De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verhofstadt, of toch Martens

Verhofstadt, of toch Martens

zondag 8 januari 2023 09:49
Spread the love

In De Morgen van 7.1.2023 vernoemt Wim Moesen, emeritus hoogleraar publieke economie aan de KUL, opnieuw Guy Verhofstadt als hij verwijst naar de oorsprong voor de hoge schuldgraad in België.
Nochtans was voordien, onder de 9 regeringen met Wilfried Martens (1979-1992), de overheidsschuld verdubbeld van 60% naar meer dan 120%.
Deze fout is niet onschuldig gezien professor Moesen verbonden was aan het Europees Studiecentrum Wilfried Martens.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!