De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

waarom het geoorloofd is wagens te vernietigen, of op zijn minst gebruiksonklaar te maken. een denkoefening.
Fiets, Gemakzucht, Luiheid, Aarde, Luchtvervuiling, Ontdampoort, Vernietiging, Massavernietigingswagens -

waarom het geoorloofd is wagens te vernietigen, of op zijn minst gebruiksonklaar te maken. een denkoefening.

vrijdag 6 april 2012 13:26
Spread the love

waarom niet? we weten allemaal dat het schadelijk is voor het milieu, meer dan fauna en flora bedoelend. we weten bijna allemaal dat de huidige brandstof ontoereikend is voor toekomstige kilometers en dat zij uitgeput wordt met, in onderaanneming, legers, ver weg van onze onduidelijke welvaartsgrenzen. ook weten sommigen dat het waanzin is een gehele economie uit te voeren met deze voertuigen, een door miljoenen jaren verzamelde brandstof leeg zuipend. natuurlijk is het zo dat er na ons nog mensen komen, opgezadeld met afval, uitputting en schijnbare vrijheid.

want dat is het, voor velen. een wagen is de vrijheid van de kleine mens, en anderen. reeds in bovenstaande zinnen echter werd deze vrijheid ontmaskerd. immers is het zo dat er moeilijk van vrijheid gewag gemaakt kan worden als dit zowel op lange, korte als onmiddelijke termijn schade toebrengt aan anderen, aan andere soorten, tenzij dan vrijheid niet als een collectief begrip begrepen wordt. ook daar heerst het verheerlijken van het individuele. zo ook zal de vernietigingskost van de wagen afgewenteld worden op het individu dat het vervuiltuig tot schroot herleidt. immers is ook hier het collectieve begrijpen overbodig gemaakt en herleid tot individuele geloofsuitspraken die in het publieke debat geen plaats krijgen. het publieke debat dient de private groei.

en zo wordt de collectieve kost van onze economie en haar wagenpark, en van velerlei andere elementen die onze huidige wereld vormen, verborgen gehouden, als tegengewicht voor de ultratijdelijke opbrengsten. het is vergelijkbaar met hoe de private financiële wereld steun zocht bij het publieke geld, de belastingen met name, doch de gevolgen zijn onvergelijkbaar. onze ecologische kost treft meer dan de menselijke soort. tevens is het zo dat onze soort niet als een geheel handelt, maar verdeeld is in oeverloze straten, zo ook zullen de kosten ongelijkmatig verdeeld worden. ongelijkheid, immers, is de kern van economie.

het is natuurlijk gemakkelijk zo’n wagen. hier en daar hoorde ik zelf dat een wagen als een tijdmachine opgevat kan worden. onzin natuurlijk, tenzij het snel verspillen van traag aangegroeide brandstof in gedachten gehouden werd. ons gebrek is geduld en een voortdurende gemakszucht. ons gebrek is niet stil te staan bij wat we werkelijk zijn.

een bewegende mens heeft het recht om een wagen te vernietigen. het ene argument dat nog wat heibel maakt is de conceptie van het persoonlijk bezit, echter is het zo dat het niet hard te maken is, dat dit persoonlijke bezit ooit meer doorwegen kan dan het collectieve niet-bezit.

de aarde is geen lichaam dat we even aan de geneeskunde geven kunnen opdat het langer leven mag, langer werken kan. de aarde is het middel. de aarde is het doel.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!