Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Open brief aan mevrouw Malmström, Europees Commissaris van Handel

Betreft: de onderhandelingen over het nieuwe Transatlantische Pact.
maandag 8 december 2014

Geachte mevrouw Malmström,

Wij wensen u eerst te feliciteren met uw benoeming als Europese Commissaris voor Handel. Wij hadden de gelegenheid uw audities voor deze benoeming te volgen in het Europees Parlement en vonden uw toelichtingen gemotiveerd en competent.

Onder meer het Transatlantische Pact valt onder uw bevoegdheden. Wij hebben momenteel meer dan 980.000 handtekeningen voor een petitie tegen dat Atlantisch Pact verzameld. Niet omdat wij eurosceptici of Amerikahaters zijn, maar omdat we geloven dat dit Pact ons model van welvaartsstaat nog verder zal afbouwen en afbreken op sociaal, ecologisch en fiscaal vlak.

U bent afkomstig uit Zweden, befaamd om zijn 'Scandinavisch sociaal-economisch model', dat op wereldvlak als één van de beste modellen ter wereld kan worden beschouwd in zijn evenwicht tussen competitiviteit en groei, en om zijn sociale rechtvaardige herverdeling en bescherming.

Laat ons toch eerst melden dat wij, onder het bewind van uw voorganger, echt ontstemd waren over het duistere en geheime aspect van de onderhandelingen, waar democratische inspraak ver te zoeken was, en waar een negatief imago van de Europese instellingen uit voortvloeide.

Rechtsstaat

Onze eerste bekommernis, zoals Damon Silvers van de American Federation of Labor het twee weken geleden uitdrukte in zijn toespraak ter gelegenheid van één van uw hearings, is dat onze economie door dit Pact van een democratisch model zou kunnen wegglijden in de richting van een soort plutocratie of marktgerichte maatschappij waar de rijken alle beslissingsmacht hebben en de democratie slechts een oude vergeten droom is.

Bij deze gelegenheid willen wij u een exemplaar overhandigen van het laatste boek van Michael Sandel, professor aan de beroemde Universiteit van Harvard, en dus zeker géén communist: What Money Can’t Buy. Daarin geeft hij een beschrijving van wat een totale marktmaatschappij, waarin democratie geen plaats meer heeft, met zich mee zou brengen.

Vermits u het Frans goed beheerst, schenken wij u de Franse versie van het boek. Op bladzijde 7 legt professor Jean Pierre Dupuy het verschil uit tussen de Amerikaanse en de Europese opvatting van de maatschappij: in de States is de markt dominant, terwijl in Europa de democratische rechtsstaat het nog altijd voor het zeggen heeft.

Professor Sandel beschrijft mensonwaardige situaties, waar bijvoorbeeld een oude man van 85, wegens slechte pensioenregelingen, verplicht is karretjes te duwen in een Wall Mart supermarkt. Bij zijn overlijden vraagt zijn weduwe aan Wall Mart of ze recht heeft op een overlijdenspensioen maar Wall Mart antwoordt dat ze wel degelijk een pensioenregeling getroffen hebben, zij het ten voordele van Wall Mart! Dat is het soort situaties die we absoluut niet naar Europa willen zien overwaaien.

Het Deense model

In onze Forum civique aan de Universiteit van Louvain La Neuve in België hebben we de gelegenheid gehad om het Deense Flexi-security model te bestuderen, dat waarschijnlijk als het meest efficiënte en eerlijkste ter wereld kan beschouwd worden, en dat dus ook in de onderhandelingen van het Transatlantische Pact zou moeten gepromoveerd worden, om te vermijden dat we in een systeem belanden waarin concurrentie en competitie prioritair zijn en sociale afbraak de regel wordt.

Na wat er gebeurd is met het Luxleaks-schandaal zijn wij, Europese burgers, heel achterdochtig voor allerlei valse beloftes en slogans vanwege de Europese instellingen. In uw audities hebt u beweerd dat u overal de hoogste sociale, ecologische en fiscale standaarden zou verdedigen, dus in lijn met het Scandinavisch model. Indien we aan beide zijden van de oceaan die standaarden zouden kunnen bewerkstelligen, zou dat mooie perspectieven openen voor zowel de Europese als de Amerikaanse arbeiders !

Niet realistisch?

Grote uitdagingen scheppen grote opportuniteiten!

Het laatste Piketty-rapport toont aan dat er een steeds grotere kloof bestaat tussen de één procent superrijken en de 99 procent anderen die hun welvaart en sociale bescherming steeds meer zien achteruitboeren, en waar het 'trickle-down effect'  of herverdeling een absolute illusie blijkt te zijn.

Het is uw taak om die tendens om te gooien, met name in de onderhandelingen van het Transatlantische Handelsverdrag!

In één van zijn beroemde toespraken heeft president Obama erkend dat het NAFTA-verdrag een verlies van 1.000.000 arbeidsplaatsen in de States heeft veroorzaakt, en Cambridge-professor Ha-Joon Chang toont in zijn boek Economics: The User's Guide aan dat de modale Amerikaanse arbeider er absoluut geen profijt van heeft gehad. Integendeel, zijn koopkracht is erop achteruitgegaan. Ook de KMO’s hebben er geen baat bij gehad. Wie er wel van profiteerden, waren de aandeelhouders van de multinationals.

De vraag is of onze democratie gemaakt is om de aandeelhouders van de multinationals te verrijken, ten nadele van al de anderen?

Dialoog

Om al deze redenen vragen wij u, mevrouw Malmström, in naam van de bijna 1.000.000 verontwaardigde burgers die de petitie ondertekend hebben, om deze onderhandelingen volledig te herbekijken.  

Wij zijn heel trots op ons Europees welvaartsstaatmodel en willen het absoluut niet zien teloorgaan om een paar rijken nog rijker te maken.

Mogen wij u ook aanbevelen het Alternative Trade Mandate model in acht te nemen tijdens de onderhandelingen. Dit model biedt humanistische en ecologisch leefbare oplossingen die de kern van ons westers beschavingsmodel vertegenwoordigen.

Mevrouw Malmström, wij hopen echt dat u met ons een creatieve en open dialoog zult willen aangaan, met als doel het beste voor onze twee trans-Atlantische beschavingen.

Jean Philippe Cornélis en Pietro Emili

Jean Philippe Cornélis is dokter in de Antropologie van de Wetenschappen en de Technieken aan de Sorbonne Universiteit. Coördinator van het Civiele Forum CREATOPIA in Anthropology aan de Universiteit van Louvain La Neuve, in België (met als huidig onderzoeksthema: De humaniserende Regulering). Pietro Emili werkt bij de non-profitorganisatie Huis van het Europese Volk.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

6 reacties

 • door hildedhondt op maandag 8 december 2014

  Puik dat er aan Malmström wordt gevraagd om in het TTIP niet zomaar voort te bouwen op wat er onder haar voorganger is beslist. Vooral het ISDSluik daarin is een ongehoorde vrijgeleide voor grote bedrijven ! In het kader van wat o.m. in lokale gemeenschappen door de mijnbouw wordt aangericht, is het hallucinant dat winst van superbedrijven zou primeren op beschermende regelingen. (Summiere info op http://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantisch_Vrijhandels-_en_Investeringsverdrag ). Op welke wijze zal het verdere verloop van de onderhandleingen door het middenveld/NGO's (kunnen) opgevolgd worden ? H. D'H.

 • door Maurice de Liberaal op dinsdag 9 december 2014

  Dit artikel is pure bangmakerij. De VS zijn net zo democratisch als ieder West Europees land. Het voorbeeld van de 85 jarige die in de supermarkt werkt is niet terecht. Iedereen in de VS kan belastingvrij sparen voor zijn pensioen, dit heet "401(k) retirement plan".

  • door Eddy van Thielen op dinsdag 9 december 2014

   Neen mijnheer de (neo)liberaal, 90% kan dat niet betalen in de VS. Doodeenvoudig omdat ze niet genoeg inkomen hebben, (verdienen is nog wat anders), en er na de levensnoodzakelijke uitgaven niet meer genoeg overschiet om aan pensioensparen te doen. En stel dan nog dat ze toch iets hebben kunnen sparen voor hun pensioen, dan nog lopen ze het risico het slachtoffer te zullen worden van de één of andere casinokapitalist met voorkennis, die er met hun zuurverdiende centjes, en hun pensioentjes vandoor gaat, (dat gebeurde trouwens al op grote schaal). Onze vrienden de duisterblauwe neoliberalen o.l.v. De Wever en zijn handpoppetjes, zouden dat het liefst hier ook invoeren. Maar nu moet u mij toch eens komen vertellen mijnheer de liberaal, iemand met een inkomen van 1200 tot 1400 €. in de maand, (jawel mijnheer de liberaal, u zal het misschien niet geloven in al uw wereldvreemdheid, maar die bestaan echt in ons land, en heel veel zelfs), wat gaat die nog kunnen sparen voor zijn pensioen, na aftrek van huur, water, gas, elektriciteit en de tegenwoordig noodzakelijke tools om mobiel en flexibel te zijn voor zijn werkgever ? En dan moet die mens nog eten hè. En kom nu niet af van " in ons neoliberaal stelsel zou die persoon meer verdienen" of zo, want dat heeft de grote leider Bart De Wever de mensen ook wijsgemaakt voor de verkiezingen. Het tegendeel is echter waar, hij pluimt de mensen nog verder, en drijft ze nog verder de armoede in. Plannen die hij eigenlijk, in de roes van de "verkiezingsoverwinning" in 2010 al openlijk en eerlijk toegaf voor de talrijke TV camera's. Op vraag van de interviewer van dienst, zijn naam ontgaat mij nu hier even, van wat hij dacht over het verhogen van de belastingen, antwoordde de grote leider: "ik ben tegen het verhogen van belastingen, maar iemand zal er dan voor moeten betalen, en als dat de kleine verdieners zijn, dan is dat maar zo".... Toen getuigde hij al van hoogmoed en despotisme, maar zei tenminste de waarheid over zijn duisterblauwe neoliberale plannen. Spijtig genoeg heeft een deel van de bevolking dat niet onthouden bij de verkiezingen in mei j.l. en nu voelen ze de echte "kracht van de verandering" op hun afkomen. Alleen niet zoals ze het zich in hun verbeelding en blinde adoratie voor de grote leider hadden voorgesteld. Dus bangmakerij ? I don't think so...

   • door WERKMAN op woensdag 10 december 2014

    Er zijn mensen die jawel 1200-1400 euro verdienen door te werken maar de overgrote meerderheid die op de sociale zekerheid staan hebben bijna evenveel en ze moeten niets doen , jarenlang zonder controle, fantastisch toch volgens jou maar hier ben ik als 1 op de 3 werkende Belgen niet akkoord meer mee. Morgen gaat Philips Turnhout mensen ontslaan, joepie weeral werklozen bij voor de vakbonden om ze uit te betalen , 3,5 % WINST op de uitbetaling , kassa kassa en belastingen op betaald ? Hoe is het mogelijk dat jullie niet inzien dat ons land afstevend op een bankroet !!

    • door Eddy van Thielen op donderdag 11 december 2014

     "Werkman", u bent blijkbaar nog steeds te laf om hier met uw echte naam te komen reageren. En een werkman bent u zeker weten niet. Dus stop er verdikke mee die indruk te willen wekken. Als er een gevangenisstraf zou staan op het verspreiden van leugens, desinformatie en haat, dan keek u nu op tegen levenslang. Ik wil de eerste steuntrekker, volgens uw logica dan nog de meesten, nog eens zien die 1200 a 1400 €. per maand zou trekken, ik denk dat het eerder 600 tot 1100 € zal zijn, en voor samenwonenden nog een ferm pak minder. En één op de drie Belgen zou maar werken ? Komaan man, dat gaat u toch zelf niet geloven zeker ? En wat betreft de vakbonden, winst op de uitbetaling van de werklozen. Man, man toch, met het geld dat de vakbonden krijgen om de werklozen uit te betalen, kunnen ze nog niet eens 50% van hun personeelskosten op de werklozendienst dekken. U weet duidelijk niets af van de structuur van een vakbond, om nog maar te zwijgen van hun inkomsten. Inkomsten die trouwens helemaal niet geheim zijn, zoals sommigen van uw soort nogal graag laten uitschijnen, het volstaat b.v. van simpelweg het staatsblad te raadplegen, maar daar bent u te lui voor waarschijnlijk, u haalt uw informatie toch gewoon aan de cafétoog, kost heel wat minder moeite, toch ?. Gelieve dus in het vervolg uw beweringen dan ook eens te leren onderbouwen, met waterdichte en ijzersterke bewijzen, i.p.v. hier wat cafépraat te komen verkondigen. Uw reactie hier flirt dan ook weer met laster en eerroof, en het zaaien van haat. O ja, om u al dadelijk voor te zijn, een Rudi De Leeuw verdiend geen 20.000 € per maand, zoals in het zat gezever aan de toog van uw stamcafé, maar 5700€., en dat voor het leiden van een bedrijf met enkele duizend werknemers, ik zie het een CEO in een privébedrijf nog niet doen. Al de andere inkomsten, moet De Leeuw storten in de sollidariteitskas van het ABVV. Dat staat zo in de statuten van het ABVV. wat trouwens ook voor de andere "vakbondsbazen" geldt. Maar uw grote leider, die graait wel meer dan 20.000 €. per maand bij elkaar, en stort dat alleen in zijn eigen zak. Maar dat mag wel, daar kraait geen zatte haan naar in het café, aan den toog. En dan heeft zo een man nog het lef om tegen mensen die 1200 tot 1400 €. per maand verdienen, te zeggen dat ze moeten inleveren. Schandalig gewoon.

     • door WERKMAN op donderdag 11 december 2014

      Geachte Heer Ik die dacht dat er in ons Belgenland vrije meningsuiting en democratie was ben bedrogen uitgekomen, als het in jullie kraam niet past verwijten jullie de mensen, wat een klucht hier zonder argumenten telkenmale alleen op de Nva afgeven wat een mager beestje en de rest de vuilbak in. Heb verschillende artikels hier gelezen en de commentaren van sommigen onder jullie daar ben ik beschaamd als Belg over en heb ongelofelijke schrik dat dit gaat ontploffen want dit doet me denken aan de 2de wereldoorlog waar jullie zo naar verwijzen. Dit wordt een strijd tussen de werkenden en anderen want we zijn het beu bedrogen te worden .En dit is niet de schuld van de Nva maar van de vorige regeringen . Ook ik ben niet met alle Nva maatregelen akkoord maar er is een democratie waar de meerderheid nu in het Parlement een regering heeft gevormd.Dit moet je respecteren ,je mag en kan protesteren maar mensen bedreigen ? en tegenhouden om te werken, neen en nog eens neen en baldadigheden dit is erover. Jullie verwijten en vgl de Nva als Hitler in de 2de Wereldoorlog maar ik zie nu dat jullie verdediging er is van mensen af te dreigen en dat we onwaarheden vertellen dus kan ik me niet van de indruk ontdoen dat jullie echt fanatiek zijn en geen tegenspraak dulden , hier trek ik wel mijn conclusies uit dat de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet. Al hetgeen ik schrijf is opzoekingswerk op het internet, er zijn mensen die tv kijken of sporten, ik snuffel naar informatie in de kranten , niks gelogen wat je ook mag beweren , alles staat op google en in het staatsblad. Daarom ben ik als vurige socialist na zovele jaren hen beu omdat ik informatie gelezen heb waarbij je als werknemer gaat kotsen hoe men ons allemaal belazerd om het vergif nl Geld en Macht. Heb eens gegoocheld naar onze vakbondsmensen , fantastisch toch als je de WAARHEID kan lezen ivm mensen die ons het vb moeten geven maar ook grijpen naar middelen die legaal zijn en door de politiekers goedgekeurd zijn en dan de mensen opstoken dat de rijken moeten betalen en ze doen het zelf om geld uit te sparen en dan maar afgeven op de ondernemers , foeii. Oh ja vandaag in een krant , jullie maar katoen geven ivm een vermogenbelasting op de Nva en in 1998 was de toenmalige regering er al mee bezig , foto staat erbij met socialisten en al . Dit zijn volgens jullie leugens die ik schrijf ? Wie heeft wie bedrogen ?

     Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties