De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stel dat 4 leerkrachten samen 4000 euro p.j. zouden betalen voor een collectieve polyvalente assistent.

Stel dat 4 leerkrachten samen 4000 euro p.j. zouden betalen voor een collectieve polyvalente assistent.

zondag 29 januari 2017 07:24
Spread the love

Werkbaar werk, ook voor leerkrachten een steeds crucialere kwestie.

“Burn-out, stress en depressie. Het blijven de belangrijkste redenen voor het stijgend aantal dagen dat leerkrachten afwezig zijn op school. Vooral oudere leerkrachten en directeurs kampen met psychosociale problemen. De cijfers van het jaarlijks rapport ziekteverzuim (2014, Departement Onderwijs) liegen niet. 
In 2014 was 36,43% van de ziektedagen van al het onderwijspersoneel toe te schrijven aan een psychosociale oorzaak, in 2013 was dit nog 33,49%. Die stijging met 3% is zeer zorgwekkend. Vooral alarmerend zijn de signalen vanuit de groep van het directiepersoneel. Ze zijn minder ziek dan leraren maar de oorzaak van hun ziekte is vooral psychosociaal. Als we bij hen kijken in de leeftijdsgroep van 56 tot 65 jaar is 61% van de ziektedagen het gevolg van een psychosociale aandoening, terwijl dat voor het totaal van het personeel in die leeftijdsgroep 47% bedraagt, een verschil van 14%. Bij de leeftijdsgroep van 46-55 jaar is het verschil zelfs 17%.” 
 
https://cov.acv-online.be/COV/actueel/nieuws-en-opinie/2015/Overzicht/15-12-10-dringend-kiezen-voor-werkbaar-werk.html
 
https://www.klasse.be/archief/ook-last-van-planlast/
 
De gemiddelde werkdruk in uren zou 45 per week (kunnen) zijn. 
Wat verdienen leerkrachten? Uiteenlopend, maar ik neem aan weinigen onder de 20 000 per jaar alles inbegrepen. De ouderen en directies sowieso meer. De vijftigplussers, vaak wonende in een al afbetaald huis en geen kinderen meer ten laste, ontvangen door hun ancienniteit blijkbaar ruim 2 000 per maand. Aan het hoofd van een school staan, ik heb een getuige gevonden die het heeft over 150 euro per maand verschil (in 2006, vermoed ik ). Zij die het meest behoefte (kunnen) hebben aan een extra paar handen, brein en andere lichaamsdelen en meer tijd voor ontspanning, kunnen dus (het) best (gemiddeld een te indexeren bedrag van) 83,33 euro per maand missen.
 
 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/salaris
 
Stel dat 4 van hen in een scholengroep of een bepaalde vestiging afspreken 5 uren per week per persoon aan werk te doneren aan een nog werkloze, of een officieel arbeidsongeschikte die het nog wel zou kunnen maar enkel indien deeltijds, lokaal en zeer begripvolle “opdrachtenbelasters”. Ook gaan ze akkoord met maximaal 5 % en dus gemiddeld minder salarisvermindering op jaarbasis maar afgehouden per maand; dit zou dus wel eens rond de 4000 euro kunnen zijn collectief, gelinkt aan de hoogte van hun netto-inkomen, en komen uit een totaalbudget dat ontstaat uit de vrijwillige “bronafdrachten” van alle leerkrachten in Vlaanderen die zich zouden inschrijven. De aan te werven persoon moet uiteraard gemotiveerd, veelzijdig, communicatief, taalvaardig, opleidbaar zijn en soepel maar afspreekbaar beschikbaar zijn.
Hij of zij werkt een uur of 20 gedurende een week of 40. Dat kost zijn werkgevers dus 5 euro per uur.
Hij of zij, alleenstaande of gezinshoofd, houdt zijn basisuitkering van minstens 834 x 12 = 9600 + 360 + 48 = 10 008 of  1112 x 12 = 13 200 + 144 en gaat dus halftijds werken voor minstens 14 008 of 17 344 euro per jaar all-in. 1000 à 1250 per maand = 12 000 à 15 000, “de rest is de rest”. Een gratis abonnement van De Lijn, of tegen een laag jaartarief van bijvoorbeeld 200 euro, zou fijn zijn.
 
Na een dag nadenken: een P.A. met enkel een diploma middelbaar onderwijs zal vaak minder (specifieke) kennis, ervaring, … hebben dan een concurrent die wel zo’n document kan voorleggen. De droomkandidaat kan zelfs invallen als leerkracht. Het is daarom wenselijk dat iemand met een minder ideaal profiel, die meer te leren heeft al dan niet in avondonderwijs en mogelijk trager zal werken in het begin, bijvoorbeeld 25 uren per week presteert voor dat salaris. Het verschil kan dan afgebouwd worden in maximaal 5 jaar.
 
Verder kan het niet de bedoeling zijn dat er iets zou veranderen aan het pensioen van de betrokkenen. 
http://borsus.belgium.be/nl/aanwending-van-de-welvaartsenveloppe-het-leefloon-zal-stijgen-met-2
 
https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/10/11/leefloon-blijkt-hongerloon-overleven-onder-de-europese-armoedegrens
 
Zou het inmiddels beter zijn? Een indexsprong of 2?
 
Enkele honderden of duizenden werklozen minder, een deel ervan arm en snakkend naar een kans. Zou men ze vinden? Op een miljoen of 2 niet-actieven, het zou moeten lukken. 
 
“De daling van de tewerkstellingsgraad is vooral een mannenzaak: hun tewerkstelling daalde van 71,6 procent in 2014 naar 71,3 procent in 2015. Voor de vrouwen was er een lichte stijging van de tewerkstellingsgraad: van 62,9 procent in 2014 naar 63 procent in 2015. Vooral voor de mannelijke tewerkstellingsgraad zit België onder het Europees gemiddelde (75,9 procent). Door de daling raakt België ook verder verwijderd van het streefdoel om in 2020 een tewerkstellingsgraad van 73,2 procent te halen.” 
 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/1.2640208
 
(Onderwijs mag dan een gemeenschapsbevoegdheid zijn, het federale niveau zou toch niet tegen zo’n heractiveringsmaatregel zijn? Het zou dan wel geen euro opleveren aan sociale lasten of werkloosheidsuitkeringen-sommen uitsparen – tenzij de P.A. door de werkervaring na een jaar of 2,3, … elders of in dezelfde omgeving aan de slag gaat in een normaal statuut – , de leerkrachten die minder hard moeten werken, zullen minder kans lopen op klachten die ze thuis zou doen belanden met een ziekte-uitkering, de nieuwe werknemer kan meer uitgeven en de BTW e.d. daarvan komt in de staatskas terecht, hij of zij moet niet meer opgevolgd worden, en het is goed voor de statistieken.)
 
Misschien niet eens zo moeilijk … Zo houdt men ze “aan boord”. 
 
“Tijdens het schooljaar 2013-2014 waren er tussen de 2.408 en 5.933 gediplomeerde leerkrachten op zoek naar een job. Hoeveel openstaande vacatures zijn er voor deze werkzoekende leerkrachten? Tussen de 250 en de 656.”
 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2077547
 
“Het probleem is niet nieuw. Startende leerkrachten hoppen geregeld van de ene interim naar de andere en moeten vaak jaren wachten voor ze een vaste opdracht krijgen in een bepaalde school. Heel wat onder hen kunnen daar maar moeilijk mee om en geven er dan ook snel de brui aan. Zo stopt bijna 20 procent binnen de eerste vijf jaar in het onderwijs.”
 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2876928
 
Stel dat er maar drie leerkrachten te vinden zijn – of de P.A. er nog vijf uren zou willen bijdoen ook of vooral woensdagnamiddag om zijn of haar inkomen te verhogen met 1000 euro per jaar – die van deze mogelijkheid gebruik zouden maken, waarom niet een externe partner?
 
“Wie in dat 1/10de stelsel stapt, zal er ongetwijfeld voor kiezen om woensdagnamiddag vrij te nemen”, voorspelt Mattheeuws. “Vind maar eens een invaller die enkel op woensdagnamiddag wil komen werken, en dat veertig maanden lang. Tenzij de bedrijfsleider of de winkelier beslist om op woensdagnamiddag te sluiten, riskeren de weinige collega’s die dan wél aan de slag zijn het gelag te betalen: zij zullen nog maar eens een tandje moeten bijsteken. En dat terwijl nu al liefst 790.000 Vlamingen te veel stress hebben op het werk en 280.000 Vlamingen kampen met symptomen van burn-out, zoals jullie krant dit weekend schreef.” 
 
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170128_02700824
 
Ik ga haar eens mailen, denk ik. 

 
 
 
 

take down
the paywall
steun ons nu!