware aard zien

Toen Georgos Papandreou in november 2011 aftrad als premier van Griekenland, slaakte de Griekse bevolking een zucht van verlichting. Hij was de verpersoonlijking geworden van een barbaars maar mislukt besparingsbeleid. De vreugde was wel niet zo groot als die van de Italianen toen zij van Berlusconi verlost waren, maar de ontnuchtering met technocraat Papadimos als premier is wel dezelfde.
zondag 8 januari 2012

Aanvankelijk dachten de Grieken immers dat Loukas Papadimos een ander beleid zou voeren en Griekenland zou kunnen redden van het bankroet. De man is tenslotte econoom, universiteitsprofessor en voormalig nummer 2 van de Europese Centrale Bank. Hij had Keynes bestudeerd en die had toch beweerd dat besparingen en fiscale en monetaire maatregelen niet het middel zijn om een recessie tegen te gaan. Bovendien was hij geen politicus. Met zo iemand aan het roer, zou het wellicht wel de goede kant uit gaan en zouden niet opnieuw dezelfde bevolkingsgroepen worden geviseerd. Dat dacht men toch.

Maar uiteindelijk voert Papadimos natuurlijk exact hetzelfde beleid als Papandreou - een beleid dat wordt uitgestippeld door de Europese Centrale Bank (ECB), de Europese Commissie (EC) en natuurlijk ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Structurele verandering

Dat Griekenland zijn begroting op orde moet krijgen, ligt voor de hand. Het land is er de afgelopen 30 jaar niet één keer in geslaagd om zijn begroting in evenwicht te houden, laat staan een begrotingsoverschot te behalen. Dat moet nu in allerijl gebeuren en het recept is 'besparen en privatiseren'. Privatiseren lukt echter niet. Toen Papandreou in oktober 2009 aan de macht kwam, was er al sprake van privatiseringen. We zijn nu januari 2012 en er is nog niet één overheidsbedrijf geprivatiseerd. Een aantal besparingen zijn wel al doorgevoerd maar er zijn vooral heel veel extra belastingen geheven. De massale belastingsontduiking is nog steeds niet aangepakt. Er blijkt immers geen politieke wil te zijn om er iets aan te doen.

Griekenland heeft nog steeds een te grote openbare sector. Decennialang hebben politici postjes bij de overheid gecreëerd in ruil voor stemmen. Veel van die functies zijn compleet overbodig. Om ze toch een raison d'être te geven, werd een heel bureaucratisch systeem in het leven geroepen. Dat systeem maakt dat de burger door een ware hel moet om iets van de overheid gedaan te krijgen.

In zijn verkiezingscampagne in 2009 had Papandreou aangekondigd dat hij structurele veranderingen zou doorvoeren om hier paal en perk aan te stellen. De Grieken zouden volgens hem hun eigen land na 100 dagen PASOK-beleid niet meer herkennen. Anno 2012 lijkt Griekenland inderdaad in niets meer op het land dat in 2004 nog de Olympische Spelen heeft georganiseerd.

PSI

Eind oktober 2011 was een overeenkomst bereikt om een deel van de Griekse schulden kwijt te schelden. Er zou een zogenaamde 'haircut' van 50 procent worden doorgevoerd. Die werden in staatsobligaties omgezet. Het zijn vooral de banken die deze 'haircut' op zich zouden moeten nemen, hoewel het goed mogelijk is dat de sociale klassen in Griekenland mee in de klappen zullen delen, omdat ook zij in Griekse staatsobligaties hebben geïnvesteerd.

Deze haircut wordt in economische kringen PSI genoemd: 'Private Sector Involvement'. Maar de banken staan niet te springen op hier op in te gaan. Meerdere Griekse banken dreigen immers failliet te gaan bij dergelijke operatie. Ondertussen wordt hoe langer hoe duidelijker dat deze 50 procent 'haircut' Griekenland niet zal kunnen redden. Tevens dringt Europees Centrale Bankier Athanasios Orphanides, Cypriotisch lid van de Raad van Bestuur van de ECB er op aan om de 'haircut' gewoon niet uit te voeren. Dit zijn allemaal verwarrende en onduidelijke signalen, waar geen enkele marktspeler zit op te wachten en die de Griekse situatie alleen maar meer precair maakt.

Zijn besparingen het recept?

Na deze zware besparingsrondes van de afgelopen twee jaar is het begrotingstekort met 1 procent gedaald: van 10,6 procent in 2010 tot iets meer dan 9 procent, zoals op dit moment wordt geschat. Tegenover die 1 procent staat dat:

 • de officiële werkloosheid gestegen is tot 17,7 procent;
 • de zelfmoordcijfers 40 procent de hoogte zijn in geschoten en nu de hoogste zijn van heel Europa;
 • massaal veel bedrijven de boeken hebben gesloten;
 • het aantal daklozen flink is toegenomen;
 • de Grieks-Orthodoxe Kerk en liefdadigheidsorganisaties alsmaar meer gratis maaltijden moeten bereiden voor hen die nauwelijks nog geld hebben om eten te kunnen kopen;
 • kinderen in de klassen flauwvallen van de honger;
 • gehandicapten geen subsidies meer krijgen van de overheid;
 • duizenden jonge Grieken het land hebben verlaten op zoek naar een betere toekomst elders (voornamelijk in Duitsland en Australië);
 • de rijken hun geld al naar buiten Griekenland versast hebben en het hebben belegd in belastingsparadijzen.

Bezwaarlijk een goed palmares voor de Griekse overheid, ook geen hoopgevend beeld dat het in de toekomst beter zal worden met het land. Ondertussen is de prijs van elektriciteit met 12 procent de hoogte in gegaan. Nu er een EU-embargo tegen olie uit Iran is, dreigt er tevens een acuut brandstoftekort in Griekenland (dat 35 procent van zijn olie uit deze Golfstaat betrekt). Bovendien, nog steeds dreigt het bankroet - je kan je dus terecht afvragen hoe efficiënt die besparingen wel zijn. Sprak daar iemand over John Maynard Keynes?

Bangmakerij

De Grieken pikken het hoe langer hoe minder, zoals op 6 januari 2012 weer te merken was. Bij de zegening van de wateren tijdens het Epifaniefeest, een groot feest voor de Grieks-Orthdoxe kerk, werden de president en heel wat politici over heel Griekenland weer eens uitgejouwd. Toch was de reactie minder heftig dan op 28 oktober 2011.

Misschien zijn de Grieken bang. De beleidsvoerders proberen er immers de schrik goed in te jagen. Een kleine week geleden gaf de voorzitter van de Griekse Nationale Bank, Georgos Provopoulos, nog aan dat een terugkeer naar de drachme een 'ware hel' zou zijn voor de Grieken en dat de samenleving in een situatie zou terechtkomen die aan de jaren '50 doet denken. Premier Papadimos zei dan weer dat Griekenland de overeenkomst met zijn partners op de letter moet naleven, want dat er anders geen verdere hulp meer zou komen en dat er dan een lelijk bankroet zit aan te komen eind maart.

Loonkost omlaag

Daarmee laat hij voor het eerst zijn tanden zien. Terwijl heel wat politici in de media al hebben verkondigd dat er voor hen grenzen zijn, zegt Papadimos dat de enige grens voor hem de redding van het land is. Dramatische woorden en zijn voorstel om het land te redden is om nog maar eens meer belastingen te gaan heffen en de lonen in de privésector te gaan beperken. Het 13de en 14de maandloon dat werknemers in Griekenland krijgen (en wat je zou kunnen vergelijken met het vakantiegeld in België), zou ook moeten worden afgeschaft. Ook het voltijdse minimumloon dat momenteel op 751 euro bruto staat, moet naar beneden.

Dat zouden trouwens allemaal maatregelen zijn die door de troïka van het Europees Voorzitterschap worden geëist (de troïka is het driemanschap van de huidige voorzitter Denemarken, de vorige Polen en de volgende Cyprus). Griekenland moet immers concurrentiëler worden en dat kan alleen maar als de loonkost naar beneden gaat. Papadimos merkte nog even doodleuk op dat de lonen in de buurlanden van Griekenland 200 tot 300 euro per maand bedragen. Dergelijke opmerking wijst er voor de Grieken op dat dit de richting is waar het beleid van Papadimos naartoe gaat.

De privésector in Griekenland is echter niet concurrentieel omdat hij het geld moest opbrengen waarmee de grote, logge, openbare sector draaiende kon worden gehouden. De belastingen die bedrijven moeten betalen liggen vrij hoog, heel wat hoger dan in de omringende landen (en zelfs hoger dan in veel eurolanden). Het ziet er naar uit dat die bijdragen niet naar beneden gaan en dus de Griekse economie op die manier niet aantrekkelijker maken.

Het is eigenlijk zeer moeilijk te begrijpen dat dit recept verder wordt gevolgd in Griekenland, terwijl toch bewezen is dat dit niet de manier is om de problemen op te lossen. Je creëert immers een enorme grote klasse van armen, maar het begrotingstekort werk je er niet mee weg. Dit beleid wordt bovendien gevoerd door economen en professoren. Dit geeft eerder de indruk dat deze lieden ofwel niet goed beslagen zijn in hun vak, ofwel een bewuste politiek voeren die tot algemene verarming leidt. De voorbije jaren is de koopkracht van de ambtenaren al flink gedaald. Als nu ook nog eens de koopkracht van de werknemers in de privésector daalt, dan is het toch duidelijk dat de rest van de economie stilaan helemaal instort.

De bijkomende bedreiging die Papadimos uitsprak is namelijk dat Griekenland de euro zal moeten opgeven als deze extra besparingsmaatregelen er niet door komen. Uit een recente enquête blijkt echter dat 77 procent van de Grieken de euro niet willen opgeven, maar als de last te zwaar wordt is het mogelijk dat deze steun afbrokkelt. Uiteindelijk is 0 euro slechts evenveel waard als 0 drachme. Niets.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

31 reacties

 • door svdl op maandag 9 januari 2012

  Beste Bruno, Waar is verderde beschrijving over de latente rijkdom die in Griekenland bij een kleine elite vastzit? Waar is de beschouwing over de Reders? Over de Oligarchie? Ik mis die cijfers in uw artikel, want nu lijkt het in uw artikel alsof er geen geld is in Griekse handen, maar er is veel geld, héél veel geld, maar goed verstopt (en ondermeer op zwitserse bankrekeningen) Hmmmmm... Zie ook "Hoe Durven ze" van Peter Mertens (Stukje over de EU, Griekenland en Duitsland)

  • door BrunoT op maandag 9 januari 2012

   @svdl - die verdere beschrijving is voer voor een heel nieuw artikel. De enige rijkdom die op dit moment nog in Griekenland zit, is het onroerend goed. Het geld van de rijke Grieken, de reders en ook de politici, zit al lang in Zwitserland of in off-shore paradijzen. De cijfers kan ik niet geven, want ze zijn niet gekend: de Griekse overheid beweert trouwens dat ze niet aan het geld aan kan.

   Wat ik wilde aangeven, is dat er geen geld meer is in de handen van de Grieken die nu worden opgeroepen om te betalen. Zij die wel geld hebben, goed verstopt weliswaar, blijven buiten schot.

   Overigens zou er ook heel wat geld in Nederland zitten. Lees het volgend artikel in De Pers er eens op na. http://www.depers.nl/economie/619538/Grieks-geld-in-Holland.html

   • door Jvm op maandag 9 januari 2012

    SDVL leest eens een boek, is meteen overtuigd van het grote gelijk van zijn held en geeft dan nog commentaar op het gebrek aan kritisch denken bij anderen. Go figure:)

    • door Herbert op maandag 9 januari 2012

     Jvm, qua kritisch denken kan uw opmerking ook wel tellen. Een inhoudelijke bedenking zou niet misstaan en zeker geapprecieerd worden!

    • door svdl op maandag 9 januari 2012

     'k heb reeds gemeld op een andere thread dat ik zulke lege inhoudsloze reacties als die JVM, simpelweg afdoe als "troll-alert" er is geen inhoudelijk perspectief meer mogelijk met dit heerschap. Heb alle argumenten al uitgeput en enige wat ik krijg van hem is een naald die blijft hangen... of "tu quoque", "ad hominem" of "Noord Korea -uitbarstingen" Tja... Troll-alert dus

    • door judith spotbeen op maandag 9 januari 2012

     Jvm, Indien u denkt dat wat in het boek staat niet correct is, weerleg het dan in plaats van commentaar te geven

   • door svdl op maandag 9 januari 2012

    Bedankt voor het antwoord. Klopt inderdaad zoals je zegt... HET griekse geld zit goed weggestopt, verborgen en beschermd. Wat de Griekse overheid beweert is natuurlijk te verwachten :-) Beeld je een bank in waar een overval aanwezig is en waar buiten vlucht/uitkijk -handlangers staan vermomd als veiligheids-personeel van de bank, die beweren: "we kunnen er niets aan doen"

 • door froels op maandag 9 januari 2012

  Ik lees in dit artikel o.m.: "Griekenland heeft nog steeds een te grote openbare sector. Decennialang hebben politici postjes bij de overheid gecreëerd in ruil voor stemmen. Veel van die functies zijn compleet overbodig "De privésector in Griekenland is echter niet concurrentieel omdat hij het geld moest opbrengen waarmee de grote, logge, openbare sector draaiende kon worden gehouden. De belastingen die bedrijven moeten betalen liggen vrij hoog, heel wat hoger dan in de omringende landen (en zelfs hoger dan in veel eurolanden). Het ziet er naar uit dat die bijdragen niet naar beneden gaan en dus de Griekse economie op die manier niet aantrekkelijker maken". Dat klinkt nu precies zoals bij ons de N-VA zegt over Wallonië. Te grote openbare sector? Teveel belastingen op bedrjiven? (maar die betalen ze niet, staat dan elders). Gaarne uw bronnen aub. Tijdens de gedachtenwisseling met andere lezers werd duidelijk dat sommige Grieken heel veel verdiend hebben, en die winst goed opgeborgen hebben. Natuurlijk zou een wet hen kunnen verplichten hun buitenlandse rekeningen te openen, en die te belasten. Maar dat gaat Papademos niet doen, hij lijkt een overtuigd voorstander van kapitaalsaccumulatie in handen van ondernemers en financiers, en zijn visie is wijdverspreid.

  • door BrunoT op maandag 9 januari 2012

   Beste Frank, de bedrijfstaks in Griekenland bedraagt 25%. Het is nog niet het niveau van België, maar het is meer dan alle buurlanden.

 • door Ludo Keersmaekers op maandag 9 januari 2012

  Ik begrijp niet waarom Bruno Tersago zegt dat overheidsbedrijven moeten geprivatiseerd worden . Dan gaan deze toch opgekocht worden door Duitse of andere Europese groepen en Griekenland nog minder onafhankelijk maken .

  • door Jvm op maandag 9 januari 2012

   [title]Beste SVDL, Het is makkelijk[/title]Beste SVDL,

   Het is makkelijk om kritiek af te doen als "troll-alert", wat dat ook mag betekenen. Zo hebt u dat ook gedaan in het artikel omtrent de Muffin-man, om vervolgens geen commentaar meer te geven. Makkelijk, maar intellectueel nogal gammel. Ik zou de vraag liever omkeren: u hebt het hier over Griekse rederijen. Kan u mij misschien aantonen waar hun schuld in de crisis ligt, met gerichte cijfers? Alvast bedankt.

   • door svdl op maandag 9 januari 2012

    Troll --> http://nl.wikipedia.org/wiki/Trol_%28internet%29 U maakt het mij hierin gemakkelijk dat is een heel andere nuance. Inhoudelijk argumentatie betreffende Griekenland reeds in menige discussies met ene Jan Peeters... Gebruik de zoekfunctie van DWM en op de term "Griekenland".. U vind meerdere argumenten in opmerkingen, reacties van mij in de post's eronder. Als bron wil ik nog even (nogmaals....) het boek van Peter Mertens meegegeven "Hoe durven ze". (Herhaling: onder het motto "eerst lezen, dan lullen" - en niet andersom) Referentie: de stukjes over Griekenland, Duitsland en de geschiedenis van de EU....

    Grieks rederijen: u moet om te beginnen slechts één cijfer onthouden: het cijfer 0! en dan weet u echt alles wat er te zeggen valt over belastingen die rederijen moesten betalen (0% = 0 euro) Hier kan u alvast mee weg en alle andere details zijn herhaling, herhaling en herhaling. Maar ik meen u al eerder tegengekomen te zijn in discussies over Griekenland, dus u moet niet doen alsof u uit de lucht valt (dito als misleiding van bezoekers op deze thread) Overigens had u reeds beweerd dat u niet meer ging reageren op mij :-) Awel, komt er nog wat van? search: jvm + griekenland ==> http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/06/15/griekenland-aan-de-rand-en-welke-gevolgen-dat-heeft-voor-ons http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/15/het-jaar-dat-bankiers-eerste-minister-werden

    Voor de rest: iedereen kan uw loze bewering met als referentie het artikel over de muffin man checken. U hebt genoeg antwoord en argument gekregen van mij en anderen. U wil gewoon niet lezen. selectieve leesblindheid? Slecht karakter? Wie zal het zeggen? De definitie van Troll wordt daar door U als voorbeeld mooi aangetoond. Een referentie vanuit Wikipedia zou niet misstaan. Veel leesplezier.

  • door froels op maandag 9 januari 2012

   Achter de raad "privatiseren" schuilt een hele maatschappij visie. Beter is kapitaal in privé handen, die gaan daar creatief mee om. Integendeel de overheid geeft het alleen maar uit (ik herhaal wat we dagelijks horen en lezen). De achtergrond is ook: het resultaat, nl dat de overheden, dus het publiek, minder bezit, en privé groepen méér. Denk bvb aan de "oligarchen" in de vroegere SovjetUnie: die waren plots eigenaar van al de grote staatseigendommen. Privé groepen verkondigen al jaren deze "oplossing". Overheidsbezit is misbruik, dat horen we voortdurend. Privatiseren is ook een snelle manier om de schulden van de overheden terug te betalen aan de ontleners (banken...).

  • door BrunoT op maandag 9 januari 2012

   Beste Ludo, de boodschapper niet verwarrem met het beleid, aub! Ik schrijf dat er moet worden geprivatiseerd, maar dat is niet mijn persoonlijke mening. Dat staat in de overeenkomst die Griekenland heeft afgesloten met de partners die het land nog geld lenen. Of privatisering de weg uit de crisis is, daar spreek ik me niet over uit.

 • door geen bezwets op maandag 9 januari 2012

  " Griekenland heeft nog steeds een te grote openbare sector. Decennialang hebben politici postjes bij de overheid gecreëerd in ruil voor stemmen. Veel van die functies zijn compleet overbodig. Om ze toch een raison d'être te geven, werd een heel bureaucratisch systeem in het leven geroepen. Dat systeem maakt dat de burger door een ware hel moet om iets van de overheid gedaan te krijgen. "

  En andersijds worden de 15 000 prive zwembaden die athene rijk is, niet aangeraakt. Ik bedoel, deze worden normaal belast bij de kadastraal inkomsten van uw woning, als die zwembaden aangegeven en dus gekend zijn (bouwvergunning).

  De grieken 'vergeten' echter deze zwembaden aan te geven aan de Griekse staat. En de talrkijke bureaucraten die 'werken' bij de griekse overheid, hebben geen goesting om via Google Earth te achterhalen waar zwembaden gebouwd zijn, een controle ter plaatse uit te voeren en de bijhorende kadastrale inkomsten aan te passen aan de werkelijke status van de eigendom.

  M.a.w. er wordt langs beide kanten gefoefeld dat het een lieve lust is, en dan wanneer de zaak op de klippen loopt, dan maar aankloppen bij de Belgen en Duisters en anderen Europeanen, om de Griekse staatskas weer aan te vullen, "UIT SOLIDARITEIT".

  Drop dead, Griekenland. Of verkoop een eiland om je belastingen te betalen.

  • door froels op maandag 9 januari 2012

   Ik ken de belastingswetgeving in GR niet, en nog minder de vonnissen over betwistingen. Maar bij ons worden zwembaden ook niet belast indien ze in een BVBA zitten, zie op DWM de artikels daarover (we zullen zien of dat verandert met Steven Vanackere). Ook wordt een zwembad vaak aangelegd nadat het kadastraal inkomen al is vastgesteld. Moet u uw zwembad "aangeven"? ik dacht van niet. Belastingscontroleurs kunnen enkel de wetten en regels volgen, en indien ze tevèr gaan, verliest de Staat voor de rechter. De slachtoffers van de besparingen zijn overigens minder de bezitters van pirvé zwembaden dan de gewone loon- en weddetrekkenden en kleine zelfstandigen. De financiële 'solidariteit'is vooral met de bankiers en beleggers die GR staatsobligaties bezitten, voor miljarden en miljarden (ze brengen hoge intrest op). Stel u voor dat die niet zouden terugbetaald worden...

  • door svdl op maandag 9 januari 2012

   @Gezwets: U heeft niet al te veel opgestoken of gelezen van de argumenten die de Griekse probelematiek wat dieper benaderen en Griekenland niet zien als DE griek, maar als een samenleving waar het vooral de 1% is die gesjoemeld heeft, geen of nauwelijks (legaal of illlegaal) geen belastingen betaalt en tevens eigenaar is van die zwembaden waar u het over heeft. Waar het tekort aan inkomsten voor het overheidbudget vooral daar zit waar de winsten zijn gemaakt: de reders, de oligarchie de Rijke financiele elite van Griekenland, wiens geld veilig en "zogenaamd ongenaakbaar" weggestop zit in Off-shores en Griekse banken. Neen "gezwets", 't is niet De griek, maar een klein , machtig en stinkend rijk groepje Grieken dat uw verontwaardiging en woede veroorzaakt. Je dus moeten bedoelen: "Reders, Geef je vloot af aan de Griekse bevolking, want je staat achter met belastingen" ..; zodoende dat de Grieken zelf hun toekomst in handen kunnen nemen en met de winsten van ondermeer deze rederijen, afbetalingen te kunnen doen. Je moet dus ook zeggen: "Waar zit dat Grieks geld van die kleine elite? Afdokken!"...

 • door aronjaco op maandag 9 januari 2012

  "Papadimos merkte nog even doodleuk op dat de lonen in de buurlanden van Griekenland 200 tot 300 euro per maand bedragen. Dergelijke opmerking wijst er voor de Grieken op dat dit de richting is waar het beleid van Papadimos naartoe gaat." Merkelisme in al zijn ( of haar) glorie. Of ," merkozyisme", kan ook straks. Zo begint het afbreken van onze verworvenheden, binnen onze verzorgingsstaat waar het goed is te leven. Het einde is in zicht. Het kapitaal , lees , de kapitaalvlucht van de 1 % rijken kan niet worden gestopt , laat staan dat " weggestuurde" kapitalen toch nog kunnen belast worden. Wie heeft de wil om zoiets te doen? Alleszins niemand die in alle landen ook maar iets te zeggen heeft. Waarom , omdat het beter leven is als we alles laten zoals het is ,althans voor die 1% en hun handlangers politiekers,zakkenvullers, en andere wolven. Kunnen we zoiets nog keren zonder revolutie ???? Bang maken werkt, ja, zolang het alternatief binnen het bang-zijn voordeliger is dan het niet aanvaarden van de situatie. We zijn goed op weg naar het laatste , onder de visie van " we kunnen enkel nog verliezen , dus er is niet langer een alternatief binnen het " bang-zijn". Tegelijk kan er een nieuwe economische visie opgeëist worden nl.: economie moet steeds in functie staan van een betere leefwereld. Allez , wat mij betreft , hoe rapper hoe beter. Dat er enorme groeipijnen de kop gaan opsteken is zeker , maar ja, wat niet anders kan moet dan ook maar zeker hé. Sarkozy meent het laatste bangmaak-middel te moeten gebruiken, daar waar hij zegt, dat we geen keuze hebben , ofwel gaat de euro standhouden , ofwel gaan we naar oorlog. Van demagogen gesproken !!! Maar ja, Sarkozy ziet de bui der ontevredenheid steeds lmaar toenemen, niet !! Om oorlog te voeren moeten er mensen zijn die in zoiets geloven , en die zijn er niet in ons Eurropa .

  • door Jvm op maandag 9 januari 2012

   [title]Dag SVDL, Ik meen dat ik[/title]Dag SVDL,

   Ik meen dat ik nooit grof taalgebruik hanteer, in tegenstelling tot u. Laten we discussie gewoon fair houden zonder te beginnen schelden, ok? Wat uw argumenten betreft: het spijt me, maar ik vind verwijzingen naar artikels op DWM nogal vicieus. Zo'n beetje als een Likoed-aanhanger die constant naar Joods Actueel zit te verwijzen.

   • door froels op dinsdag 10 januari 2012

    Jvm, indien men verder wil discussiëren, moet men ook Joods actueel lezen. Het originele bericht of bewijs steeds gaan checken, dat is de wetenschappeijke benadering. Soms ontdekt men dan dat er geen bewijs is. Héél nuttig.

   • door svdl op dinsdag 10 januari 2012

    ... Heel wat informatie is gewoonweg geciteerd uit rapporten van de ECB of van de raad, de comissie, de Ronde Tafel der "K"-'s, etc... ook peter mertens boek zit vol voetnoten, waarvan je kan nagaan dat de info correct is. Als je geen enkele bron aanvaardt, ook al zijn het uitspraken van "The Devil Himself" is discussie inderdaad zinloos (wat ik reeds vermoedde...)

    Ik kan anderzijds ook niet mijn tijd blijven verdoen aan u, door telkens maar dezelfde argumenten op verschillende threads te moeten herhalen op uw naald die blijft hangen: noteer "oorzaak-gevolg" en niet omdraaien--> ja? U begint telkens 'ten lange leste' van die tu quoque argumenten, falsificaties of "Noord-korea" Retoriek bovenhalen, wegens gebrek aan verdere inhoudeljike argumenten, diepgaand... Tja, dan stopt hé en is uw bedoeling meer dan duidelijk... thread na thread, telkens opnieuw doet u alsof u geen enkele argumenten van mij, Blommaert, Guignol en anderen hebt gehoord en herhaalt u uw plaat.. Dat noemen ze dus een "internet-troll"... Nogmaals moet ik u er wederom op moet wijzen dat u eerder zelf had aangegeven, niet verder te gaan met mij te discusieren... Daarvoor zijn DWM verwijzingen naar vorige threads zeer intressant! Ach ja, "wat baten kaars en bril....?"

    • door svdl op dinsdag 10 januari 2012

     Enfin, dan toch nog kort een poging: Here goes nothing:

     Het is geen geheim dat Grieks Rederijen decennia lang geen Eurocent belastingen moesten betalen en waarvan de magnaten (met stromannen in het Griekse parlement) de rijkste heerschappen van Griekenland zijn. Daarom is het ook meteen duidelijk waarom Griekenland ook meteen de Grootste handelsvloot ter werled heeft. Wie wil er nu niet onder Griekse vlag varen? Tax free! Tegelijk nam, door het openstellen van de Griekse economie voor de rijkere Eu landen, de import enorm toe, vooral vanuit Duistland. Handelsbalans werd enorm negatief. De Griekse interne economie ging kapot onde rhet EU verdrag. Maar Griekenland moest erbij ter Glorie van de sterke EU uitvoerlanden en zouden zelfs daarvoor een oogje dicht knijpen bij het "halen van de maastrichtnormen". Goldman Sachs zou wel helpen met de technische kant avn de Zaak. Ach ja, was de redenenring, Frankrijk, Italie, Ierland doen/deden dat toch ook? Het ging zelsf zo ver dat er door de corrupte Grieks regering, militaire uitgaven werden gedaan die totaal geen doel hadden. Enfin verkocht onder de uitleg turkse dreiging "blah blah blah..." De papa's en hun clan en de Griekse Oligarchie zijn één en dezelfde groep. Die zwembaden zonder taks waarvan sprake in een poging tot hetze tegen het Griekse volk ... Ze zijn alvast niet van de gewone Griekse werkende bevolking, nope... 3 keer raden van wie?

     Het is zeer logisch en begrijpelijk dat de staatsfinancieën van Griekenland op deze manier diep in het rood gingen. Geen taxen door de rijkste economische tak en de uitvoer van Griekenland ging pijl naar beneden ten voordele van de Invoer... Maar wie blijft ondertussen langer doorwerken dan de Duitsers EN met midner vakantiedagen per jaar? Idd , de gewone Griek... Diegene waar De Duitse media en pers nu op kakt... Diegene waar De Belgische media en sommige Parlementsleden op kakken. Foei toch!

     Als je weet dat al het Grieks privé geld (dusin handen van ene kleine elite) dat in off-shores en in Zwitserse banken zit) meer is dan de gehele staatsschuld van Griekenland, moeten er toch wel enkele pertinente vragen gesteld worden, nee?

     Ja er zijn mensen die zo ver gaan als zeggen: "allemaal waar" maar de Grieken hebben hunnen "pap" zelf gekozen...Maar dat is zeggen dat de Duiste bevolking van Dresden het bombardement verdiend heeft omdat ze destijds Hitler mee aan de macht hadden gebracht. En dat... dat is even - en al te (!) - grof. Met zulke mensen ben ik wel uitgepraat omdat ze volgens mij een wake up call nodig hebben en eens zien hoe ver hun menselijkheid nog werkt wanneer ze geconfronteerd worden met de taferelen van een maatschappij in vrije val, met honger, miserie, pure armoede, pijn...

     • door Jvm op dinsdag 10 januari 2012

      Voila dat bedoel ik nu net, laat me al beginnen met de eerst zin:

      "Het is geen geheim dat Grieks Rederijen decennia lang geen Eurocent belastingen moesten betalen en waarvan de magnaten (met stromannen in het Griekse parlement) de rijkste heerschappen van Griekenland zijn. "

      Kan u dat aantonen? Wie zijn die stromannen dan juist? Waar zijn de bronnen over belastingvrijstellingen?

      Dat is het grote probleem op deze site: feiten worden niet hard gemaakt en zijn louter bedoeld om een bepaald ideologisch hoger goed te dienen. En ja, daar zal ik tegen blijven reageren.

      • door BrunoT op woensdag 11 januari 2012

       Professor Internationale Relatie aan de Richmond Universiteit in Londen zal het wel weten: Griekse reders betalen geen taksen in Griekenland, gewoon omdat ze niet onder Griekse vlag varen. Ga hier maar eens in de jachthavens kijken hoeveel van die enorme jachts een Griekse vlag dragen. http://www.chathamhouse.org/publications/twt/archive/view/181097

       • door Aggathopos op woensdag 11 januari 2012

        Hierop moet ik even reageren en zeggen dat de koopvaardijboten misschien wel uitgevlagd worden, maar de jachten der rijkaards in veel gevallen zeer zeker niet. Die worden namelijk als bedrijfsvaartuig afgetrokken van de belastingen...

       • door Aggathopos op woensdag 11 januari 2012

        Talloze Vlamingen klagen wanneer buitenlandse correspondenten en media hun nieuws over België veelal uit Franstalige media plukken bij gebrek aan kennis van de Nederlandse taal, en zo een al dan niet verkeerd beeld schetsen van onze Belgische situatie, alsof wij met getrokken zwaarden tegenover elkaar staan. Hetzelfde moet ook gelden voor Griekenland. Het kan zeker geen kwaad voor een serieuze publicatie van beroep te doen op de diensten van iemand die de Griekse taal meester is en op Griekse blogs en media surft alvorens materiaal te publiceren. Dan pas wordt duidelijk hoe de vork in dit land in de steel zit: de verborgen agenda van de overheid en de reactie daarop op enkele geloofwaardige blogs zoals Pitsirikos en de krant Pontiki, op dit moment de enige bronnen van relevante en niet-gestuurde informatie over de crisissituatie in Griekenland...

       • door svdl op woensdag 11 januari 2012

        Bedankt Bruno :-) En voor de rest @JVM nogmaals: lees het boek van Peter Mertens: Het staat er allemaal in EN het is helemaal niet duur. Te bestellen via uitgeverij EPO. Hier alvast een bron (met reportage) http://www.schuttevaer.nl/nieuws/zeevaart/nid15796-griekse-reders-houden-hand-op-de-knip.html

 • door Aggathopos op dinsdag 10 januari 2012

  Ik zie dat het nieuwsbericht over die niet-aangegeven zwembaden blijkbaar is blijven hangen in Belgenland. Wel, hier is het maar een van de tientallen schandalen die elke dag aan het licht komen. En het resultaat: Jan met de pet is murw geslagen en vooral doodsbang. Het wettelijk minimumloon is afgeschaft, lonen ingestort, cao's (voor zover die bestonden) opgezegd, werklozen zijn na een jaar hun uitkering kwijt, pensioenen zijn gedecimeerd, allerlei crisisbelastingen worden via de elektriciteits- en binnenkort ook via de telefoonrekening geïnd (betalen of afgesloten!), de criminaliteit neemt hallucinante vormen aan, terwijl de veiligheidsdiensten zich vooral bezig houden met nietsdoen, het onmogelijk maken van protestacties (via infiltratie en buitensporig geweld) en de bescherming van regeringsleden... en voetbalwedstrijden uiteraard. De verkopers van peperdure veiligheidsdeuren en alarmmateriaal doen gouden zaken, de kassa's van de beveiligingsfirma's rinkelen als nooit tevoren. De immer trotse Grieken zijn op dit moment een hoopje ongeorganiseerde ellende en er is niet één geloofwaardige organisatie achter dewelke ze zich massaal kunnen/willen scharen. Ik woon op een - sowieso al achtergesteld - afgelegen eiland en moet het gelukkig niet elke dag aan den lijve ondervinden, maar tijdens mijn laatste bezoek aan Athene - begin januari - werd ik wanhopig bij de aanblik van zoveel miserie en het totale gebrek aan strijdvaardigheid, zelfs niet bij de mensen die tijdens de zomer elke dag op het Syntagmaplein stonden. De fut is eruit. Een mens wordt er niet vrolijk van...

  Groet vanop Ikaria, Wim

  • door svdl op woensdag 11 januari 2012

   Zou het ook een stilte kunnen zijn voor een nieuwe storm?

   • door BrunoT op donderdag 12 januari 2012

    ...dat hopen velen hier in Griekenland, maar het ziet er momenteel niet naar uit. Mensen stoppen heel veel energie in het hoofd boven water te houden, en het is extra moeilijk dezer dagen wegens de koude (op Kreta zelfs is een dakloze omgekomen van de kou). Op 25 maart wordt het begin van de onafhankelijkheidsstrijd van Griekenland tegen de Turken herdacht. Misschien dat we op die datum nog reactie zullen krijgen, maar tot dan zal het relatief rustig blijven, schat ik.

    • door Aggathopos op donderdag 12 januari 2012

     De enige storm woedt dezer dagen alleen op zee (en tegen mijn voordeur). Het begint erop te lijken dat de superrijken er alles aan gaan doen om Griekenland de eurozone uit te krijgen, om dan hun vele Zwitserse miljarden opnieuw in het gedevalueerde land te pompen (en wit te wassen) door alles voor een prikje op te kopen, daar de trotse bezitters van verse drachmes veel cash nodig gaan hebben... Ik hoop dat het maar een hersenschim is, maar het compleet asociale denkpatroon van de regering doet niets anders vermoeden.

    Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties