Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

'Verbeteringstraject' voor sneeuwballengooiers

Nog geen week geleden berichtten de media over gemeenten, steden en scholen die sneeuwballengevechten voortaan verbieden. Aanvankelijk werd dat meewarig weggelachen, maar in Lokeren en Antwerpen aarzelt men niet om dat verbod daadwerkelijk af te dwingen.
vrijdag 25 januari 2013

Schoolpleinen zijn tegenwoordig een sneeuwbalvrije zone voor de schoolgaande jeugd. Een school in Brasschaat zet zelfs een ‘sneeuwploeg’ in om tijdens de pauzes het sneeuwbalverdrag – dat overigens een eigen paragraaf kreeg in het schoolreglement – af te dwingen.

De eerste sneeuwvlokjes zorgen blijkbaar voor extra inspiratie bij gemeente- en stadsbesturen, want ook daar werden sneeuwballen opeens verboden wapens. Dat het sneeuwballenverbod ook daadwerkelijk in de praktijk omgezet wordt, bewijzen recente voorvallen in Antwerpen en Lokeren, waar ATV en de krant ‘Het Laatste Nieuws’ over berichtten.

Jeugdinterventieteam

In Antwerpen kregen zeven jongeren op 21 januari te maken met een politieagent. Tijdens een sneeuwbalgevecht op een kerkplein in Berchem was een van de sneeuwballen tegen het achterwiel van zijn wagen beland. De man stapte prompt uit, sprak de jongens aan en schreef een boete van 150 euro uit.

Eens de man aankwam op het politiekantoor, bleek dat de jongens jonger waren dan 16 jaar en zij dus geen GAS-boete kunnen krijgen. “Omdat het om een banaal voorval ging, hebben we besloten om de jongeren in contact te brengen met het jeugdinterventieteam”, reageert Veerle De Vries, woordvoerster van politie Antwerpen, in Het Laatste Nieuws. “Zij brengen de jongens en hun ouders een bezoekje om te bespreken wat ze gedaan hebben en hoe gevaarlijk dat is.”

De politieagent vertelde immers een ander verhaal. Volgens hem sprak hij de jongens inderdaad aan, maar vooral omdat hij hen sneeuwballen zag gooien op auto’s en fietsers. Bovendien zouden ze arrogant geweest zijn.

“Ze zijn er in feite nog goed vanaf gekomen”, besluit De Vries. De jongens reageren op ATV vooral verbaasd en noemen de reactie van de lokale overheid "nutteloos en overdreven".

Verbeteringstraject

Niet enkel in Antwerpen, maar ook in Lokeren wordt de tijd van de ordediensten ingezet voor sneeuwbalcriminelen. Dinsdagavond pakte de politie twee minderjarigen op die met sneeuwballen gooiden naar voorbijrijdende wagens. Zij kregen evenwel geen GAS-boete, maar komen wel in aanmerking voor het NERO-project, dat staat voor ‘Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast’.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen reageert terneergeslagen in de krant. “Een zeer triestige evolutie”, klinkt het.

Internationale uitstraling

De Russische website RT.com, die internationaal nieuws brengt in het Russisch en Engels, wijdde zelfs een artikel aan de sneeuwbalverboden in Vlaamse gemeenten en steden. Los van het feit dat de journalist het verbod veralgemeent over heel Vlaanderen – wat dus niet correct is – reageert hij duidelijk verbaasd. Vooral de vergelijking met stenen gooien, lijkt hij niet te begrijpen.

Een Vlaamse lezer van het artikel – naar eigen zeggen een medewerker van de burgemeester van Lommel, Peter Vanvelthoven – ontkent dat er zulke verboden bestaan in Vlaanderen en noemt de journalist een leugenaar. Volgens hem is de sneeuw een week geleden zelfs al gesmolten.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

3 reacties

  • door aronjaco op zaterdag 26 januari 2013

    Die medewerker van de Burgemeester in Lommel maakt er zich dus met een kwinkslag vanaf. Volgende week is er inderdaad geen sneeuw meer, maar dat is niet wat hij concreet bedoelde. Waar maken we ons druk over , dat is zijn boodschap. Da's gemakkelijk natuurlijk. Waar het hier over gaat is de verregaande verzuring van onze maatschappij. Gelukkig hebben de oversten van die politieman , hij die erg gefrustreerd was wegens het niet hebben van voldoende respect en dacht zijn macht te moeten uitoefenen, begrepen dat de man " over de schreef" ging. Dergelijke wetten of reglementen zijn inderdaad bedoeld om eventualiteiten te kunnen plaatsen binnen ons rechtssysteem en niet om chaotisch toe te passen. Duidelijker gezegd : zo'n reglementen zijn er om de verantwoordelijkheid te kunnen bepalen voor het aangericht nadeel, voor de rechtbank. Ik zeg " voor de rechtbank", en bijgevolg heeft het systeem GAS-boete hier geen enkele plaats. Trouwens , afvoeren dat ganse GAS- boete systeem. Het is een aanfluiting van de scheiding der machten , basis van onze Grondwet, een Grondwet, die de rechten , plichten en vrijheden beschermt in onze democratie. Handelingen , beslissingen, reglementen die daar tegen indruisen zijn , voorzichtig gezegd , verwerpelijk, en verdienen openlijk protest. Hoe zoiets niet wordt afgeschoten binnen een rechtscollege zoals de Raad van Staten is mij een raadsel. Of , heeft er nog niemand klacht ingediend ? Ik zou het wel eens willen weten.

  • door maartenvt op zaterdag 26 januari 2013

    Een GAS-boete voor sneeuwballen. Dit bericht zal bij de meeste mensen de wenkbrauwen doen fronsen. Maar kunnen er scenario's verzonnen worden waarbij er ook begrip kan worden getoond ten aanzien van de politie in dit geval. - Scenario 1: jongens die een sneeuwballengevecht houden onder elkaar waarbij ook eens een sneeuwballetje "verdwaalt" Geen boete waard. Diegene die daar niet mee kan lachen is een zuurpruim die dringend toe is aan vrijwilligerswerk. - scenario 2 idem als scenario 1 maar die verdwaalde sneeuwbal komt "toevallig" op een politiewagen terecht. Geen boete waard. Door hier volwassen op te reageren zal de politie investeren in het respect dat ze nodig hebben om goed en veilig te kunnen werken. - scenario 3 Een bende verloren "hangjongeren" begint uit frustratie en verveling andere mensen lastig te vallen met sneeuwballen. In dit geval vind ik wel dat er een reactie mag komen. Zeker wanneer ze automobielchauffeurs in gevaarlijke wegomstandigheden beginnen af te leiden. Een boete is dan een flauwe reactie. Maar we moeten als samenleving wel alert blijven en reageren op pesterig gedrag. Repressie is echter de gemakkelijkste oplossing. Samen met deze jongeren een langetermijnoplossing zoeken voor hun gemoedstoestand zou een betere investering op lange termijn zijn. Maar daar lijkt niemand verstand van te hebben om dat op een constructieve manier aan willen te pakken. Onze sociale maatregelen beperken zich tot enerzijds financieel steunen, en anderzijds financieel straffen. Maar om te investeren in voldoende menselijke middelen om zulke jongeren op een duurzame manier te ontwikkelen tot verantwoord burgerschap, daar zijn wij in ons landje te verbitterd voor. Iemand die negatief en afwijkend gedrag vertoont, verdient geen menselijke steun in de ogen van de modaalburger. En dat lijkt mij het kernpunt van de discussie te zijn. Een individualistische samenleving is enkel bereid om mensen te helpen met kennis en geld, en te straffen met boetes en vrijheidberoving. Menselijk contact lijkt vandaag exclusiever dan ooit.

  • door Lievepepermans op zondag 27 januari 2013

    Waar de politiek zich nu eigenlijk allemaal wil mee bemoeien. Ik herinner mij een sneeuwballenverbod, zoveel jaren terug in mijn eigen schooltijd. De reden daarvoor waren enkele incidenten van kinderen die niet met sneeuw gooiden maar met ijsballen, een gegeven dat dus echt wel voor lichamelijke en materiele schade kan zorgen. In die tijd, geen GASambtenaar en ook geen financiële boete maar een leerkracht die toezicht hield en desgewenst haar opvoedkundige kwaliteiten bovenhaalde. Kinderen worden nu eenmaal niet alleen door hun ouders opgevoed. Het is in die zin voor mij een beetje moeilijk om ongenuanceerd stelling te nemen in heel de discussie. Toch lijkt het mij dat er in deze geen taak is weggelegd voor een overheid tenzij in het sneeuwballenvrij verklaren van bepaalde zones en dan enkel nog mits een gepaste argumentatie zoals in het geval van: ijs niet betreden want gevaar voor doorzakken. Den durver moogt ge voor mijn part goe laten betalen ingeval van schade en mits het hanteren van passende en menselijke normen. Niet iedereen is even kapitaalkrachtig en in staat de gevolgen van zijn daden te aanvaarden. Da's besturen en desgewenst opvoeden en stop met al dat repressief gedoe.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties