Opinie, Nieuws, Politiek, België, Jongeren, Stampmedia, Pascal Smet, Overlast, GAS-boetes, Buitenspeeldag, Recht op spelen, Intolerantie -

Regering beloont intolerantie

Het voorstel om de minimumleeftijd voor een GAS-boete te verlagen tot 14 jaar ligt op de tafel in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat voorstel — na een debat na de paasvakantie — goedgekeurd.

woensdag 27 maart 2013 17:25
Spread the love

Vorig jaar bracht StampMedia een tijdschrift uit gewijd aan de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Het debat errond werd geopend en ging een goede maand mee. Daarna viel het, ongetwijfeld tot grote vreugde van de politici, opnieuw stil. Ondanks alle inspanningen van talrijke verenigingen.

De reactie — of de afwezigheid ervan — van de regering en de ministertop op de bedenkingen van jeugdorganisaties en andere verenigingen, zoals de Liga voor Mensenrechten, is tekenend voor de geest van de GAS-boetes. Asociaal en ondemocratisch.

De GAS-boetes nog maar eens uitbreiden, is niets meer dan een bekrachtiging van de groeiende intolerantie. Elke mogelijke bron van ergernis moet worden weggenomen, want, ochotocheire, er mocht maar eens iemand zich ergeren aan een kind dat te luid lacht.

De gemeente Halen plant een nieuwe speeltuin in het 7 ha grote domein De Beemden. Eén inwoner – één — diende klacht in. Zijn argument? “De speeltuin bevoordeelt jonge bezoekers en discrimineert dus de ouderen”, aldus zijn advocaat in ‘Het Laatste Nieuws’. “Het park moet van iedereen zijn.” En kijk! GAS-boetes voor kinderen vanaf 14 jaar, schitterend toch? Bedankt, federale regering!

De kinderen worden steeds vaker terug in huis gejaagd of bij elkaar gedreven op pleintjes die (nog) niet jeugdvrij gemaakt zijn. Kunnen ze hun energie niet kwijt op hun kamer, dan krijgen ze medicijnen tegen ADHD. Staan ze gezellig te tateren en te grappen op het kerkplein, dan krijgen ze een GAS-boete of een hervormingstraject.

En, oh ironie, de regering ‘debatteert’ over de leeftijdsverlaging net op ‘Buitenspeeldag‘. Wat een gevoel voor humor. Deze speciale dag moet de tolerantie voor spelende kinderen verhogen. Waarom zou een mens in godsnaam toleranter worden als hij van zijn ‘leiders’ voortdurend het signaal krijgt dat er niets onwenselijkers is dan een spelend kind op straat? Wat een mop.

En dan zijn er natuurlijk nog de gebruikelijke dooddoeners als “Steeds meer kinderen belanden in de criminaliteit. Kort aan de lijn houden!” Dat cijfers aantonen dat die evolutie geenszins bestaat, wordt even simpel afgedaan met “Met statistiek kan je alles bewijzen”.

Maar zelfs al mocht dat zo zijn, zijn GAS-boetes dan de correcte reactie? Moet men élke vorm van jeugdig gedrag criminaliseren? Neem de voedingsbodem voor mogelijk onwettelijk gedrag weg. Investeer in jeugdlokalen en begeleiding. Haal kinderen op een goed doordachte manier terug naar de straat.

Waarom kunnen jongeren en ouderen niet harmonieus samenleven op hetzelfde plein? Moet het echt het een of het ander zijn?

Ten slotte een oproep aan dé vertegenwoordiger van de Vlaamse jeugd op regeringsniveau: de Vlaamse minister van Jeugd, Pascal Smet (SP.A). Waar is uw stem in dit debat? De jongeren hebben geen baat bij of nood aan gekonkelfoes in achterkamertjes of zeldzame vage interviews.

Zij hebben u op de voorgrond nodig. In de kranten, op televisie en op de radio. Interpelleer minister Milquet openlijk. Vraag haar publiekelijk om uitleg. Laat de jeugd nu toch eens zién dat u ermee bezig bent.

Of staat zij er nu echt helemaal alleen voor?

Gunther Malin

Gunther Malin is medewerker bij jongerenpersagentschap StampMedia.

© 2013 – C.H.I.P.S. StampMedia

take down
the paywall
steun ons nu!