Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Boekrecensie

Decodeer het neoliberalisme met het 'Klein lexicon van het managementsjargon'

Onze 'kostenefficiënte' besparingen, hun 'marktconforme' bonussen? Rudi Laermans, Lieven De Cauter en Karel Vanhaesebrouck ontrafelden het jargon van de media-politiek-economische elite. Geen boek om te 'lezen' maar om steeds bij de hand te hebben om ronkende verklaringen te 'vertalen' naar hun echte betekenis. Hoort op elk bureau en huistafel, klaar voor gebruik.
woensdag 26 oktober 2016

Auteurs Rudi Laermans, Lieven De Cauter en Karel Van Haesebrouck verzamelden de hippe buzzwords van de economische elite in een handig Klein lexicon van het managementsjargon. De ondertitel maakt verdere uitleg overbodig. Dit is Een Kritiek van de nieuwe newspeak.

Newspeak

Voor wie het niet weet. 'Newspeak' is een woord dat werd uitgevonden door George Orwell in zijn bekendste werk '1984' (en wie dit boek nog niet kent, of alleen van horen zeggen: kopen en lezen, nog altijd relevant). Newspeak is “spreek- of schrijftaal die de betekenis van woorden verandert om mensen ertoe te brengen op een bepaalde manier te denken”.

In hun inleiding geven de auteurs een woordje uitleg over de ideologie van het neoliberalisme, waarschijnlijk de eerste wereldomvattende ideologie die zijn eigen bestaan ontkent, meer nog, de ontkenning van het eigen bestaan is er een essentieel onderdeel van. Een voorbeeldje: een goede neoliberaal zegt niet 'sociale uitbuiting' maar 'individuele verantwoordelijkheid'.

De auteurs doen meer dan de modewoorden ontrafelen tot hun echte betekenis. Hun boek gaat over 'de axioma's die niet in vraag worden gesteld, bijvoorbeeld dat alles en iedereen als een bedrijf kan worden gerund'. Ze beperken zich ook niet tot de 'vaste waarden' van het jargon, maar verkennen ook enkele nieuwkomers, zoals 'draagvlak' of 'cocreatie'.

“Dit boekje is gebaseerd op de eenvoudige stelling dat de economisering van alles... een cruciale pijler vormt van de neoliberale hegemonie of de overheersing van het marktfundamentalisme.”

Een dagelijks werkinstrument

Neen, dit is geen boek om te 'lezen' om daarna in de boekenkast te verzeilen. Lees de inleiding en het nawoord (zeer herkenbare verwijzingen naar onder meer de vermarkting van sectoren die helemaal niet in de markt thuishoren: gezondheidszorg, onderwijs, sociale huisvesting...). Grasduin daarna wat door de inhoudstafel met de volledige lijst van besproken termen. Hou dit essentiële woordenboek voortaan bij de hand, naast je laptop, naast de tv, naast de krant en vergelijk. Hiermee herleid je de prietpraat tot zijn ware dimensie.

Voetnoten, die pagina's achteraan voor die ene zeldzame nerd die elke voetnoot naleest? Niet hier. Deze voetnoten zijn zeer nuttig. De voetnootlezer vindt er een hele reeks aan uitstekende naslagwerken voor verdere studie. Lezen dus die voetnoten.

'Bezuinigen'

Ter illustratie één sprekend voorbeeld uit het boek: bezuinigen (pagina 30-31/de → pijltjes in de tekst verwijzen naar andere woorden in het lexicon).

bezuinigen (bezuinigingspolitiek): ‘bezuinigen’ is een uitdrukking die vaak wordt gebruikt in combinatie met de woorden ‘noodzakelijk’ (→ TINA) en →‘efficiëntie’. Bij bezuinigingen wordt bespaard op de voorziene kosten of uitgaven: bezuinigen is synoniem van  afslanken, krimpen, beperken, snoeien, besparen, inleveren,  korten, matigen, miniseren, minder uitgeven of versoberen. De besparingen slaan op directe geldelijke middelen, infrastructuur, personeel en andere ‘resources’. De retoriek van → efficiëntie moet daarbij vaak verdoezelen dat op → effectiviteit of doeltreffendheid wordt ingeleverd: we kunnen hetzelfde (of zelfs meer) met minder middelen doen. Dat wordt beweerd, maar over de feitelijke uitkomsten wordt gezwegen. Of ze worden zodanig gekaderd dat de minnen alsnog in plussen veranderen: door het sluiten van twee deelbibliotheken kan de hoofdbibliotheek een uur langer openblijven – maar dat honderden mensen voortaan langer onderweg zijn en drie medewerkers werden ontslagen, wordt niet vermeld.

Bezuinigingen worden van overheidswege of binnen organisaties gewoonlijk als noodzakelijk, ja onvermijdelijk voorgesteld (→ TINA): ofwel bezuinigen, ofwel dreigt veel erger – de voorspelling van een gewis failliet is nooit ver weg (zie de ‘Griekse saga’). Bezuinigingspolitiek actualiseert zo het aloude mythische denken: ze brengt de idee van het noodlot opnieuw binnen in een hypermoderne context, die net doordrongen is van  keuzemogelijkheden en van het besef van contingentie: de gedachte dat alles anders kan. Een en ander kan niet zonder een meestal gekwadrateerde → framing: we hebben het noch over de oorzaken van de voorgestelde bezuinigingen (zoals manifest verkeerde beslissingen in het verleden), noch over het bredere perspectief (dat per definitie een debat mogelijk maakt over alternatieven). Bij elk kosten/baten-plaatje is langs beide kanten een discussie mogelijk in termen van → effectiviteit (de nagestreefde doelen of waarden) en → efficiëntie (de ingezette middelen). Bij bezuinigingspolitiek geldt daarentegen in de regel een strikte budgettaire logica die vertrekt van de actuele kosten en baten als onomstotelijk geven, zonder dat ook de achterliggende premissen in beeld komen. Het bestaande geldt als maatstaf, maar dat wordt  niet hardop gezegd. Bezuinigingspolitiek is daarom haast altijd het tegendeel van politiek, aangezien die per definitie berust op de discussie over alternatieven aan de hand van uiteenlopende ideologische opties. Daarom sluit ze naadloos aan bij de idee van → goed bestuur.

© 2016 EPO, Rudi Laermans, Lieven De Cauter en Karel Vanhaesebrouck

Suggestie aan de auteurs: voeg er in een volgende druk ook 'vrijhandel' en 'vrijhandelsakkoord' bij, en 'wij' (niet het 'wij' van 'u en ik' maar het 'wij' van 'wij alle winsten en jullie het werk').

Rudi Laermans, Lieven De Cauter, Karel Vanhaesebrouck. Klein lexicon van het managementsjargon. EPO, Antwerpen, 2016, 207 pp. ISBN 978 94 6267 095 2

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

2 reacties

 • door dr alami op woensdag 26 oktober 2016

  Deze "geroemde en stormachtige logocracy van de huidige ELITE& HUN AL-QAIDA" met het oog op GELD&GEZAG en eindelijk door middel van bedrieglijke woorden te gebruiken een typische wereldregering voor globalisering en privatisering te maken. Ze denken dat ze te slim zijn en zien de rest (de overgrote meerderheid) als werktuigen die voor hen (on)bewust onder lijfeigendom en belastingdruk moeten zuchtend werken. Ze bedienden zich o.a. van alle middelen die al jaren in het samenzweringscircus en aluhoedjescircuit worden rondgepompt en EIGEN AL-QAIDA ( eigen volk = de basis= achterban) vindt het fantastisch. Hun ''levende (wereld)standbeeld'' de huidige idool als kandidaat voor de Republikeinen in de VS wordt bijna dagelijks met nieuwe beschuldigingen van fraude, aanranding en seksuele intimidatie geconfronteerd. Deze randdebielen misbruiken het woord ''DEMOCRATIE'' en hanteren het woord ''IDOCRATIE'' overal. Al met al is een grote destructieve (wereld)spektakel o.a. in het kader van "Panem et circenses" of "brood en spelen" met het oog op GELD&GEZAG en niets met de werkelijkheid te maken. Toch?

  • door spacemonkey op donderdag 27 oktober 2016

   Kijk de woorden (hoe ingewikeld ook) dekken al wel lang de lading niet meer. Tegen 2020 bijna 70 % van de dierssoorten weggevaagd. Waarschijnlijk record op record quasi temperatuurstijgingen, en steeds minder sneeuw om de Neoliberale elites hun debiele gedachtegang enigszins af te koelen.

   Van het plebs (eigenlijk de door en via ICT app’s etc aangestuurde mensen) zit inderdaad midden in Panem circences wereldje. Welness, pockemon, gaming super allemaal.

   Zielig om zien en vaststellen dat de nieuwere generaties niet eens meer organiseren, plannen , zelf realiseren en origineel kunnen expanderen, buiten het systeem. Wat rest is een mondiale pseudo democratische retswaarde. De kunstmatige aaneenschakeling van genetisch gemanipuleerde, hamburgers, pizza’s en vetmakende energy drinks + nfrisdranken.

   Net als in Orwell’s 1984 bloedt zulk een systeem dood aan zijn eigen intrinsieke leegte gebrek aan inhoud en structuur, en zijn eigen overgewicht aan vorm, uiterlijk vertoon, ingewikkelde prietpraat die geen/weinig externe correlatie vertonen gaat met de feitelijke wereld.

   Night mare on Elmstreet is pure poëzie met wat zich volop aan het voltrekken is.

   The American dream became a nightmare voor miljoenen. Goed bezig ? We gaan dat boekje zeker aanschaffen.

   Spacemonkey

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties