Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Regering beloont intolerantie

Het voorstel om de minimumleeftijd voor een GAS-boete te verlagen tot 14 jaar ligt op de tafel in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat voorstel — na een debat na de paasvakantie — goedgekeurd.
woensdag 27 maart 2013

Vorig jaar bracht StampMedia een tijdschrift uit gewijd aan de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Het debat errond werd geopend en ging een goede maand mee. Daarna viel het, ongetwijfeld tot grote vreugde van de politici, opnieuw stil. Ondanks alle inspanningen van talrijke verenigingen.

De reactie — of de afwezigheid ervan — van de regering en de ministertop op de bedenkingen van jeugdorganisaties en andere verenigingen, zoals de Liga voor Mensenrechten, is tekenend voor de geest van de GAS-boetes. Asociaal en ondemocratisch.

De GAS-boetes nog maar eens uitbreiden, is niets meer dan een bekrachtiging van de groeiende intolerantie. Elke mogelijke bron van ergernis moet worden weggenomen, want, ochotocheire, er mocht maar eens iemand zich ergeren aan een kind dat te luid lacht.

De gemeente Halen plant een nieuwe speeltuin in het 7 ha grote domein De Beemden. Eén inwoner – één — diende klacht in. Zijn argument? "De speeltuin bevoordeelt jonge bezoekers en discrimineert dus de ouderen", aldus zijn advocaat in ‘Het Laatste Nieuws’. "Het park moet van iedereen zijn." En kijk! GAS-boetes voor kinderen vanaf 14 jaar, schitterend toch? Bedankt, federale regering!

De kinderen worden steeds vaker terug in huis gejaagd of bij elkaar gedreven op pleintjes die (nog) niet jeugdvrij gemaakt zijn. Kunnen ze hun energie niet kwijt op hun kamer, dan krijgen ze medicijnen tegen ADHD. Staan ze gezellig te tateren en te grappen op het kerkplein, dan krijgen ze een GAS-boete of een hervormingstraject.

En, oh ironie, de regering ‘debatteert’ over de leeftijdsverlaging net op ‘Buitenspeeldag‘. Wat een gevoel voor humor. Deze speciale dag moet de tolerantie voor spelende kinderen verhogen. Waarom zou een mens in godsnaam toleranter worden als hij van zijn ‘leiders’ voortdurend het signaal krijgt dat er niets onwenselijkers is dan een spelend kind op straat? Wat een mop.

En dan zijn er natuurlijk nog de gebruikelijke dooddoeners als "Steeds meer kinderen belanden in de criminaliteit. Kort aan de lijn houden!" Dat cijfers aantonen dat die evolutie geenszins bestaat, wordt even simpel afgedaan met "Met statistiek kan je alles bewijzen".

Maar zelfs al mocht dat zo zijn, zijn GAS-boetes dan de correcte reactie? Moet men élke vorm van jeugdig gedrag criminaliseren? Neem de voedingsbodem voor mogelijk onwettelijk gedrag weg. Investeer in jeugdlokalen en begeleiding. Haal kinderen op een goed doordachte manier terug naar de straat.

Waarom kunnen jongeren en ouderen niet harmonieus samenleven op hetzelfde plein? Moet het echt het een of het ander zijn?

Ten slotte een oproep aan dé vertegenwoordiger van de Vlaamse jeugd op regeringsniveau: de Vlaamse minister van Jeugd, Pascal Smet (SP.A). Waar is uw stem in dit debat? De jongeren hebben geen baat bij of nood aan gekonkelfoes in achterkamertjes of zeldzame vage interviews.

Zij hebben u op de voorgrond nodig. In de kranten, op televisie en op de radio. Interpelleer minister Milquet openlijk. Vraag haar publiekelijk om uitleg. Laat de jeugd nu toch eens zién dat u ermee bezig bent.

Of staat zij er nu echt helemaal alleen voor?

Gunther Malin

Gunther Malin is medewerker bij jongerenpersagentschap StampMedia.

© 2013 – C.H.I.P.S. StampMedia

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

  • door huracan op donderdag 28 maart 2013

    De Vlaamse minister van Jeugd, Pascal Smet (SP.A) die zich zoiets maar laat door de keel rammen !!! Nog eentje van SPA. die het voor mijn part kan afbollen naar een andere partij, aangezien hij zijn roots heeft verlaten. In de eerste plaats respect voor onze kinderen, hen op de eerste plaats stellen, alle azijnpissers zijn ondergeschikt aan het belang van onze jeugd. Onze maatschappij is er echt heel erg aan toe . Straks weer komen klagen dat mensen kiezen voor niet democratische partijen. Dat terwijl iedere vorm van sociaal democratisch denken blijkbaar iets is uit het verleden. Voorwaar Bruno Tobback, binnen uw partij moet er blijkbaar een totaal nieuwe koers worden gevaren. Een koers die de wind in de zeilen vangt komende vanuit positieve richting, zoals de roots geënt op het verleden smekend vragen.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties