Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Waals Gewest keurt vrijhandelsakkoord met Canada af

Het Waals Gewest is de eerste Belgische overheid die weigert de komende vrijhandelsakkoorden van de EU te zullen goedkeuren. Paul Magnette, Waals minister-president, heeft de federale regering laten weten dat het CETA-akkoord met Canada onvoldoende democratische garanties bevat om aanvaard te kunnen worden.
woensdag 13 april 2016

Met de recente beslissing van de regering van het Waals Gewest neemt voor het eerst een Belgische overheid een standpunt in dat ingaat tegen de vrijhandelsakkoorden die op dit moment worden onderhandeld door de Europese Commissie met een aantal andere landen.

Het gaat in dit geval over het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tussen de EU en Canada. Dat verdrag wordt als een voorbode gezien van het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) tussen de EU en de VS en het Trades and Service Agreement (TISA) tussen de EU en 23 andere landen, waaronder ook de VS. TISA heeft als voornaamste doelstelling de privatisering van een groot aantal diensten die nu nog door de overheid worden geleverd.

Waals minister-president Paul Magnette heeft zich aangesloten bij een resolutie in het Waals Parlement van de PS, zijn eigen partij, met Ecolo en CDH, de Franstalige christendemocraten. Hij antwoordt daarmee op een verzoek van meerdere organisaties zoals 11.11.11. die hem vroegen een standpunt in te nemen tegen de komende vrijhandelsakkoorden.

Deze beslissing is niet vrijblijvend. Sinds de laatste staatshervorming moeten Europese verdragen door alle federale en regionale parlementen worden geratificeerd om geldig te zijn. (Ratificatie gebeurt door de goedkeuring van de verdragstekst bij meerderheidsstemming. De tekst kan echter niet worden geamendeerd, zoals bij het normale wetgevende werk. Vandaar de specifieke term 'ratificatie'.).

De onderhandelingen van het CETA-verdrag met Canada zijn het verst gevorderd, daarom richt het verzet zich in de eerste instantie tegen dit akkoord. Het is echter evident dat de betrokken organisaties van het maatschappelijk middenveld een zelfde houding zullen verwachten over het TTIP en het TISA.

Arnaud Zacharie, secretaris-generaal van het CNCD-11.11.11 (de Franstalige partner van 11.11.11 in Vlaanderen), ziet in deze beslissing van het Waals Gewest een eerste belangrijke stap. “Dit is het gevolg van een lange informatie- en sensibilisatiecampagne. Het werk is echter nog lang niet gedaan".

In september 2016 plannen een groep Belgische bewegingen een grote manifestatie in Brussel onder de slogan 'Stop TTIP & CETA'.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

4 reacties

 • door Piet De Pauw op donderdag 14 april 2016

  Voor vrijhandel is geen verdrag nodig. Je laat eenzijdig handel toe. Van vrijhandel worden beide partijen beter, anders zouden ze dit niet doen. Daarom is de hele discussie bizar. Wie tegen vrijhandel is tussen twee partijen, dient geweld te gebruiken om die vrijhandel te stoppen. Nochtans is het sluiten van overeenkomsten tussen individuen een fundamenteel mensenrecht. Mensen die tegen vrijhandel zijn, en hiervoor geweld initieren tegen de partijen die handel drijven schenden hiermee een fundamenteel mensenrecht.

  • door Lode Vanoost op donderdag 14 april 2016

   Uw reactie getuigt van een aantal al dan niet bewuste vooronderstellingen die noch bewezen noch feitelijk juist zijn. Voor 'vrijhandel' zijn wel degelijk akkoorden en afspraken nodig. Uw redenering gaat uit van een gelijke machtsverhouding tussen landen. Bovendien stelt ze het voor alsof 'landen' en hun bevolking één geheel zouden zijn met identiek dezelfde belangen. Verdragen kunnen tegelijk voor de ene Belg zeer voordelig zijn en voor de andere zeer nadelig (en meestal is dat ook zo).

   U insinueert dat verzet tegen 'vrijhandel' een vorm van geweld zou zijn. Kinderarbeid, lage lonen, slechte werkomstandigheden zijn reële en massale vormen van vrijhandelsgeweld en schendingen van fundamentele mensenrechten. Het hebben van een mening die anders is dan de uwe is ook een fundamenteel mensenrecht en is geen oproep tot geweld. het getuigt niet van respect voor andersdenkenden dat u die andere meningen zo kadert.

   Wie is trouwens de 'je' in 'Je laat eenzijdig handel toe'.

   Vrijhandelsakkoorden gaan helemaal niet over 'vrijhandel' maar over de dominantie van grote bedrijven en investeerders over de handelsstromen. Het zijn ook geen 'akkoorden' want ze worden in het grootste geheim opgesteld en afgesproken.

  • door Roland Horvath op donderdag 14 april 2016

   Vrije handel is alleen goed als zij gepaard gaat met een zekere mate van protectionisme. Uitsluitend vrije handel of uitsluitend protectionisme zijn dodelijk voor ieder land, - onderneming, - burger. Totale vrije handel is te vergelijken met een verbod aan land als Nederland en Bangladesh om zeedijken te bouwen.

   De zogenaamde vrijhandelsakkoorden CETA, TTIP, TISA zijn geen akkoorden zoals door anderen gezegd, ten 2e, ze gaan niet over handel want die is al vlot genoeg tussen bvb Canada en de EU, ze gaan over het afschaffen, op zij zetten van wetten en ten 3e, ze gaan niet over de vrijheid van iedereen maar over de vrijheid en de macht van de GMO/multinationals. Ze zijn een staatsgreep van de GMO in de betrokken landen. Maar het minst in de US, die al sedert een jaar of 70 zulke verdragen sluiten, die altijd schadelijk zijn voor de andere partijen. In februari 1945 hebben de US in een conferentie in Mexico een verdrag opgedrongen aan alle staten van Noord - en Zuid Amerika waarbij die de handel op geen enkele manier mochten hinderen. De US mochten dat wel extern aan de grenzen en intern door overheidsinmenging. De US zijn al sedert lang een verziekte bedoening: Hun totale vrije markt/ handel, hun privatiseringen, hun uitsluiting van armen en hun drang de wereld te overheersen mogen ze houden.

 • door Roland Horvath op donderdag 14 april 2016

  CETA, TTIP, en TISA zijn ieder een nutteloze en domme bedoening. Er moet voldaan worden aan alle grillen van de Grote Multinationale Ondernemingen GMO en ze moeten alle macht krijgen in de maatschappij ten koste van mens, milieu, maatschappij, KMO, overheid. Die zogenaamde vrijhandelsverdragen hebben geen enkel nut. Ze gaan niet over vrijheid toch niet die van de burger, niet over handel maar over het afschaffen van wetten en regels en het zijn geen verdragen, want de US wil meer rechten dan de andere landen zoals altijd in zulke "verdragen". Tweehonderd jaar sociale strijd en democratische ontwikkelingen aan de kant geschoven. Terug naar het laisser faire kapitalisme van de 19e eeuw.

  De Waalse Gewest Regering -PS en CDH- keurt het CETA af. En is dus in staat feiten te erkennen. De Vlaamse gewest regering en de federale regering zijn 100% voor die vrijhandelsverdragen en voor het regeren van de GMO, voor de totaal vrije en niet gereguleerde handel/ markt. Ze staan uitsluitend voor de wensen en de grillen van de GMO. N-VA identificeert zich met de GMO, de miljardairs en met de groten der aarde, van nu en van vroeger. Ze zitten vast in het verleden, ze zijn in niets bij de tijd en ze zijn niet in staat op welke uitdaging dan ook passend te reageren.

  Onkunde en een gebrek aan kennis van sociale en economische kwesties spelen ook een rol vooral bij N-VA.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties