De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

In Leuven stemmen wij op centrumpartijen. Het is er dan ook goed Leven, ondanks/dankzij de uitdagingen van vandaag

woensdag 15 mei 2024 23:33
Spread the love
《Het is goed leven in Leuven》
…Frank Vandenbroucke bijvoorbeeld, leerde ik kennen als eerlijk en bekwaam denker toen ik zelf dertig was, tijdens een lezing voor studenten waarin ik hem straffe kritiek mocht geven. Nu zijn we 31 jaar verder.
Vorig jaar op 1 mei, de Dag van de Arbeid en van de socialisten, maakte ik in onze thuisstad een mooi portret. Mijn steun heeft hij altijd.
Hoe bekwaam, duidelijk in communicatie , sereen en standvastig, ondanks allerlei paniekerige geruchten, heeft deze man onze natie doorheen de covidepidemie en – periode geloodst!..
Met Bieke Verlinden hebben we al jaren een toegewijde, bekwame schepen, die ik ook mocht leren kennen.
David Dessers werkt energiek en met verstandige, vooruitziende ideeën uit de Groene verzameling visies met haar samen in het schepencollege. Ook David leerde ik kennen in persoonlijke gesprekken, tijdens evenementen en via zijn teksten en foto’s.
Wie klaagt over zulke politici geeft meteen te kennen hen niet goed te kennen en ook nooit goed stilgestaan te hebben bij de meerderheid van futloze of zelfs criminele regimes in andere landen op dit ogenblik. Of bij bijzonder ondermaats bestuur in het wat verdere verleden, for that matter.
Els Van Hoof is nog iemand die ik vrij goed ken. Op bezielde, geïnspireerde en goede manier bezig in het parlement en bij ons in de gemeenteraad.
De coalitie van rood, groen en christendemocraten doet het goed.
Leuven is grosso modo veel meer dan leefbaar.
Een minpuntje, dat je vooral bij vergelijking na bezoeken aan andere steden en dorpen duidelijk wordt, is dat de sfeer er in de straten en in de winkels wellicht wat afstandelijker is. Dat heeft, zo denk ik, te maken met de vrij intelligente gemiddelde bevolking: er zijn veel intellectuelen en meer begoede mensen, en die zijn soms wat afstandelijker, minder vlot en warm. Voor wie vreemdelingenvrees ondervindt en onderhoudt, moet het publieke leven ook niet altijd een pretje zijn: de stad is zeer divers, meer dan honderd nationaliteiten zijn er thuis. Met mensen die strikt alle veranderingen betreuren, niet willen innerlijke visies bijsturen en bij de tijd brengen, heb ik zelden veel sympathie. Het is waar dat “de redding van buitenaf moet komen”. Het zijn in mijn bestaan vaak openhartige contacten met menselijke wezens die opgroeiden aan de andere kant van de wereld, die het meeste bijbrachten.
Er zijn ook nog verbeterpunten. Zo is de houding van bepaalde organisaties die met stadssteun werken voor en met armen nog erg betuttelend. Zo zijn er nog veel te weinig betaalbare huurwoningen. De hoogbouw waarvoor de laatste jaren opnieuw is gekozen, is geen schepper van ideale sfeer om te wonen voor menselijke wezens.
Een stad hangt echter af van een land en van een tijdsgeest en van de persoonlijkheden van individuele mensen en van grondprijzen. Budgetten en politiek voor sociale woningen worden vooral nationaal en regionaal bepaald. Politici zijn geen mensen van slechte wil die met meer goede wil al jou problemen konden oplossen. Zij beschikken niet over een toverstokje. Sommige burgers lijken dat te denken.
Mark Eyskens is een beetje een atypische Leuvenaar:
zeer intelligent, zeer breed gevormd, de hoogste politieke ambten bekleed…
en toch ook bekend als een warme persoonlijkheid, en vlot en open in de communicatie
Ik ben graag in Leuven, in zijn centrum, in zijn groene periferie, in mijn woning en wijk. Verder ben ik wel tevreden dat ik de stad en de provincie om de paar weken en het land om de paar maanden achter mij kan laten. Dat is geen tegenstelling, maar een paradox.
Ik volg deze stadsgemeenschap al van toen ik tweejarige baby was in 1964, tijd van wanneer ik levendige herinneringen ben gaan opbouwen. Als ik ooit dit leven verlaat, een redelijk voorspelbaar gegeven, als ik naar andere mensen kijk, zal ik aan Leuven, mijn enige echte woonplaats, met vertedering en dankbaarheid terugdenken.
《Het is goed leven in Leuven》
——————————————–
Illustratieverantwoording
Eigen werk; promotiebeeld verkiezingen in de publieke ruimte van minister Vandenbroucke (Facebook)

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!