Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Sociaaldemocratie op zoek naar verantwoordelijk migratiebeleid

In plaats van de defensieve houding vandaag waarbij de utopische ondoordringbaarheid van onze lands- of regiogrenzen bescherming zou moeten bieden, hebben we een positief verhaal nodig waarin een grenzenbeleid een verantwoordelijke context krijgt. De uitbreiding van de Europese Gemeenschap desti...

Peter De Roover evalueert samenwerking met VB enkel op basis van stemgedrag in parlement

Voor beducht debater-parlementair Peter De Roover volstaat het dat Vlaams Belang in het parlement op de groene knopjes drukt om een toekomstig gemeenschappelijk regeerakkoord te verwezenlijken. De kiezer zal achteraf wel bepalen op welke wijze het doen en laten van de individuele mandatarissen i...

Kanttekeningen bij het participatieproces van Eric Corijn

De Brusselaar heeft allicht meer behoefte aan decumul (openbaarheid van bestuur, ingebouwde garanties tegen fouten en misbruiken) dan aan burgerassemblees via loting. Met een mondige burger worden ingrijpende wijzigingen vandaag moeilijker. Er is de weerstand tegen verandering en, aan de andere ...

Load More