Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

LBC en Bart Staes: "EU parlement, stem niet voor CETA"

Bediendenvakbond LBC-NVK en Groen EU-parlementslid Bart Staes roepen alle Belgische europarlementsleden op om het CETA-vrijhandelsakkoord tussen Canada en de EU niet te ratificeren op 15 februari 2017. Met die stemming treedt een deel van dat verdrag al in werking nog voor de ratificatie door de nationale parlementen van alle EU-lidstaten.
dinsdag 14 februari 2017

Bediendenvakbond LBC-NVK sluit zich aan bij de oproep van de koepelorganisatie Europees verbond van Vakverenigingen (EVV) om het vrijhandelsakkoord Comprehensive Economic and Trade Agreement niet goed te keuren in het Europees Parlement. Op 15 februari 2017 wordt dat handelsverdrag ter stemming voorgelegd aan de plenaire zitting.

Internationale verdragen moeten na ondertekening door de staatshoofden of regeringsleiders van de betrokken staten ook worden voorgelegd aan de betrokken parlementen. De tekst van deze verdragen kan door de parlementen echter niet gewijzigd worden, zoals dat wel het geval is voor normaal wetgevend werk. De tekst moet in zijn geheel of aanvaard of verworpen worden door een meerderheidsstemming. Deze stemming wordt 'ratificatie' genoemd en betekent het in nationale wet omzetten van een internationaal verdrag.

'Gemengde' verdragen

In het geval van verdragen die de EU als geheel afsluit, bestaan verschillende procedures. Sommige verdragen moeten enkel door het Europees Parlement worden geratificeerd, sommige verdragen moeten na de ratificatie door het Europees Parlement ook nog door alle betrokken parlementen van de EU-lidstaten worden geratificeerd voor ze in werking kunnen treden.

Er zijn daarnaast ook 'gemengde' verdragen. Na ratificatie door het Europees Parlement treden dan reeds bepaalde delen van het betrokken verdrag in werking. Na ratificatie door de nationale parlementen wordt het gehele verdrag uitgeleverd. CETA is een 'gemengd' verdrag. Na eventuele ratificatie door het Europees Parlement worden bepaalde onderdelen van het verdrag uitgevoerd.

Ernstige bezwaren

Het EVV heeft ernstige bezwaren tegen CETA en vraagt in een brief aan de EU-parlementsleden om de Europese Commissie te bevelen het verdrag te herzien en terug de dialoog met Canada te beginnen. Tevens vragen zij hen het verdrag in zijn huidige vorm niet goed te keuren op 15 februari 2017. De voornaamste bezwaren in de open brief zijn:

 • de belofte van meer fatsoenlijke banen dankzij CETA klopt niet. De prognoses voorspellen in het meest gunstige geval een toename van de werkgelegenheid met 0,018 procent over 10 jaar. Wat wel zal toenemen is het aantal ongeschoolde en slechter betaalde banen in het geheel van de tewerkstelling. Vooral de KMO's zullen veel banen verliezen die naar grote bedrijven zullen gaan;
 • de bedrijfsrechtbanken ISDS en ICS blijven onaanvaardbaar, ook in hun herziene vorm. Bedrijven hebben er allen baat bij. Schendingen van de rechten van werknemers kunnen daarentegen niet gesanctioneerd worden door deze rechtbanken. Toekomstige sociale maatregelen zullen leiden tot zware financiële boetes 'wegens verloren winsten' of net daarom nooit worden ingevoerd;
 • er zijn geen controlemechanismen voorzien voor het garanderen van gelijke loon voor gelijk werk. Ook op vlak van leefmilieu of gezondheidszorg zijn er geen beschermingen voorzien in het verdrag.

Valentijnbrief van Groen aan Canadese premier Justin Trudeau

De fractie van de Europese groene partijen in het Europees Parlement heeft een open 'Valentijnbrief' gestuurd naar Canadees eerste minister Justin Trudeau. Daarin leggen zij hem uit waarom zij op 15 februari tegen het CETA-verdrag zullen stemmen.

Bart Staes, Belgisch EU-parlementlsid voor Groen, wikt zijn woorden niet in zijn persoonlijke verklaring voor zijn neen-stem in 'CETA is het verkeerde antwoord op Trump' op zijn website  :

“... het hele politieke discours over CETA is vals: het is een verontrustende cocktail van alternatieve feiten, fact free politics, boerenbedrog, demagogie , bangmakerij en zelfs onbenul. Zelfs Donald Trump wordt er nu bij gesleept als reden om CETA goed te keuren. Plots zijn er maar twee mogelijkheden: aan de ene kant protectionisme en isolationisme en aan de andere kant vrijhandel ... De meeste tegenstanders van CETA hebben een toch wat genuanceerder discours.”

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

3 reacties

 • door Roland Horvath op dinsdag 14 februari 2017

  Schitterend: De brief van de Groenen aan de J. Trudeau en het standpunt van Bart Staes.

  1/ De handel EU -Canada is nu ook vlot, in die zin is CETA niet nodig. Dus een bijgesteld CETA kan, maar afschaffen, om ook verborgen gebreken te elimineren, is beter.

  2./ In feite zijn de VS ook betrokken bij CETA, de meeste GMO/ multinationals in de VS hebben een dochteronderneming in Canada. Met CETA kunnen de VS dus ook uitvoeren naar de EU onder dezelfde voorwaarden als onder TTIP. In die zin is CETA = TTIP.

  Maar er is meer, de VS waren ook in de CETA onderhandelingen betrokken. In al dergelijke verdragen hebben de VS volledig vrije handel bedongen voor de tegenpartij en voor zichzelf protectie. Zo kunnen veel landbouwproducten uit ontwikkelingslanden moeilijk naar de VS maar in die landen worden landbouwproducten uit de VS vrij ingevoerd. En ze hebben zo al miljoenen boeren geruïneerd. In de EU zijn door CETA en TTIP nog geen werknemers, KMO en zelfstandigen o.a. boeren geruïneerd.

  De werkgelegenheid met 0,018% zal stijgen over 10 jaar. In 2013 heette het 0,5% in 2027. Belachelijke propaganda. Binnen de foutmarge en voorspellen op 10 jaar is onmogelijk.

  3/ CETA geeft de macht van de overheid aan GMO o.a. via het ISDS/ICS. Het kapitalisme weet te produceren maar niet te distribueren: Eerst geld aan alle toekomstige klanten en dan goederen: De 3 ziekten van het kapitalisme toe: Deregulering, privatisering en bezuinigingen annex bedrijfslasten verlagingen. Daarom is een overheid nodig als tegenmacht van de ondernemingen om normen op te leggen aan alle ondernemingen. Alsof er geen wegcode zou mogen ingevoerd worden en alleen nog de wet van de sterkste zou overblijven.

  CETA/TTIP staat voor corpocratie =laisser faire kapitalisme =fascisme =neoliberalisme.

 • door Rieteke en Corneille Van den Borne op dinsdag 14 februari 2017

  Wij zijn het als eenvoudige burgers helemaal eens met Bart Staes. Het Cetta mag er niet komen. Het Ceta dient uitsluitend op korte en lange termijn de belangen van die mensen, die er toch al heel warmpjes bijzitten

 • door patrick V. op woensdag 15 februari 2017

  Naar mijn bescheiden mening zijn al die politici en MEP's die geen graten zien in TTIP of CETA ofwel zondermeer incompetent, dan wel 100% corrupt.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties